אהוד ברק פורש ממפלגת העבודה

Thank you for rating this article.

שלום חברים,

היום, יום שני, ה- 17 בינואר 2011, הגשנו החתומים מטה (אהוד ברק, מתן וילנאי, עינת וילף, אורית נוקד, שלום שמחון) הודעה לוועדת הכנסת על פרישה מסיעת העבודה והקמת סיעה עצמאית. הסיעה העצמאית תהיה סיעה מרכזית ציונית ודמוקרטית ותקדם רעיונות אלה בכנסת ובממשלה ובבוא היום בציבור - באמצעות הקמת מפלגה חדשה.

זה זמן רב שחלק ניכר מחברי סיעת העבודה מתנהלים כמי שאינם רואים עצמם כחברי הסיעה. הם מסרבים לקבל את סמכות היו"ר הנבחר ומתבטאים ופועלים נגד ההחלטה על שותפות הסיעה בקואליציה. תקופה ארוכה חברי הסיעה, ולאחרונה גם חברי ממשלה, הרשו לעצמם לפעול ולהתבטא בחריפות נגד המפלגה, הסיעה, היו"ר והממשלה, תוך שהם ממשיכים להיות חברי המפלגה, הסיעה והממשלה. התבטאויות אלה נוצלו על-ידי גורמים שאינם מצביעי המפלגה ושטובת מפלגת העבודה אינה לנגד עיניהם כדי לנגח ולהחליש את המפלגה.

מול שטף הביטויים הנמוכים וההפקרות הסיעתית, איש מבין אלה שיצאו כנגד הסיעה ושותפותה בממשלה לא הסיק את המסקנות המתבקשות. מלבד שניים שפרשו מהכנסת, הנותרים המשיכו לתרץ את המשך ישיבתם בכנסת ובממשלה, תוך שהם פועלים נגד הסיעה, היו"ר והמפלגה, בחוסר יכולתם לגבש את התמיכה הנדרשת למהלכים של פרישה מהסיעה או יציאה מהממשלה. למרות טענתם שהם מייצגים את הרצון האמיתי של חברי המפלגה הם לא הצליחו באף שלב להפוך רצון זה לכח פוליטי רלבנטי התומך בעמדתם.

מול אווירת ההפקרות וההתפרקות הסיעתית, דווקא ההתעקשות שלנו על התנהלות סיעתית בהתאם לכללים הפכה לחריגה. אנחנו קיבלנו את סמכות היו"ר הנבחר ועיקרון המשמעת הסיעתית ופעלנו והתבטאנו בהתאם להכרעת המפלגה להיות שותפה בקואליציה. נהגנו באיפוק מול ביטויים חריגים, התקפות אישיות, וזלזול בסיעה. ניסיונות חוזרים ונשנים להביא את הסיעה לפעול יחד ולהתנהג במינימום של קולגיאליות התנפצו אל מול פלגנות קיצונית והתנהגות אנרכית.

"לא קיבלנו את ההלקאה העצמית"

במקביל, התברר שהפער האידיאולוגי בין חברי הסיעה אינו ניתן לגישור. בפועל נוצרו שתי מפלגות נפרדות. חלק מחברי הסיעה רצו לראות את מפלגה העבודה כמפלגת שמאל סוציאליסטית לוחמנית, הנמצאת משמאל לקדימה ובסביבת מרצ במפה הפוליטית. אנחנו האמנו שעתידה של מפלגת העבודה טמון בחזרה למקורות המפא"יניקים והממלכתיות הבן-גוריונית הנמצאים במרכז המפה הפוליטית.

תמכנו כל העת במאמצי הממשלה והיו"ר לקדם הסדר עם הפלסטינים ומדינות האזור, אבל לא ראינו לנכון לעמוד עם שעון עצר ביחס לתהליך מורכב זה. לא קיבלנו גם את ההלקאה העצמית של מי שראו במדינת ישראל האחראית הבלעדית להיעדר תהליך מדיני. להיפך, חשבנו שהאולטימטומים של חלק מחברי מפלגת העבודה ביחס לתהליך יצרו אצל הפלסטינים את האשליה שהממשלה עתידה ליפול בקרוב ושכדאי ורצוי לחכות לממשלה "נוחה" יותר.

 האמנו שעל ההנהגה הפלסטינית לנהל מו"מ עם הממשלה הנוכחית ולא לחכות (שוב) לבחירות מוקדמות ולהפלת הממשלה. האמנו ששיתוף הפעולה בין שר הבטחון וראש הממשלה הוא הציר היחיד שעליו יכול להישען הסכם עם הפלסטינים ומדינות האזור שיזכה לתמיכה רחבה בציבור. ראינו בישיבתה של מפלגת העבודה בממשלה ביטוי נכון של מקומה הרצוי במרכז המפה הפוליטית, כשותפה מתאימה לכוחות הפרגמטיים במפלגת הליכוד ובממשלה.

 כך נוצר מצב שכל אחד משני חלקי הסיעה נאלץ להתנצל על ההתנהלות של הצד השני ומצא את עצמו מאכזב את מי שציפו ממנו להתנהג בהתאם לתפישות של הצד השני. הפער בין שתי תפישות אלה חייב הכרעה.

"הנותרים יכולים לפרוש מהקואליציה"

לאור זאת, החלטנו על הקמתה של סיעה חדשה מרכזית, ציונית ודמוקרטית שתפעל בממשלה לקידום רעיונות אלה ותחזק את הכוחות המתונים שבקרבה. בבוא העת נפעל להקמת מפלגה חדשה, שתמשיך את מסורת מפא"י של ציונות פרגמטית המבוססת על פשרה מתוך כוח, סולידריות בין אלה המבקשים לתרום לבניין המדינה, ומהפכה בחיים היהודיים היונקת משיבה לחיים ריבוניים. המפלגה החדשה תפעל לקידום חזון של מדינה משגשגת המבוסס על פיתוח המצוינות של אנשיה וטיפוח תחושת השייכות של כל אחד מאזרחיה תחת החזון ציוני.

המפלגה החדשה תפעל - ככל שיאפשרו הנסיבות - לקבע גבולות מוסכמים ו/או מוכרים למדינת ישראל. היא תחדש את האידיאל הציוני של חיי עבודה וסולידריות בין אלה התורמים לבניין המדינה, וחיזוק ההתיישבות החקלאית. היא תבסס אמנה חברתית ציונית על העיקרון שכל אזרחי המדינה, יהודים ולא יהודים, חרדים וחופשיים, יכולים להיות שותפים מלאים ושווים למחויבותה העמוקה של מדינת ישראל לחוסנם ושגשוגם של העם היהודי והתרבות העברית ולהיותה פתוחה תמיד ליהודים מכל העולם.

לקראת הבחירות הבאות נציג רשימה לכנסת שיהיה בה ייצוג גבוה במיוחד לנשים ולדור הצעיר. אנחנו קוראים לכל מי שחולקים איתנו חזון זה, ומבקשים לעצמם בית פוליטי היונק מרעיון הממלכתיות הבן-גוריוני ומערכי מגילת העצמאות, אך מותיר מאחור את הפלגנות, להצטרף אלינו.

עם פרישתנו מסיעת העבודה והקמת הסיעה החדשה פתוחה הדרך לחברי סיעת העבודה הנותרים לממש את רצונם לפרוש מיד מהקואליציה ולקיים בחירות ליו"ר חדש למפלגה בהקדם. זוהי הזדמנות עבור חברי הסיעה לפעול מהאופוזיציה למימוש החזון של מפלגת העבודה כמפלגת שמאל סוציאליסטית לוחמנית. אנחנו מאמינים שיש חשיבות לקיומה של מפלגה כזו, ומקווים לראות את חברי מפלגת העבודה פועלים יחדיו למטרה זו.

שלכם,

אהוד ברק

מתן וילנאי, עינת וילף, אורית נוקד, שלום שמחון

"אין הסוציאליות באה לבטל את הלאומים או להכניעם או להטמיעם, כי אם להביא חרות לכל עם ולהשכין צדק בין עם ועם"
ברל כצנלסון, אחד במאי תרצ"ד

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי