אחד במאי של אחריות הדדית

Thank you for rating this article.

אחד במאי 2020, חייב להיות בסימן אחריות הדדית בין המדינה לאזרחיה ושל האזרחים אחד כלפי השני.

אחריות הדדית, משמעה כי המדינה מחויבת לפרוס רשת הגנה כלכלית-חברתית לאזרחיה. מצד אחד ומצד שני האזרחים חייבים גם הם להתגייס כדי לאפשר למדינה לעמוד בכך.

אחריות המדינה נמדדת בשעת משבר וכנאמר במגילת העצמאות, היא "... תְּקַיֵּם שִׁוְיוֹן זְכֻיּוֹת חֶבְרָתִי וּמְדִינִי גָּמוּר לְכָל אֶזְרָחֶיהָ בְּלִי הֶבְדֵּל דָּת, גֶּזַע וּמִין ...". בשעה שהאזרח מתקשה לעמוד בזכות עצמו, כאשר כוחות השוק כושלים, כשהגנות סוציאליות כמו פנסיה, חיסכון וביטוח אינן מספקות וההוצאות הקבועות אינן פוסקות. עת משבר בה המדינה עצמה עוצרת את גלגלי המשק וכופה הגבלות והתניות ואילוצים שאינם בשגרה.

אחד במאי

אחריות האזרח נמדדת, בשעה שבטחונו הכלכלי מובטח, מקום עבודתו נשמר, הכנסתו ממשיכה וחסכונותיו מספקים. אבל אלו של אזרחים אחרים אינם כאלו - מקום העבודה נאלץ לפטרו, הכנסתו נקטעת, הצורך בתזונה ובריאות אינו נפסק, החסכנות מדלדלים, הוצאות קבועות כשכר דירה ומשכנתא וריביות המימון נמשכות ויכולת ההחזר שלו נפגעת ולמרות שהיה אדם עובד ויצרני בעת שיגרה ולקח התחייבויות בהתאם ליכולותיו.

המדינה אחראית לא לרק לאדם העובד, כי אם גם לבעל העסק, לעצמאי וליזם שבימי שיגרה שילם מיסים ועמד בהתחייבויותיו כלפי עובדיו, לקוחותיו, המערכת הבנקאית והמדינה. ולפתע ובצו הממלכה נעצרה פעילותו, נקטעה הכנסתו, אך לא הוקפאו הוצאותיו הקבועות, מחוייבותו כלפי עובדיו, אילוצי המימון והתפעול.

יודגש, כי באחריות האזרח אסור לה למדינה לפגוע באופן מבני בתנאי ההעסקה ולשנות באופן קבוע הסכמים קיבוציים, מסגרות ותקנים. אך על האזרח שיש לו להבין כי שעת חירום היא ומשמעות האחריות ההדדית היא פגיעה זמנית בזכויות ובתנאים.

"על כן הניפו את דגל אחד במאי, בגאווה ולא בפחד. כי סולידריות חברתית, אינה רעיון ארכאי כי אם כורח המציאות במדינה שבטחונה הפיזי נסמך על אחדות השורה וערבות הדדית. לכן, חג הפועלים, אינו אופנה חולפת ואחריות המדינה לרווחת אזרחיה הנה חובה ולא זכות" (האחד במאי 2018).

מוזמנים להאזין לאינטרנציונאל בנוסח שלונסקי ולעיין במניפסט הקומוניסטי ובטורים נוספים באתר לרגל האחד במאי ובטור אחד במאי 2019.

חג פועלים שמח - פועלי כל העולם התאחדו!

"במרכזה של ההיסטוריה העברית עומד דבר הגשמת הציונות במלוא היקפה ותוכנה... במרכזה של ההיסטוריה האנושית עומד דבר הגשמת הסוציאליזם במלוא היקפו ותוכנו"
ברל כצנלסון, הצעה לפרוגרמה למפא"י 1928

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי