התראה לצו מניעה לקיום ועידת מפלגת העבודה ב8/10/23 תוך בזיון בית המשפט

Thank you for rating this article.

הודעה והתראה בטרם הוצאת צו-מניעה לביטול קיום כינוס ועידת המפלגה המתוכנן ליום 8-10-2023 תוך ביזיון בית המשפט והחלטות שניתנו בעתירתי מספר 51559-01-23 נגר עזי נגד מפלגת העבודה על -ידי סגנית הנשיא כ' השופטת רחל ברקאי. סימוכין: פסק הדין מתאריך 18-7-2023 ציטוט מהחלטת השופטת "אני נותנת תוקף של פסק דין להצהרת עו"ד שגב כמפורט לעיל"

לכבוד
יו"ר מפלגת העבודה -מרב מיכאלי; יו"ר ועדת החוקה עו"ד שולי אשבול; מנכ"ל מפלגת העבודה - ניר רוזן; מזכ"ל מפלגת העבודה - ערן חרמוני; הנהלת מפלגת העבודה; היועץ המשפטי למפלגה עו"ד עמרי שגב כולם ביחד וכל אחד לחוד באמצעות אימיילים אישיים ומפלגת העבודה

הנדון: הודעה והתראה בטרם הוצאת צו-מניעה לביטול קיום כינוס ועידת המפלגה המתוכנן ליום 8-10-2023
תוך ביזיון בית המשפט והחלטות שניתנו בעתירתי מספר 51559-01-23 נגר עזי נגד מפלגת העבודה על -ידי סגנית הנשיא כ' השופטת רחל ברקאי.
סימוכין: פסק הדין מתאריך 18-7-2023 ציטוט מהחלטת השופטת
"אני נותנת תוקף של פסק דין להצהרת עו"ד שגב כמפורט לעיל"

לכל הנמענים הרשומים לעיל שלום.

1- הנני להודיעכם כי עליכם להודיע על ביטול קיום ועידת המפלגה לאלתר שתוכננה בחופזה מבלי לתת אפשרות להשגות והסתייגויות ואשר התקבל בעיקר תוך כוונת מכוון לעשות "מחטפים" פוליטיים, שלא כדין ותוך עבירה על פקודת ביזיון בית המשפט ועל חוק ביזיון בית המשפט נוסח משולב ובהחלטת פסק דין של בית המשפט המחוזי בראשות כבוד סגנית הנשיא השופטת רחל ברקאי מתאריך 18-6-2023 בת"א 51559-01-23 נגר נגד מפלגת העבודה.
2- כפי שעולה משני הפרוטוקולים של הדיונים בבית המשפט המחוזי: מתאריך 6-7-2023 ופרוטוקול וסיכום ופסק דין מתאריך 18-7-2023 בסוגיית קיום בחירות לוועידת האחת עשרה של מפלגת העבודה אשר פג תוקף כהונתה בתאריך 24-12-2022 וניסיונות ההתחמקות מלקיים הליכים ראויים ונדרשים על-פי החוקה, ובמקום זאת אנו עדים להתנהלות נכלולית ערמומית שקרית המעידה על חוסר תום לב שעומדים מאחוריהן מלבד ראשת המפלגה הנאחזת בקרנות המזבח אלא גם נושאי תפקידים שמהימנותם מוטלת בספק מזה שנים רבות (בלשון המעטה).

3- הן דברי הפרוטוקולים והן הנוכחים בקהל בית המשפט וכמובן נוכחות כבוד השופטת סגנית הנשיא השופטת רחל ברקאי שמענו נאומים חוצבי להבות מפי ב"כ המפלגה מר עמרי שגב למה לא ניתן לבצע את קיום הבחירות לוועידת המפלגה האחת-עשרה לפני קיום הבחירות המוניציפאליות והם מצוטטים באותיות קידוש לבנה, ואף התחרה בו גם מנכ"ל המפלגה מר ניר רוזן שאמר "אבקש לציין שיהיה סיבוב שני גם לבחירות המוניציפאליות".

4- לאחר ההפסקה והתייעצויות של ב"כ המפלגה (עומרי שגב וניר רוזן) עם ראשת המפלגה מרב מיכאלי הוצע שהכינוס של ועידת המפלגה לפזר את עצמה יהיה לא מאוחר מתאריך 30-11-2023 ובכל מקרה היה ברור לכולם שמדובר לאחר הבחירות המוניציפאליות להתחיל בהתנעת תקנונים והוראות שעה כנדרש ואף ביקשו לצורך זאת עוד 45-60 יום להשלמת הבחירות. דבר המקרב אותנו לשלהי ינואר 2024.

5- על סמך דברים אלו והסכמות התובע קיבלה כבוד השופטת החלטה חלוטה לדברים אילו ו-"לפתע " המפלגה פועלת תוך ביזיון בית המשפט ועושה לעצמה דין כאשר עומד מולה פסק דין חלוט ומעבירה בהחלטת הנהלה שכולה כרובה כפופה אליה מבלי ליידע אותם על פסק דין חלוט, שכולו הינו ביזיון בית המשפט ומאחר שאני צד להחלטה שיפוטית זו ואני מסרב להסכים באופן חד משמעי וחד צדדי, אני דורש את מה שביקשתי בפרוטוקול אחרון זה כדלקמן:

ציטוט: "התובע , אבקש שאם יקבע מועד והם לא יעמדו בו לאור כל הבטחות שלהם שלא עומדים בהן אני מבקש לאפשר לי להגיש בקשה על ביזיון בית המשפט"
השופטת: בפסק הדין "אני נותנת תוקף של פסק דין להצהרת עו"ד שגב כמפורט לעיל"

ואין נפקא מינה אם קדימה או אחורה – בלוח בזמנים המוסכמים (תוספת של התובע ואיננה בכתובים ע.נ.)

6- זאת ועוד מעבר לעבירה על פקודת ביזיון בית המשפט סעיפים 6 (א) התנהלות נלוזה זו המעידה כאלף מילים על התנהלות אנטי-דמוקרטית של ראשת מפלגת העבודה מרב מיכאלי שמיד בתום נאומים חוצבי להבות מעל דוכן הכנסת על ההפיכה השלטונית והאנטי-דמוקרטית רגע לאחר ירידתה מדוכן הנאומים בכנסת מתנהלת בדיוק כמו שר המשפטים יריב לווין, רוטמן ושותפיהם ודומיהם.

7- בעוד אנו דנים בביזיון בית המשפט בהחלטה של פסק דין חלוט המפלגה גם רומסת ברגל גסה גם תהליכים פנימיים בתוך המוסד לבירור עתירות שזה "שיורת" של דיונים שקדמו לפקיעת תוקפו של המוסד לבירור עתירות ומתוך רצון טוב לא להפעיל את העיקרון של "חרב הגיליוטינה" על הליך משפטי שקדם לכך עם חברינו שלום דסקל המיוצג על ידי עורך הדין יורם אברהמי. הסכמתי להמשך דיון זה בלבד.

8- זאת ועוד בעוד שמתקיים הליך משפטי בבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו המפלגה מבצעת מחטף נוסף להכשיר את השרץ של פעילות מקיפה בעניין המוניציפאלי תוך ביצוע רמיה הונאה זיוף ורישום כוזב במסמכי תאגיד
9- ברצוני להדגיש, באיזה טיימינג נפלאה "מודיעים על שיפוצים באתר המפלגה", וכך לא ניתן להעביר את התקנונים ומידע נוסף על מהות סדר היום של הוועידה המיועדת כמו גנבים בלילה רמאים ושקרנים.

10- החיפזון לקיים ישיבת הנהלה ביום שישי בערבו של יום כיפור וחול המועד סוכות ולקבוע מועד בכדי להקשות על הגשת הסתייגויות והוצאת צו מניעה מדברת בעד עצמה.

* ברור מאליו כי גם מכתבי זה למיצוי הליכים משפטיים ייענו כפי שנענו כל מכתביי הקודמים!

עזי נגר- מזכיר סניף גילה אלכס יניב -ציר ועידה ופעיל מפלגה

להורדה לקובץ pdf PDF

"התורה ניתנה לישראל, ולא ישראל — לתורה; בלי ישראל אין תורה, בלי ישראל אין מדינה, ואהבת ישראל קודמת לכל"
דוד בן-גוריון, 17.10.1950

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי