הַתְרָאָה אחרונה בדרישה לקביעת תאריך לבחירת הוועידה ה-11 של מפלגת העבודה

Thank you for rating this article.

הודעת הַתְרָאָה אחרונה בטרם נקיטת הליכים משפטיים והגשת המרצת פתיחה לצו-מניעה וצו-עשה לקביעת תאריך בחירות לוועידת המפלגה האחת-עשרה, בהינתן פקיעת תוקפה של הוועידה העשירית של מפלגת העבודה.

להורדה כקובץ pdf PDF

לכבוד מפלגת העבודה הישראלית -מס' ברשם התאגידים והמפלגות 59-900001-5
יו"ר מפלגת העבודה -ח"כ מרב מיכאלי; יו"ר ועדת החוקה - עו"ד שולי אשבול וחברי הועדה, עו"ד גלעד שר, עו"ד קובי קיסוס; מזכ"ל מפלגת העבודה - ערן חרמוני; היועץ המשפטי למפלגת העבודה - עו"ד עמרי שגב; חברי הנהלת המפלגה: ד"ר רענן כהן, חניק מהרשק (קיבוצים), שלמה אביטן (ההסתדרות), אלפסי סימון (השלטון המקומי), עופר קורנפלד. כולם ביחד וכל אחד לחוד. באמצעות דואר אלקטרוני ‏26/12/2022 (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

הנדון: הודעת הַתְרָאָה אחרונה בטרם נקיטת הליכים משפטיים והגשת ה"פ - המרצת פתיחה לצו-מניעה ולצו-עשה לקביעת תאריך בחירות לוועידת המפלגה האחת-עשרה, בהינתן פקיעת תוקפה של הוועידה העשירית של מפלגת העבודה בתאריך 24-12-2022.

נכבדים וגבירותיי שלום

  1. בתאריך 30-11-2022 שלחתי אליכם הודעה על תחילת מיצוי הליכים משפטיים ואשר בה נדרשתם לפעול על-מנת לקדם בחירות חדשות לצירי הוועידה החדשה כמשתמע ומתבקש מחוקת המפלגה סעיף3 לחוקה וזאת כאמור עם פקיעת תוקפה של הוועידה העשירית של מפלגת העבודה בתאריך 24-12-2022.
  2. לצערי הרב, אף אחד מהנמענים הרשומים במכתבי הקודם (המצ"ב), לא מצא לנכון להשיב למכתבי זה ומכאן הודעת התרעה אחרונה זו נשלחת שנית לחברי מפלגה נוספים בהנהלת המפלגה.
  3. מעבר לעובדה המצערת בהתעלמות זו מצדכם היא גם לא חכמה, ואנטי-דמוקרטית, אציין במידה ופניתי /פנייתנו זו לא תענה תוך 10 ימים נאלץ להיפגש בבית המשפט.
  4. אדגיש, על פי חוקת המפלגה, הלגיטימיות של הוועידה העשירית פקעה תוקפה והנכם מנועים מלקבל כל החלטה מהותית בענייני המפלגה למעט החלטה על פיזורה והוראות שעה לבחירות חדשות והנגזרות ממצב זה ותפקוד שוטף של פונקציות אחרות שחוקת המפלגה מאפשרת על בסיס סעיף 30 לחוקת המפלגה על חי עקרון הרציפות.
  5. מאחר שיו"ר המפלגה מרב מיכאלי והנהלת המפלגה וועדת החוקה לא דאגו במועד מוקדם וסביר לקבוע מועד לבחירות כמתבקש על פי החוקה, לא נותר בידי אלא להשיג זאת בעתירה משפטית.
  6. כידוע לכם ,מוסד ועידת המפלגה מוחרג מעיקרון הרציפות.
  7. מניסיון העבר, בתאריך 14-9-2017 הוגשה עתירה לבית המשפט המחוזי בתיק ה"פ המרצת פתיחה מס' 6438-09-2017 בפני כבוד השופט הנכבד אליהו בכר, באותו עניין בדיוק ומאותה סיבה.
    ונתקבלו הסכמות שקיבלו תוקף של פסק דין שהבחירות לוועידה העשירית יתקיימו לא יאוחר מתאריך 4-2018 ובפועל הם התקיימו בתאריך 24-12-2018.
  8. אדגיש, כמפלגה דמוקרטית מצופה להתנהלות סדירה בעניין זה.

מאחר ועל פי סעיף 31 לחוקה אין סמכות להתערבות המוסד לבירור עתירות בסוגיה זו הקשורה לוועידת המפלגה, לא נותרה בידי הברירה אלא להגשת עתירה לבית המשפט המחוזי לקבלת סעד משפטי על ה-מובן מאליו.

בברכה

עזי נגר
פעיל חברתי ופוליטי, מועמד לכנסת (לשעבר), מזכיר סניף גילה וציר וועידה

פעילים מרכזיים התומכים בדרישה זו: נאוה מלכה מזכירת סניף אפקה, מאיר רביב מזכיר סניף גן-יבנה, מאיר זרעיה מזכיר סניף ק.צובא, יוסי סלווין - אשקלון, אלכס יניב - חיפה, אמנון שינברגר, איתנה אלתרוביץ, גל שטיינבום - אילת, חננאל לוי - מושב גן-נר, עמירם סטרולוב - רעננה, יצחק בריל - חדרה, מירה רפאל - ת"א, סגל מעוזיה - ת"א, יוסי גלר, דני אגמי - הרצליה, שריד רוזנברג - רעננה, ישי בן צדק, דינה דיין - מצפה רמון.

להורדה כקובץ pdf PDF

"אם תבינו שהשבת ניתנה לישראל, ולא ישראל לשבת — נוכל לחיות ולפעול יחד"
דוד בן-גוריון, 17.10.1950

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי