בקשה לבימה"ש לאפשר הצעות לסדר במושב הוועידה ה-10 הקרוב

Thank you for rating this article.

עתירת החבר שלום דסקל לבית המשפט להורות על זימון דיון ובטרם יתכנס המושב האחרון של הועידה העשירית בהמשך להליך בקשת ביזיון בית משפט נוכח אי קיום פסק דינו של בית המשפט אשר חייב לכנס את הועדיה העשירית של מפלגת העבודה הישראלית למושב אחרון ולקבוע מועד לבחירת ועידה חדשה תחתיה ונוכח סירובה לאפשר לתובע להגיש הצעות לסדר מטעמו בפני הועידה ובהסתמך על תקנונה.

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב; תיק 12986-12-23

התובע: שלום דסקל באמצעות בא כוחה עו"ד יורם אברהמי מ.ר. 17100 ממשרד יורם אברהמי ושות'

להלן : "התובע"

-נגד-

הנתבעים: 1. מפלגת העבודה הישראלית מספר מפלגה- 599000015; 2. ח"כ מרב מיכאלי, יו"ר מפלגת העבודה הישראלית; 3. עו"ד ערן חרמוני, מזכ"ל מפלגת העבודה הישראלית כולם מרחוב החלוץ 6 תל- אביב

להלן: "הנתבעים"

בקשה

בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על זימון דיון בפניו במהלך החודש הקרוב ובטרם יתכנס המושב האחרון של הועידה העשירית של נתבעת 1 הכל כפי הנימוקים הבאים:

  1. תביעה זו הוגשה נוכח סירובה של נתבעת 1 לאפשר לתובע להגיש הצעות לסדר מטעמו בפני הועידה העשירית שלה ובהסתמך על תקנונה כפי שצורף לכתב התביעה.
  2. במקביל לתביעה זו מתנהל הליך של בקשה לביזיון בית משפט נוכח אי קיום פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב אשר חייב את נתבעת 2 לכנס את הועדיה העשירית של מפלגת העבודה הישראלית למושב אחרון ולקבוע מועד לבחירת ועידה חדשה תחתיה, פסק דין זה לא קוים על ידי נתבעת 2 ומשום כך הודגשה בקשה לפי פקודה בזיון בית משפט.
  3. עד כה טרם הגיבו הנתבעים על תביעה זו חרף העובדה כי זו נמסרה להם כבר ב7 בחודש דצמבר 2024 (באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת המייל של בא כוח הנתבעים) נתבע מס' 3 הודיע לח"מ כי עקב שירות מילואים יגיש תבגותבו עד ליום 15/02/2024 ואילו בא כוחם של נתבעים 1 ו-2 ביקש ארכה להגשת ’גותבו ולאחר שסורב על ידי התובע לא הגיש עד כה דבר לבית משפט נכבד זה.
  4. כך הסעד אותו מבקש התובע כרוך בפסק דינו של בית משפט נכבד זה שכן הועידה העשירית של מפלגת העבודה תתכנס למושב אחרון בטרם תתפזר ומשום כך הרי שקיימת דחיפות בדיון בסעדי תביעה זו.
  5. כפי אשר הוצהר על ידי הנהלת המפלגה הרי שבמהלך חודש מרץ 2024 תתכנס ועידת מפלגת העבודה ומשום כך הרי שלאחר כינוס זה יהפכו הסעדין המבוקשים בתביעה זו לתיאורטים גרידא ומשום כך קיימת דחיפות ובהילות בקיום דיון בתיק זה והסעדים המבוקשים זו.
  6. נוכח זאת הרי שבית המשפט הנכבד יתבקש להורות על קיום דיון בפניו במהלך החודש הקרוב כפי המבוקש ברישא לתביעה זו.

יורם אברהמי, עו"ד \ ב"כ התובע

להורדה כקובץ pdf PDF

"צריך להיות אדם שכל הזמן פועל למשהו ואני אומר אתה תמיד גדול כגודל העניין שאתה משרת ואתה נהייה קטן אם אתה משרת רק את עצמך"
שמעון פרס, ראיון ב-YNET יולי 2005

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי