דרישה לדיון דחוף במצבה הכלכלי של המפלגה

Thank you for rating this article.

דרישה מהמפלגה, הנהלתה ודירקטוריון חברת נכסי בית ארלוזורוב לקיים דיון דחוף במצבה הכספי-כלכלי החמור והתנהלות הרשלנית והבלתי מקצועית והבלתי אחראית בטיפול בנכסי המפלגה ולמסור הסברים מפורטים בעסקאות בהן נמכרו נכסי המפלגה בערכים הנמוכים בעשרות אחוזים מערכם הריאלי, נלקחו הלוואות בשוק הפרטי ובוצעה בהקשרה עסקת קומבינציה שפרטיה אינם נהירים ואינם משרתים את כדאיות העסקה לטובת המפלגה ומעלים תהיות רבות על כוונתה.

להורדה כקובץ pdf PDF

לכבוד מפלגת העבודה הישראלית - מספר& מפלגה 59900001-5

יו"ר מפלגת העבודה -ח"כ מרב מיכאלי; מנכ"ל המפלגה - מר ניר רוזן ת"ז; עו"ד עומרי שגב - היועץ המשפטי של מפלגת העבודה; נכסי בית ארלוזורוב חברה בע"מ - מספר 520010000; יו"ר נכסי בית ארלוזורוב; מנכ"ל נכסי בית ארלוזורוב - דני אלימלך; אבנר סטפק גזבר המפלגה (בהתנדבות ); רו"ח דורון ארגוב - מנהל אגף הכספים מפלגת העבודה; מבקר המוסד לביקורת מפלגת העבודה רועי סגמן
באמצעות עומרי שגב, היועץ המשפטי למפלגת העבודה, מרחוב חרוץ 6 ת"א
חברי דירקטוריון בית ארלוזורוב חברה בע"מ מס' 520010000: יעקב יקיר שינדלר, אלי בונט, רמי אזרן, מישל שלום חלימי, עמוס גלם, אליהו הולצמן, ורד אלון, מיכל לדר -רוזן טליה, רותם בן דוד.

הנדון: בקשה-ודרישה מראשי המפלגה וחברי הנהלת המפלגה ודירקטוריון חברת נכסי בית ארלוזורוב לקיים דיון דחוף במצבה הכספי-כלכלי החמור ביותר של המפלגה והנגזרת מכך בהתנהלות הרשלנית והבלתי מקצועית והבלתי אחראית בטיפול בנכסי המפלגה ולמסור הסברים מפורטים ומנומקים בשלוש עסקאות המבוקשות על בסיס: חוק החברות תשנ"ט 1999, חוק חובת המכרזים תשנ"ב,1992 וחוק המפלגות תשנ"ב 1992. בהן נמכרו נכסי המפלגה בערכים הנמוכים בעשרות אחוזים מערכם הריאלי (כדבר רגיל הנובע מהצורך לצמצם גירעונות כל הזמן ובזמן מהיר ביותר), נלקחו הלוואות בשוק הפרטי בסך 3 מיליון ₪ ובוצעה בהקשרה עסקת קומבינציה שמהותה ופרטיה אינם נהירים ואינם משרתים את כדאיות העסקה לטובת המפלגה ומעלים תהיות רבות על כוונתה (כל החומר הנלווה לעסקה זו מצויים באתר רשם החברות ורשם התאגידים והם פתוחים לעיון הציבור כחוק).

והעסקה החמורה ביותר היא של מכירת סניף חולון שישב על דונם וחצי במחיר לא מציאותי ושערורייתי ומתחת לערכו הריאלי בשוק, בכל קנה מידה שנמכר רק ב-15 מיליון ₪. כשיש המעריכים את שווי הנכס, בלא פחות מ-50 מיליון ₪.
אם המפלגה והנהלתה ונכסי בית ארלוזורוב והנהלתה עם חברי הדירקטוריון לא יקיימו דיונים בשיתוף חברי מפלגה המכירים והעוסקים בתחום הנכסים (שיקבעו על ידינו) תוך שבועיים מהיום, הן על רקע החובה להגיש תקציב מפלגתי לשנת 2024, על פי דרישותיהם של מזכ"ל המפלגה ערן חרמוני ודרישתה של ח"כ נעמה לזימי מתוך פרוטוקול ישיבת ההנהלה מתאריך 18-1-24 אשקול לתבוע בתביעה משפטית אזרחית במחלקה הכלכלית של בית המשפט, כולל בקשה לצו מניעה לכל פעילות כספית-כלכלית של המפלגה ואת הנמנעים לעיל, גם על הפרת אמונים התעלמות מחובת הנאמנות והזהירות בטיפול בנכסי המפלגה תדמיתה ועתידה הכלכלי.

* בהערכה גסה מפלגת העבודה הפסידה כמעט מעל חצי מיליארד שקל 500.000.000 מיליון ₪ בכל מכירות הנכסים שלה בכל הבטי העסקאות שנעשו בשלושת העשורים האחרונים.

נכבדים ונכבדות הנמענים לעיל שלום .

הערות מבוא-כלליות

 • מתוך דו"ח מבקר המדינה. ניהול נכסי דלא ניידי של מפלגות המיוצגות בכנסת משנת ,יוני 2012 מצוינים מספר הנכסים הכללי של מפלגת העבודה העומדים על סך של 197 נכסים, הכוללים את שני התאגידים של מפלגת העבודה -נכסי בית ארלוזורוב ונכסי קרן ברל כצנלסון. (שם: עמוד 24 בדו"ח).כיום הנכסים הנמצאים בבעלות המפלגה הינם פחות מ - 15 נכסים בהערכה מטיבה.

  ב- מרבית הנכסים הנותרים עמוסים בבעייתיות כל שהם שלא ניתן העברת בעליות עקב קשיים כאלה ו/או אחרים, אבל בעיקר ,שלא טופלו לאורך עשרות שנים דבר המבטא לא רק כשלון תפקודי אלא קריסה של המפלגה אידאולוגית חברתית ופוליטית -מפלגתית ,וקריסה פיננסית -כלכלית ופגיעה אנושה בנכסי המפלגה באופן משמעותי ביותר המקשה על יכולתה להשתקם בעתיד הקרוב.. (ולתפארת ראשי המפלגה האחרונים: שלי יחימוביץ' ,בוזי הרצוג, אבי גבאי, עמיר פרץ, ומרב מיכאלי).

 • אני, עזי נגר פעיל פוליטי וחבר מפלגת העבודה מעל 47 שנים מזכיר סניף גילה וציר ועידה ומועמד לכנסת (לשעבר) ומתוקף חברותי רבת השנים דורש מכל הנמענים לעיל לבוא ולנמק ולהסביר את הפעילות העסקית- כלכלית שנעשו בטיפול במכירת נכסי המפלגה ובשמי להם אני שותף ואחראי כמו יתר עשרות אלפי חברי המפלגה מתוקף היותי / היותנו חבר/י במפלגת העבודה.
 • הכישלון החרוץ של מרב מיכאלי והנהלת המפלגה בנוסף להנהלת דירקטוריון חברת נכסי בית ארלוזורוב חוצה את כל תחומי הפעילות שקיימת במפלגה :
  ארגונית, מפלגתית- פוליטית, מנהיגותית, ניהולית ובעיקר ובדגש על הזלזול בניהול הכספי - כלכלי של מפלגת העבודה ומכירת נכסיה שהגיעה עד לחידלון פירעון של ממש ואי יכולת לשלם משכורות לעובדי המפלגה וחוסר בתזרים מזומנים בשוטף שיאפשר פעילות מינימלית של המפלגה. ומכאן שיתוקה.

3 - הפתרון האולטימטיבי והקל שגילו רבים מראשי המפלגה לדורותיהם בעשורים האחרונים היא ניהול רשלני וגרעוני מלכתחילה - ומראש, ליצירת גירעונות כספיים שהסתכמו במיליוני שקלים כל שנה ועם כל תחילת מסע בחירות או סיומו שגררו את הצורך של מכירת נכסים כשיטת עבודה, מופקרת רשלנית ומזלזלת בנכסי המפלגה והתייחסותם לנכסים אלה כמטבע עובר לסוחר.
(כפי שנשמע גזבר המפלגה אבנר סטפק בקלטת פרי תרומתו באחת מקבוצות ברשת בקולו הוא בעניין מכירת הנכס ברחוב מוריה 91 ששימש את המפלגה בכל מחוז חיפה וכפי שאמרה ראשת המפלגה לנציג בכיר במחוז חיפה כי אין פעילות במחוז חיפה

נשאלת השאלה – גב' מרב מיכאלי, מהיכן יגיע הכסף לבחירות לכנסת ה-26 כאשר יתרגשו עלינו בפתאומיות בשנת 24?
כאשר המפלגה חסרת משאבים בסיסיים לניהול בחירות אילו, ושקועה עד צוואר בחובות לכנסת -בהערכה גסה בקרוב ל-11 מיליון ₪ ואת הבחירות האחרונות המפלגה סיימה גם עם גרעון של כ-4 מיליון שקל בנוסף לחובות המפלגה ללווים בשוק החופשי ולמלווים בשוק הפרטי ושעבודים לרוב נכסי המפלגה בנוסף לחובות של חברת נכסי ארלוזורוב עבור דמי חכירה וארנונה לרשויות המקומיות, בהערכה מטיבה ונמוכה העומדים על כמה מיליוני שקלים? .
התנהלות שכזו הייתה גם בסיס לביקורת כלפי חברת בית ארלוזורוב כבר בדו"ח בשנת 2012 האם הנהלת המפלגה וכל חברי דירקטוריון חברת בית ארלוזורוב מודעים לכך ומה המצב בגזרה זו כעת? והאם הנהלת המפלגה והדירקטורים של בית ארלוזורוב מודעים לכך?. או מסתפקים ב600 ₪ לכל ישיבה?
רמז לכך , שאין גרוש בחשבון המפלגה ושבמפלגה מבינים זאת היטב, ולכן הם "מתכננים ועדת איתור לרשימה לכנסת "בסגנון חזרה של הוועדה המסדרת" מתוך הפרוטוקול של ישיבת ההנהלה האחרונה. 18-1-2024 (הצעה של יו"ר ועדת החוקה עו"ד שולי אשבול מהלך אנטי -חוקי ואנטי-חוקתי, ולכן שואפת ודוחפת מרב מיכאלי שוב לפריימריז פתוחים בלתי שקופים ללא אכשרה וללא פיקוח -נתראה בבית המשפט!

4- – וכל- זאת נעשה ללא שקיפות מינימאלית והרחק מעיניהם של אלפי חברי מפלגת העבודה ובניגוד לכל אמות מידה של יושר והגינות בסיסית. חברי דירקטוריון של החברה לנכסי המפלגה שמונו על בסיס מחנאי ואפשרו להיות חותמת גומי לכל גחמה ודרישה של המפלגה בעלת המניות הראשית להעביר כספים למפלגה ולמכור את נכסיה לשם כיסוי גירעונות כספיים ו/או לשלם משכורות או למכור נכסים בחסר של עד כמעט בעשרות אחוזים ממחירם הריאלי בשוק החופשי, כפי שיודגם במכירת סניף המפלגה בחולון. דבר שבגינו גם הניע את ראש עיריית חולון מר מוטי ששון להתנגד למכירה זו ולנטישתו ועזיבתו את מפלגת העבודה. זו אחת מהעסקאות שאני דורש לקבל הסברים למכירה שערורייתית זו. ותעמוד במרכז תביעתי המשפטית נגד המפלגה.

5- מרב מיכאלי -בתמיכת הנהלת המפלגה שברובה ממונה על ידה ועושה דבריה ,כאמור , עלתה על כולם וממשיכה "לאחוז בקרנות המזבח " ולפעול ללא סמכות חוקית לא של וועידת מפלגה שפג -תוקפה (כבר בתאריך 24-12-22) וללא גיבוי של וועידה המפלגה אשר חייבת לתת תוקף לכל הפעילות של וועדת הבחירות המוניציפאליות בראשות היו"ר סימון אלפסי וחברי הוועדה הנעדרים כל סמכות חוקית ומשפטית להתנהלות החוזית -כספית להוצאות כספים והתחייבויות בסדר גובה של מיליוני שקלים ללא כיסוי כספי והוצאת כספים ללא סמכות כלל .
ראו פסק דין כבוד השופט הבורר של המוסד לבירור עתירות כבוד השופט -בורר
יואב הריס שנתן פסק דין מכונן ו"תעודה שלילית להתנהלות המפלגה "בתחום המוניציפאלי. בסניף בבת -ים , אף ערעור המפלגה בדיון נוסף נדחה לגבי עתירת חברי מפלגה של הסניף בבת-ים .
ראו גם הוראת שעה שנקבעה על ידי יו"ר ועדת החוקה וחבריה מתאריך 3-2023
שחובה להביא לאישור של וועידת המפלגה את מינוי חברי ועדת הבחירות המוניציפאליות בכדי שיקבלו אישור ותוקף חוקי ולגיטימציה לפעול כחוק בניהול ענייניה הכספיים של המפלגה.(סעיף (ג) .
למען השקיפות וההגינות ,ולמרות שאני מצטט את פסק הדין המכונן והנכון ביסודו של כבוד השופט יואב הריס , אני סבור שכל פסקי הדין של המוסד לבירור עתירות הינם פעולה בניגוד לסמכות , שכן תוקפה של כהונת המוסד לבירור עתירות פג חצי שנה לאחר פקיעת תוקפה של וועידת המפלגה, על פי סעיף 34 לחוקת המפלגה.

6 - תשערו בנפשכם, לו תביעה כזו הייתה מתנהלת במישור של סדר הדין הפלילי הייתה נופלת בגדרם של סעיפי חוק העונשין תשל"ז ,1977 בסעיפים של זיוף, הונאה רמיה ורישום כוזב במסמכי תאגיד ועוד..(לא ,אני לא עורך דין, למדתי רק שנתיים לתואר שני במכון לקרימינולוגיה המשולב בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית

7- אני מציג שלוש עסקאות שבוצעו בשלוש-ארבע השנים האחרונות ומטילות צל כבד לפחות על כדאיות ביצועם והתנהלותם ודורש גילוי נאות והרמת מסך על כל העובדות לגביהן.

8- ברצוני להדגיש, כי בקשה לגילוי מסמכים על בסיס סעיף 198 (א) לחוק החברות תשנ"ט,1999 יכולה ושתינתן רק על סמך בקשה נגזרת של תביעה אזרחית במחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל-אביב נגד מפלגת העבודה. ולכן שיתוף פעולה כן, שקוף ישר והגון, יש שביכולתה להסביר מהלכים אלו באופן משביע את הדעת ואולי וישנם לנמענים לעיל, הסברים מנומקים ומשכנעים לביצועם של מהלכים כספיים - ניהוליים אלו ושיפיג את החששות ויעקור מהשורש כל טענה שהיא. ותייתר כל עילה להגשת תביעה משפטית בעניין.

9- אינני מטיל ספק בסמכותה של מפלגת העבודה ובעל המניות העיקריות ומניית היסוד לפעול בהתאם לחוק המפלגות וחוק החברות נוסח משולב ה-תשמ"ג ,1983 וכן בסמכותה של בית ארלוזורוב חברה בע"מ לפעול בהתאם לחוק החברות. הדרישה להרמת מסך ושקיפות אלמנטרית של פעולות ראשי המפלגה וחברי הדירקטוריון ושומרי סף נוספים אל מול חובותיהם לפעול על פי חובת הנאמנות וחובת הזהירות בנכסי המפלגה. היא דרישה לגיטימית חוקית ומתבקשת, ולא נהסס לקבל תשובות ענייניות בלב פתוח ונפש חפצה ה-כל לטובת מפלגת העבודה והמשך עתידה.

10- להל"ן פירוט העסקאות שנעשו במפלגת העבודה ועליהן אני דורש הרמת מסך על סמך חוק החברות וחוקים רלוונטיים נוספים שעליהן חלים חובת הזהירות וחובת הנאמנות ואופציה לתביעות אישיות גם על פי חוק הנזקין.

 • עסקת הלוואה שנלקחה בשוק החופשי בסך של 3.000.000 מיליון ₪.
  בתאריך 14-10-2020 בוצעה עסקת הלוואה על סך 3 מיליון ₪ לטובת חברת בית ארלוזורוב חברה בע"מ מחברת אלגד חברה נבונה בע"מ מס' חברה 51400214-6 מרחוב נירים 3 תל-אביב ובגינה בוצע שיעבוד נכס מקרקעין ברחוב קהלת ורשה 76 בתל אביב הידוע כגוש 6636 חלקה 338. הכוללת גם עסקת קומבינציה עם המלווה שאם הוצאתה לפועל למרות המכשולים הרבים שעומדים בהצלחת עסקת הקומבינציה כמו הליכים משפטיים נגד המפלגה שמתנהלים כבר שנים רבות, אי -הסכמה של מנהל מקרקעי ישראל וה- ק.ק.ל בעלת הנכס בהעדר רישום זכויות בעלות של חברת ניכסי ארלוזורוב בע"מ. ועוד....בה המפלגה אמורה לקבל 42% בתמורה מול 58% ליזם נותן ההלוואה.
 • עסקת הקומבינציה על שטח-נכס מקרקעין בשימוש המפלגה ברחוב קהילת וורשה מספר 76 הידועה כגוש 6636 חלקה 338
  ב (1) הקרקע – השטח הבנוי עליו בשטח של 921 מ"ר בשימוש המפלגה, הקרקע מוגדרת כקרקע מירי (על פי הגדרות של סוגי הקרקעות בישראל שמקורן עוד בתקופה העות'מנית) והיא בבעלות מלאה של- ק.ק.ל ומעורבים בה -חוקית גם עיריית תל-אביב ומנהל מקרקעי ישראל כל זאת כאשר לחברת נכסי ארלוזורוב אין זכויות רשומים על שם בית ארלוזורוב בלשכת רישום המקרקעין. אז איך עושים עסקת קומבינציה בתנאי אי ודאות זו?

ב (2) נשאלת השאלה מה הקשר של הלוואה זו של שלושה מיליון ₪ לעסקת הקומבינציה הזו שבעיקרה לא ברורה לא על בסיס כדאיות כלכלית למפלגה ולו רק בגלל התשלומים הרבים שהמפלגה חייבת לשלם בהינתן ביצוע הפרויקט מתוך אותם 42% חלקה של המפלגה בעסקה זו?.

אם המפלגה תשלם את כל ההוצאות הנדרשות על ידה שעליה לשלם לבעלים האמיתיים של הנכס ובראשם לקרן הקיימת לישראל, לרשות מנהל מקרקעי ישראל ו-הטלי השבחה והוצאות אחרות מה נשאר למפלגה מעסקה זו?
שאלה זו נשאלת גם על רקע הדברים שנאמרו לי על ידי מנכ"ל המפלגה טרם הדיון המשפטי בתביעה המשפטית שלי נגד המפלגה ת"א 51559-01-2023 והרושם שקיבלתי שהנה המפלגה הולכת לקבל 20 דירות ואז מסתבר שהאמת רחוקה מהמציאות על פי עובדות ונתונים אחרים .(מעדיף לחשוב שהמנכ"ל לא בקי בהסכם זה) כל הפרויקט אמור להניב 18 דירות ואם אחרי כל ההוצאות הנלווים על פי חוק לכל המעורבים בעסקה זו נשאלת השאלה מה המפלגה מרוויחה מכך?
או יותר חמור את מי המפלגה באה לשרת?
מעיון בהסכם ההלוואה והסכם עקרונות הקומבינציה עולים קשיים רבים ביכולת להוציא מהכוח אל הפועל עסקת קומבינציה זו ולכן נשאלות שאלות נגזרות להבנת העסקה
* מה סטטוס ההלוואה נכון להיום? האם הלוואה נפרעה? האם, הלוואה שרירה וקיימת בהינתן שהרבית אז נקבעה ל-1% אבל הפריים מגיע ל-6% בחודש
* מה למלווה וליזם ולהבטחותיו שיש בידו לסייע לקדם עסקת קומבינציה זו כאשר המפלגה נמצאת כבר מעל עשר שנים בהליכים משפטיים עם כל הגורמים הקשורים לקרקע זו?
* איך אם הטענות על פשרות שאליהם הגיעה המפלגה בעבר לא מוצו בעבר על ידי חברת נכסי בית ארלוזורוב? .
זה רק חלק מהשאלות הנשאלות ואין בהם למיצוי כל ההיבטים הלא ברורים בהסכם הלוואה זו ובעקרונות של עסקת הקומבינציה.
הנכס על הקרקע ברחוב קהילת ורשה 76 בהדר יוסף בתל אביב מהווה רק דוגמא לניהול הבלתי רציני והבלתי מקצועי של מפלגת העבודה בעלת הזיקה ומחזיקות את רוב מניות החברה של נכסי בית ארלוזורוב וחוסר הפיקוח והניהול על הנהלת חברת נכסי בית ארלוזורוב בראשות מנכ"ל שפועל בשם המפלגה כבר עשרות שנים ועם ראשי מפלגה שמתחלפים כל הזמן ורובם ככולם כשלו בניהול ופיקוח של נכסי המפלגה ואף אחד איננו לוקח אחריות על התנהלות רשלנית ושערורייתית זו.

מציין , עוד שלושה נכסים באותו סטטוס זהה.
* נכס-קרקע ברחוב מבצע הראל 16 ברמת החייל תל-אביב.
* חלקת הקרקע בשכונת צהלה תל-אביב
* קרקע ברחוב בית -אל בנווה שרת תל-אביב.

יש לציין כי בעשור האחרון נוהלו מגעים עם הגורמים ממשלתיים שונים המצוינים לעיל כולל הליכים משפטיים שהולידו פשרות והסכמות בין המפלגה -נכסי בית ארלוזורוב למנהל מקרקעי ישראל ואחרים ובסופו של דבר נראה שהדברים עלו על שירטון.
במשך עשרות שנים טוענים במנהל מקרקעי ישראל כי חוזי החכירה של המפלגה הסתיימו והגיע הזמן להתפנות מהנכסים הללו.
במשך שנים רבות בו המפלגה הייתה חזקה פוליטית ולאומית היה נכון לטפל בסוגיית המשך החכירה ולצערנו ולדאבוננו הכישלון שאף אחד לא טיפל באופן מסודר בנכסי המפלגה ותהיינה הסיבות אשר יהיו -אנו ניצבים כעת במצב הכי בעייתי למפלגה.
המפלגה ללא כוח פוליטי חזק ומשמעותי שיכול להתמודד מול כל הגופים הללו הנשלטים על ידי מפלגות העויינות את מפלגת העבודה. את מפא"י ואת מורשת בן גוריון - .מפלגה שבנתה את המדינה נמצאת על פי עברי תהום.
נראה לכם שמרב עם הרזומה המעולה שלה וכוחה המוסרי ומצבה הפוליטי יכולה לתרום משהו למצבה זו?

ג- מכירת סניף המפלגה בחולון בחסר, לפחות ביותר ממחצית משווי בשוק עסקת מכירת סניף המפלגה הוותיק בחולון היא אחת מהשערוריות הבולטות של ניהול נכסי המפלגה והיחס המזלזל בנכסי המפלגה.
הסניף הוותיק ישב על מבנה קטן אבל במיקום מבוקש ביותר והשתרע על שטח של דונם וחצי בבעלות מפלגת העבודה ושנמכר ב15.000.000 מיליון שקל שבהערכה כספית הכי נמוכה לדעת יודעי דבר היה שווה לא פחות מסכום של 40.000.000 ₪
וזאת אף בהערכה מקלה ונמוכה ביותר.

(1) אני דורש לדעת מה היו הנימוקים שחייבו מכירת נכס זה ובמחיר נמוך ביותר?

2- אני דורש לחשוף את שתי ההצעות האחרות אם היו, ושחייבות להיות והנדרשות על פי חוק חובת המכרזים?

3- אני מבקש לחשוף את זהותו של הרוכש וקשריו למפלגה?

4- אני מבקש לדעת מדוע ראש עיריית חולון מוטי ששון היה נגד המכירה ושבגינה עזב את המפלגה?.
כמתווך רשום ופעיל מזה 27 שנים ומצוי בעולם התוכן של תחום הנדל"ן אני רוצה לדעת, מבלי להיכנס לפירוט ייתר ולרזולוציות ,(המצויות ברשותי) מי דחף למכירת נכס זה ומי הגורמים המעורבים במכירת נכס זה אשר גרם ו/או גרמו להפסדים של עשרות מיליוני שקלים על חשבון מפלגת העבודה טובתה ועתידה?

11- לאחרונה אני מעודכן, בפרטים מעניינים, שאם האינפורמציה הינה נכונה שישנם קשיים בהעברת הבעלות על סניף המפלגה שנמכר בחולון מומלץ ביותר לערוך בדיקה מהירה ורצינית האם ניתן לבטל עסקת מכירת סניף המפלגה בחולון עקב ההתנהלות בעבר?
בתאריך 28-9-2023 נרשמה תעודת רישום שעבוד לטובת חברת מימון אשראי חברה מספר 540293644 בהקשר של הנכס שנמכר בחולון ונרשם לטובתה שעיבודים ללא הגבלה על כל נכסי המפלגה .אני דורש הבהרה לטענה זו עכשיו?

הערות כלליות - אחרית דבר

 • אני מבקש להדגיש כי אין לי שום טענות ומענות כלפי חברות האשראי הפרטיות המלוות כסף כחוק ובאופן לגיטימי ביותר המוזכרות במסמך זה ובהקשר העסקאות הנדונות הללו, וחלילה אם נשמעת איזה נימה כלשהי של ביקורת כלפיהם הרי אני מצהיר כי לא כך הם פני הדברים וטעות מיסודם.
 • כל הבקשות והדרישות והצורך בהנמקות והסברים על עסקאות אלו מופנים בעיקר לראשת מפלגת העבודה, לגזבר המפלגה ולמנהל אגף הכספים של מפלגת העבודה ולחברת נכסי ארלוזורוב למנכ"ל וליו"ר ולכל יתר הדירקטורים מטעמה. בצד כל המעורבים והנמענים לעיל שבכותרת מסמך זה.
 • אין בשאלות אלו כדי למצות את כל הדרישות המבוקשות והנגזרות מבקשה זו.
 • אל מנת לייתר אופציה של הגשת תביעה משפטית בהליך הכלכלי בבית המשפט המחוזי ובעקבותיה כנגזרת מתביעה זו בקשה לגילוי כל המסמכים שלוו בעסקאות אילו ושלא ניתן להציג את כל המסמכים המבוקשים שברובם הגדול איננו מועבר לרשות התאגידים ולרשם החברות ושניתנים רק כפועל יוצא של תביעה משפטית לבית המשפט המחוזי תל-אביב יפו ומרכז.
 • תלונה זו הינה פועל יוצא של התנהלות לא שקופה בענייניה הכספיים של המפלגה בשנים האחרונות ושבא להגדיר מחדש את כללי המשחק, לא רק ברמת חוקת המפלגה ובדמוקרטיה בתוכה, אלא גם לתבוע אישית על נזקים כספיים משמעותיים בדוקטרינת מכירת הנכסים הסיטונאית של המפלגה
 • מסמך זה איננו בא חשבון אישי -פרטי עם אף אחד מהנמענים וכל מטרתו הינה עיצוב מחדש של כללי המשחק בענייניה הכספיים של מפלגת העבודה בעיקר על ידי ראשי מפלגה בלתי אחראים חסרי הכשרה ניהולית בסיסית ושרואים במפלגה אחוזת בית שלהם ועושים כל העולה ברצונם גם אם הדבר הוא פסול ולא ראוי מכל בחינה שהיא. - לא עוד -עד כאן.

לסיכום

הקורלציה בין ניהול מערכת בחירות גירעוניות וניהול מפלגה שערורייתי בכל הפרמטרים ולהוצאות כספיות עצומות תוך ידיעה ברורה ליצירת גירעונות כספיים בעשרות מיליוני שקלים ושלאחריהן מחייבים וחיובו מכירת נכסים משמעותיים ומרכזיים לפעילות השוטפת של המפלגה ברמת השטח. מכירת נכסים בחסר - בפחות בעשרות אחוזים (30% לרוב מכירת הנכסים) ועד מאות אחוזים מערכם בשוק כמו מכירת הסניף ברחוב הירקון ובחולון. שנמכר ב15 מיליון ₪ בלבד "מחיר סוף עונה" כאשר כל הנתונים על מחירי קרקעות בחולות בכל הפרמטרים מצביעים על פער ניכר.
הפרמטרים שמעריכים שווי של קרקע הם: מחיר למ"ר, שטח הקרקע-המקרקעין על פי מיקומו מה שקרוי מיקום מרכזי מועדף ומרכזי ובעיקר מבוקש ועלות מחירי קרקע בסביבת הנכס המדובר וובעיר כולה כאשר הבסיס לשווי נכס נגזר מהפוטנציאל של התרי הבניה עליו ועלות מ"ר של מכירה ושל עלות בניה לכל יחידת מגורים-דירה.
* רק לפני למעלה משנה נתקלתי במודעה המבשרת על מכירת קרקע בשטח של 2.5 דונם בחולון בסך 165.000.000 מיליון שקל. או דוגמא של קרקע של חצי דונם בתל-אביב נמכרה ב-30 מיליון שקל כמובן שלכל מכירת קרקע יש את הפרמטרים המיוחדים שלה, ועדיין ...).
בהערכה גסה מפלגת העבודה הפסידה כמעט מעל חצי מיליארד שקל 500.000.000 ₪ בכל מכירות הנכסים שלה בכל הבטי העסקאות שנעשו בשלושת העשורים האחרונים.
* אם נפלה טעות בידי אין יותר ממני שמוכן יהיה להתנצל, אבל לצערי כל הנאמר במסמך זה מושתת על נתונים ועובדות ממוסמכות ביותר.
מבקש לקבל התייחסות למסמך זה בהקדם לא יינתנו תזכורות נוספות.

בברכה
עזי נגר
מזכיר סניף גילה ירושלים
פעיל חברתי ופוליטי מועמד לכנסת (לשעבר) מפלגת העבודה

העתקים: מזכירי סניפים ברחבי הארץ ופעילים מרכזים ברחבי הארץ. חברי סיעת העבודה בכנסת: ח"כ נעמה לזימי, ח"ד גלעד קריב, ח"כ אפרת רייטן

להורדה כקובץ pdf PDF

"ממשלה ... יכולה להדפיס כסף או ללוותו מהציבור ... החוב הענק שיוטל על הדורות הבאים הוא אגדה. הגדלת גרעון הממשלה במצב של מיתון היא לצורך צמיחה שמשרתת את הדורות הבאים במקום להותיר להם משק בלתי מפותח"
ד"ר אסתר אלכסנדר

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי