לצאת מהממשלה עכשיו????

Thank you for rating this article.

 

דוקא כעת‚כאשר הממשלה ‚נמצאת במצוקה והמדינה במצור ביטחוני ‚במקום ללכד‚ מציעים לפרוש‚במקום לאחד ולבסס את הממשלה כממשלת חרום לאומית‚רוצים להחלישה ועוד בעת הזאת כאשר היא זקוקה נואשות לתמיכת מפלגת העבודה מבפנים.

המציעים פרישה טחו עינהם מלראות את הנזק הרב שהם יוצרים‚ ונראה שמעיניהם אך ורק לשיקולים פוליטיים קצרי טווח והרצון להיות פופולריים ושיקולי פריימריס.

אני לא מבין את ח"כ אופיר פינס שהצטייר בעיני כבעל שיקול דעת מדיני רחב‚האם המדינה לא קודמת כאן למפלגה?

גם עמי איילון הבין לבסוף שהפרישה ממשלת אולמרט ‚אין לה מקום כרגע‚אך חבל שהוא מזגזז‚ כנראה שהוא צריך עוד לצבור ניסיון פוליטי.

אני שמח אהוד ברק מבין שעד שאולמרט לא יסיק מסקנות ‚אין מה למהר ולרוץ ולפרוש מהממשלה.

ההגיון הפשוט אומר כך:

א.עד פרסום הדוח הסופי של ועדת וינוגרד‚ יש להשאר בממשלה ולתמוך בה עם החלפת עמיר פרץ כשר ביטחון‚כי זה צורך השעה כעת.

ב.לאחר פרסום דוח ועדת וינוגרד על המסקנות האישיות‚אם ראש הממשלה יתפטר‚ולא תקום ממשלה בהרכב מפלגת קדימה ‚הולכים אז ורק אז לבחירות.

ג.עם ראש הממשללה לא יתפטר‚נשארים בממשלה עד המועד הקבוע בחוק לבחירות.

לא בכדי‚קבע המחוקק בחירות כל 4 שנים‚אם לא היה לנגד עיניו גם השיקול של יציבות שלטונית אזי היה קובע כל שנתיים לפחות ולא כך הוא.

כל מי שרוצה לקצר ימיה של הממשלה וכנסת הנוכחיים‚סובל מקוצר ראייה.

"לציונות הגעתי מתוך יהדות; לסוציאליזם הגעתי מתוך הגינות."
זלמן ארן

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - 2015

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי