נאבקים ברפורמת החקלאות ביחד עם אנשי המגזר הכפרי

Thank you for rating this article.

פניה אישית לחקלאים והחקלאיות ולאנשי המרחב הכפרי – נאבקים בשבילכם ובשבילכן

לאחרונה התבשרנו כי במסגרת חוק ההסדרים המתגבש לקראת אישור התקציב לשנים 2021-2022, נכללות מספר רפרומות מורכבות הנוגעות לתחום החקלאות והמרחב הכפרי. רפורמות אשר במתכונתן הנוכחית יוצרות פגיעה קשה ובלתי סבירה במרחב הכפרי, בענף החקלאות כולו ובבטחונה של מדינת ישראל. ענפי החקלאות וההטלה מהווים את יסוד הבטחון התזונתי של מדינת ישראל, מקורות פרנסה וחלק מהתשתית להתמודדות עם אתגרי משבר האקלים העולמי. ברפרומה שהוצגה לאחרונה ע"י שר החקלאות ושר האוצר יש בעיות חמורות שעשויות לפגוע קשות בתוצרת המקומית ובעצם קיומם של ענפים אלה. אנחנו לא ניתן לזה לקרות.

הורדת יוקר המחיה הינה מטרה חשובה וראויה שהגשמתה תטיב עם כלל החברה הישראלית. אין סיבה שמחיר עגבניה ישראלית משובחת יהיה נמוך יותר באירופה מאשר בשווקים בארץ. אין סיבה שלא נתגאה ונהנה כולנו מהתוצרת המקומית הישראלית שלנו, ובמחיר הוגן ושווה לכל נפש. יש להפחית את יוקר המחיה מהמקומות בשרשרת הלוגיסטית אשר באמת מייקרים ומעלים את מחיר הפירות והירקות, לעשות זאת בשום שכל ומבלי להחריב את ענפי החקלאות וההטלה. החקלאות היא חלק בלת י נפרד מהציונות, יישוב הארץ והגשמת חזון הקמת מדינת ישראל. בלא חקלאות אין מולדת.

לצידה, הארכת המשך פעילותה וסמכויותיה בחוק של הותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון ובנייה מרחבים מועדפים לדיור), תאפשר את המשך הפגיעה בשטחים פתוחים, מסדרונות אקולוגיים ושטחים חקלאיים. וזאת גם אם לא מוקמת שם ולו יחידת דיור אחת למען פתרון בעיית הדיור. הטבע, האוויר הנקי והמגוון ההצמחי והביולוגי הם משאבים ציבוריים וחיוניים של כולנו.

מפלגת העבודה חרתה על דגלה את ערכי השוויון והתפיסה הכלכלית לפיה למדינה יש אחריות כלפי האזרח והאזרחית. קידום החקלאות הישראלית והבטחת זכויות העובדות והעובדים בישראל ובכללם ההתיישבות העובדת, מהווים חלק בלתי נפרד מסט ערכים זה. מפלגת העבודה מחוייבת אליכם ואליכן באופן עמוק וללא עוררין. נמשיך, כפי שעשינו עד עכשיו, לשמור על החקלאים והחקלאיות, על החקלאות ועל המרחב הכפרי כולו.

העברת מהלך כה משמעותי בלא הצגת נתונים הכלכליים המוכיחים כי רפורמה זו אכן יכולה, לאורך זמן, להיטיב עם האזרחים והאזרחיות כפי שכולנו היינו רוצים, מעוררת אי נוחות ומחייבת העמקה משותפת בנתונים. אנו סמוכים ובטוחים כי טובת המדינה והחברה הישראלית עומדת לנגד עיני כולנו. מפלגת העבודה תפעל ככל הנדרש, יחד עם נציגי החקלאים והחקלאיות והמרחב הכפרי להגיע להסכמות הנדרשות עם שותפינו בממשלה בכדי להבטיח את עתיד החקלאות הישראלית ואת עתיד מדינתנו היקרה.

שלכם ושלכן, בשם חברות וחברי סיעת העבודה, חה"כ רם שפע - יו"ר סיעת העבודה

הורדה כקובץ PDF pdf לחצו פה.

"צריך להיות אדם שכל הזמן פועל למשהו ואני אומר אתה תמיד גדול כגודל העניין שאתה משרת ואתה נהייה קטן אם אתה משרת רק את עצמך"
שמעון פרס, ראיון ב-YNET יולי 2005

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי