נבחרי העבודה - שליחים או גבירים?

Thank you for rating this article.

אודה כי התלבטתי בכתיבת מאמר זה,-  מפעילותי וניסיוני הרב בפוליטיקה-(במפלגת העבודה 37 שנים) הכרתי,ידעתי כמעט את כל המנהיגות בתקופה זו- אין ספק שלכל אותם הנבחרים/מנהיגים הייתה כמיהה רבה  ועשו  הכול ע"מ להיבחר ולפעמים עד כדי התרפסות (אמירות,הבטחות וכו'). השתדלותם הייתה (והינה) בעיקרה בקרב הפעילים המרכזיים ( וולונטריים ) שהיו והינם חוט השדרה המרכזי של המפלגה.

"דור דור ודורשיו" נאמר במקורות, אולם מבחינת המהות והרצון המרכזי- כולם ביקשו/רצו להיבחר  על ה"טיקט" של מפלגת העבודה (לדורותיה)  על מצעה,חשיבתה וחבריה- שהם התשתית  ובמיוחד בסיוע אקטיבי של פעיליה המרכזיים שהם עמוד השדרה והמוציאים לפועל  את פעילותה הכוללת והמעשית כאשר השיא הינו בימי הבחירות שמטרתם העצמת המפלגה בכלל  ובחירת אותם חברינו/שליחנו שברשימה בפרט.

אין ספק כי חברים אלה נבחרים על בסיס "החוזה/הסכם" כמייצגי ושליחי המפלגה וחבריה, לעשות, לדאוג ולקדם את כל ענייני ותכני המפלגה.

מה הם תכני וענייני מפלגה ?,-  לדעתי כאנלוגיה לאדם : הנשמה זו האידיאולוגיה(המצע) והגוף אלה הפעילים המרכזיים, על כן יוצא כי שימור פעילים אלה -, הוא שימור הגוף   ושימור המצע והדרך זו הנשמה (שלובים ואינטגרלים!).

מכאן יוצא איפה שאם הנבחר לא שומר על הנשמה והגוף הינו חוטא בשליחותו  עד לאבדון, לכן ומטבע הדברים נוצרים יחסי גומלין.

ומהם יחסי גומלין של שליחות נבחרת ,שליחות פוליטית:  בטוח אני כי מעבר לדברים האבסולוטיים (במיוחד האידיאולוגים, -שגם הם, לא כולם מתקיימים ) יש גישות ומחשבות שונות לגבי יחסו,גישתו,סיועו וכד' של השליח לפעיל/חבר, במקרים רבים מצפה הפעיל לסיוע מקסימאלי החל  מהפרט האישי דרך קבלת יחס,חשיבות ועד לצרכים  הציבוריים שיש בהם כדי לחזק את  הפעיל והמפלגה ביישובו.

ברצוני לציין באופן חד משמעי כי כוונתי  לסיוע ,טיפול ,קידום,יחס וכו'  אשר  ראוי פעיל יקבל הינה אך ורק לפעולה או עשייה לגיטימית שאין בה ניגוד למוסר ולחוק.

נשאלת השאלה מהאמור לעיל  האם הלכה למעשה מתקיימים יחסי גומלין?-, במבחן השנים האחרונות של מנהיגות העבר (הלא רחוק) וההווה  למיטב  ידיעותיי  ניכרת אכזבה רבה אצל מרבית הפעילים המרכזיים מהתנהגותו של השליח/מנהיג.

יחד עם כך ראוי להבהיר כי  אין בתמיכתנו ובחירתנו בחבר/מנהיג זה או אחר כדי חלילה  לראותו כי מחוייב לכל,  או יכל לעשות הכל  עבור הפעיל,  אולם בראייה כוללת ובסבירות הדעת   אמור וצריך השליח להיות קשוב ומתייחס לפעיל ואף לסייע לו בכל אפשרותו.

למען האמת, יש בקרב מרבית הפעילים אכזבה שנובעת מאי ההתייחסות של הנבחרים (חלקם) הן בנושאים "טרביאלים" כגון: מענה לטלפון,פגישה, מפלגתי, קידום רעיונות, קידום עיניין מקומי  ועד לעיניין אישי.

לפעמים יש צורת התנשאות  בהתנהגות זו! – האם הבחירה והתפקיד יצרו גבירים במקום שליחים ??

*הכותב: חבר לישכה ,מרכז   ויו"ר חוג הארבעה בנובמבר

"האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית. יש לגנות אותה להוקיע אותה לבודד אותה. זו לא דרכה של מדינת ישראל. בדמוקרטיה יכולות להיות מחלוקות אך הכרעה תהיה בבחירות דמוקרטיות ..."
יצחק רבין, נאומו האחרון 4 בנובמבר 1995

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי