סקר הפריימריז הגדול

להצבעה

מי יהיה יו״ר העבודה?

הצביעו | השפיעו

סקר תמיכת מצביעי העבודה בכניסה לממשלת נתניהו - מכון דיאלוג

Thank you for rating this article.

תוצאות סקר בקרב מתפקדי מפלגת העבודה סוגיית הכניסה לממשלה בראשות נתניהו, שבוצע על-ידי קמיל פוקס ממכון דיאלוג ובקרב 1,152 חברי מפלגה בתשאול אינטרנטי.

69% מחברי המפלגה מתנגדים להסכם ו-65% מחברי המפלגה מתנגדים למיזוג עם כחול לבן.

השאלון וניתוח הממצאים

• השאלון כלל שאלות בארבעה נושאים עיקריים:
   א. מידת התמיכה בכניסה לממשלה בראשות בנימין נתניהו, הן ללא פירוט נוסף, והן בכלל והן במקרה ויוצעו לחברי הכנסת של העבודה תפקידי שר ספציפיים
   ב. המשמעויות של הכניסה לממש לה מבחינת העתיד של מפלגת העבודה
   ג. מידת התמיכה במספר נושאים כדלקמן:
      • המיזוג של מפלגת העבודה על כחול לבן
      • חקיקה שתעניק החסינות מהעמדה לדין לראש הממשלה בזמן כהונתו
      • סיפוח חד- צדדי של חלקים מיהודה ושומרון
      • הגבלת כוחו של הבג"ץ להתערב בהחלטות הכנסת והממשלה
   ד. ההצבעה במרץ 2020 וכוונות ההצבעה בעתיד למפלגת העבודה
      • בסעיף הבא, עיקר הממצאים מוצגות הממצאים בכלל המדגם לגבי השאלות הכלולות בארבעת הנושאים העיקריים דלעיל
      • בפרק פירוט הממצאים מוצגות כל ההתפלגויות לגבי כל השאלות שבשאלון בנפרד לפי כלל המדגם ובהתפלגות לפי "הצביע או לא הצביע עבור מפלגת העבודה במרץ 2020" ולפי המחוזות של מפלגת העבודה.

עיקר הממצאים

א. מידת התמיכה בכניסה לממשלה בראשות בנימין נתניהו, הן ללא פירוט נוסף, והן בכלל והן במקרה ויוצעו לחברי הכנסת של העבודה תפקידי שר ספציפיים

כזכור, עמיר פרץ התחייב שלא להיכנס לממשלת נתניהו. באיזו מידה אתה תומך או לא תומך בכניסת מפלגת העבודה לממשלה בראשות בנימין נתניהו ברוטציה עם בני גנץ?

על פי ההסכם המסתמן, מפלגת העבודה צפויה לקבל את תיקי הכלכלה והרווחה, וכן נציגות בקבינט הכלכלי. בהנחה שכך ייראה ההסכם, באיזו מידה אתה תומך בהצטרפות מפלגת העבודה
לממשלה בראשות נתניהו?

הממצאים של שתי השאלות עבור כלל המדגם מסוכמים בטבלה הבאה.

ניתן לראות ממצאי הטבלה שרוב המשיבים בכלל לא תומך בכניסה לממשלה, הן בכלל, והן לאחר שהוצגו פניהם התיקים הספציפיים שאמורים לקבל על פי ההסכם המסתמן. ההפרש בין השיעור של "בכלל לא תומך" בשתי השאלות הוא רק %4% ( 58 לעומת 62%).

מפלגת העבודה

ב. המשמעויות של הכניסה לממשלה מבחינת העתיד של מפלגת העבודה

שתי השאלות התייחסו למשמעויות של הכניסה לממשלה מבחינת העתיד של מפלגתהעבודה. הממצאים עבור כלל המדגם מסוכמים בשתי הטבלאות הבאות.

רק 28% מהמשיבים חושבים שהכניסה לממשלה הייתה כורח המציאות לעומת 69% שסבורים שזו הפרת הבטחה לבוחרים.

יתר על כן, 61% סבורים שהכניסה לממש לה תביא לחיסול מפלגת העבודה.

מפלגת העבודה

ג. מידת התמיכה במספר נושאים כדלקמן

• המיזוג של מפלגת העבודה על כחול לבן

• חקיקה שתעניק החסינות מהעמדה לדין לראש הממשלה בזמן כהונתו

• סיפוח חד -צדדי של חלקים מיהודה ושומרון

• הגבלת כוחו של הבג"ץ להתערב בהחלטות הכנסת והממשלה

בכול ארבע השאלות בהן הנשאלים התבקשו להתייחס לנושאים שעל סדר היום, הרוב הגדול לא תמך בנושאים שהוצגו בנוסח השאלות.

כך, 55% כלל לא תומכים במיזוג עם כחול לבן, 90% כלל לא תומכים בחקיקה שתעניק החסינות מהעמדה לדין לראש הממשלה בזמן כהונתו, 75% כלל לא תומכים בסיפוח חד-צדדי של חלקים מיהודה ושומרון, ו-77% כלל לא תומכים בהגבלת כוחו של הבג"ץ להתערב בהחלטות הכנסת והממשלה.

מפלגת העבודה

ד. ההצבעה במרץ 2020 וכוונות ההצבעה בעתיד למפלגת העבודה

לבסוף בשאלה לגבי ההצבעה במרץ 2020 59% השיבו שהצביעו למפלגת העבודה, ועוד 28% השיבו שהצביעו כחול לבן.

לגבי העתיד, 18% השיבו שהם בטוחים או חושבים שיצביעו עבור מפלגת העבודהבראשות עמיר פרץ (8% בטוחים ו-10% חושבים). 51% השיבו שהם בטוחים שלא יצביעו עבור מפלגת העבודה בראשות עמיר פרץ ועוד 21% השיבו שהם חושבים שלא יצביעו עבור מפלגת העבודה בראשות עמיר פרץ.

מפלגת העבודה

פירוט הממצאים

1. כזכור, עמיר פרץ התחייב שלא להיכנס לממשלת נתניהו. באיזו מידה אתה תומך או לא תומך בכניסת מפלגת העבודה לממשלה בראשות בנימין נתניהו ברוטציה עם בני גנץ?

מפלגת העבודה

2. האם כניסתו הצפויה של עמיר פרץ לממשלה עם נתניהו היא בעינייך הפרת הבטחה לבוחריו או כורח המציאות?

מפלגת העבודה

3. באיזו מידה אתה תומך או לא תומך במיזוג של מפלגת העבודה מפלגה בראשות בני גנץ?

מפלגת העבודה

4. לדעתך, האם כניסתה של מפלגת העבודה לממשלה ...?

מפלגת העבודה

5. באיזו מידה אתה תומך בחקיקה שתעניק לראש הממשלה חסינות מהעמדה לדין פלילי במהלך כהונתו?

מפלגת העבודה

6. באיזו מידה אתה תומך בסיפוח חד צדדי של חלקים מיהודה ושומרון?

מפלגת העבודה

7. באיזו מידה אתה תומך בהגבלה חלקית של כוחו של בג"צ להתערב בהחלטות הכנסת והממשלה?

מפלגת העבודה

8. על פי ההסכם המסתמן, מפלגת העבודה צפויה לקבל את תיקי הכלכלה והרווחה, וכן נציגות בקבינט הכלכלי. בהנחה שכך ייראה ההסכם, באיזו מידה אתה תומך בהצטרפות מפלגת העבודה לממשלה בראשות נתניהו?

מפלגת העבודה

9. למי הצבעת בבחירות האחרונות שנערכו ב 2- למרץ 2020?

מפלגת העבודה

10. אם בחירות חדשות היו מתקיימות בקרוב, האם היית מצביע למפלגת העבודה בראשות עמיר פרץ?

התפלגות לפי הצבעה למפלגת העבודה או לא

מפלגת העבודה

להורדה כקובץ PDF pdf לחצו פה.

"בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו"
דוד בן גוריון, משמעות הנגב שדה בוקר 17.1.1955

הרשמה לעדכונים

סקר הפריימריז 2024

להצבעה

הסקר הגדול של המתמודדים ליו״ר

הצביעו | השפיעו

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 19.5.24, העבודה-מרצ עם 8 מנדטים (בראשות יאיר גולן), מרצ 4 והעבודה 0 מנדטים.
למעקב סקרים

יצחק רבין - ידיעות אחרונות

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי