דרישה לקיום בחירות ליו"ר העבודה באופן מידי

Thank you for rating this article.

לכבוד ח"כ עמיר פרץ, יו"ר מפלגת העבודה

הנדון: פנייה דחופה - בחירת יו"ר מפלגת העבודה

חבר הכנסת פרץ שלום,

הריני לפנות אליך בדחיפות בנושא שבנדון, כדלקמן:

1. כידוע, חוקת המפלגה קובעת כי יו"ר מפלגת העבודה ייבחר על-ידי כלל חברי המפלגה, בבחירות מקדימות ובהתאם למועדים הקבועים בחוקת המפלגה (ר', למשל, סעיפים 15 ו- 132 לחוקת המפלגה).

2. בהתאם לסעיף 135 לחוקת המפלגה, היה ולא יעלה בידי המועמד הנבחר כיו"ר המפלגה להרכיב ממשלה בראשותו – תקיים המפלגה בחירות מקדימות לבחירת יו"ר המפלגה, לא יאוחר מארבעה עשר חודשים מיום הבחירות הכלליות לכנסת1.

3. אתה נבחרת לכהן כיו"ר המפלגה בבחירות המקדימות שהתקיימו ביום 2.7.2019, לקראת הבחירות לכנסת ה-22.

4. הבחירות לכנסת ה-22 התקיימו ביום 17.9.2019. למרבה הצער, לא עלה בידך להרכיב ממשלה בראשותך (לא בכנסת ה-22, וגם לא בכנסת ה-23).

5. ביום 17.11.2020 חלפו עברו ארבעה עשר חודשים מיום הבחירות הכלליות לכנסת ה- 22.

6. משכך, ובהתאם לחוקת המפלגה, יש לקיים בחירות מקדימות לבחירת יו"ר המפלגה באופן מידי וללא כל דיחוי.

7. הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח צורכי השעה וההכרעות הגורליות לעתיד המפלגה אשר ניצבות בפתחינו בימים אלה – הובלת את המפלגה לשפל חסר תקדים ולסכנה להמשך קיומה; פגעת בשמה פגיעה אנושה; יצרת קרע בין חברי הכנסת לבין המצביעות.ים והמתפקדות.ים; שיקרת למצביעות ולמצביעים במצח נחושה, הובלת את המפלגה להיות שותפה בקואליציה שלנאשם, ובממשלה הרעה והכושלת ביותר בתולדות מדינת ישראל.

8. אתה ושותפך כבר אינכם חלק ממפלגת העבודה. עמלתם קשות להראות כמה אתם חלק ממפלגת כחול לבן: השתתפתם בישיבות הסיעה שלהם, דיברתם בשבח מנהיגיה. זכותך, כמובן, לעבור למפלגה אחרת, כפי שעשית לא-פעם בעבר. מפלגת העבודה זקוקה לכוחות חדשים, מנהיגות ומנהיגים חדשים, שלא מעוניינות להטמיע אותה בתוך מפלגה אחרת אלא לחדש אותה ולהצעיד אותה ואת מדינת ישראל קדימה.

9. כל הנסיבות הללו מחייבות בדחיפות בחירת יו"ר מפלגה, על-ידי כלל הבוחרים במפלגה, ובהתאם לעקרונות היסוד הדמוקרטיים והחוקתיים עליהם מושתתת המפלגה.

בכבוד רב, ח"כ מרב מיכאלי

העתק: מזכ"ל מפלגת העבודה, מר ערן חרמוני

1 הוראת השעה אשר ביטלה את סעיף 135 לחוקת המפלגה פקעה, כידוע, ביום 17.9.2020 (ר' הוראת שעה "חוקת מפלגת העבודה הישראלית (הוראות שונות), כסלו התש"ף – דצמבר 2019

להורדת המכתב, כקובץ PDF pdf לחצו פה.

"אין הצבא קובע על דעת עצמו אפילו את מבנהו סדריו וקווי פעולתו ... ארגון הצבא ועיצוב דמותו כל אלה הם בסמכותם היחידה של הרשויות האזרחיות: הממשלה, הכנסת והבוחרים."
דוד בן גוריון, צבא ובטחון עמודים 141-142

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי