חוג יסוד בהצעת חוקה חדשה למפלגת העבודה

Thank you for rating this article.

הצעת חוג יסו"ד לחוקת מפלגת העבודה הונחה אתמול בפני היו"ר הזמני מיכה חריש ומזכ"ל המפלגה במפגש ארצי של מזכירי הסניפים והמחוזות של המפלגה.

החוקה מציעה מטרות סוציאל דמוקרטיות למפלגה ומסגרת דמוקרטית יותר לפעילותה , הגדלה דרמטית של הייצוג לנשים ברשימת המועמדים לכנסת (40%) וחיזוק מוסדות המפלגה הרחבים ביחס להנהגה המצומצמת.

יסו"ד – ישראל סוציאל-דמוקרטית - היא תנועה רעיונית הפועלת לקידום רעיונות סוציאל-דמוקרטיים ויישומם במציאות הישראלית. ופועלת לקידום השוויון החברתי והכלכלי, לאחריות המדינה לאזרחיה, לפיתוח כלכלה בת קיימא ולעידוד ההתארגנות והפעולה הפוליטית. בין חברי יסו"ד הבולטים: פרופ' דני גוטווין, מזכירת מחוז ירושלים של מפלגת העבודה אסתי קירמאיר, מובילים מארגוני עובדים וחברי קבוצות שיתופיות ברחבי הארץ.

מטרתה העיקרית של החוקה המוצעת היא הגברת הדמוקרטיה הפנימית במפלגת העבודה וזאת על-ידי חיזוק והרחבת הסמכויות של חברי ועידת המפלגה וחברי הלשכה. לפי החוקה המוצעת תהפוך לשכת המפלגה מגוף מאשרר בלבד לגוף מנהל, עצמאי וחזק, אשר עתיד להוביל את דרכה של מפלגת העבודה. בנוסף, מאפשרת החוקה החדשה מעורבות גוברת של חברי מפלגה מן השורה, וזאת על-ידי קביעת מנגנונים נגישים להשפעה על נבחרי המפלגה.חברי יסו"ד סבורים כי חוקה זו, המעודדת השתתפותם של חברי המפלגה ומאפשרת את השפעתם על מדיניותה, היא בשורה אמיתית לציבור אזרחי ישראל, אשר מאסו במפלגות בלתי-דמוקרטיות הנשמעות לקבוצה קטנה של מקבלי החלטות.
אסתי קירמאיר, מזכירת מחוז ירושלים של מפלגת העבודה "החיזוק של סניפי המפלגה וחברים מן השורה כגורמים מעורבים ובעלי משקל בקביעת דרכה הוא בשורה של ממש למפלגת העבודה ולציבור הישראלי בכלל הצמא לאלטרנטיבה סוציאל דמוקרטית, הבטחת הייצוג הראוי לנשים ברשימת המפלגה לכנסת היא מסר ברור של מחויבות אמיתית לקידום מעמד האישה בישראל".

דובר יסו"ד שי כהן, יו"ר המכללה החברתית-כלכלית וממקימי ארגון כוח לעובדים מוסיף: "הצעת החוקה של יסו"ד מציעה למפלגה את ההזדמנות להציב מטרות סוציאל דמוקרטיות ברורות של הקמת מדינת רווחה אוניברסאלית הדואגת לחינוך, בריאות, תעסוקה וזכויות עובדים לכל. זו מטרה שמחזירה את העבודה למקומה הראוי כמפלגה הסוציאל דמוקרטית הישראלית. חברות וחברי יסו"ד ימשיכו להציב חזון מוצק של עתיד צודק ושוויוני, יתמודדו על כל תפקיד ויפעלו להשפיע על כל מהלך במפלגה בכיוון זה".

לעותק   חוקת מפלגת העבודה, הצעת חוג יסו"ד 2011 .

מתוך הצעת החוקה:

מטרות המפלגה

מפלגת העבודה הישראלית תשקוד על קידום ושגשוג מדינת ישראל כמדינת לאום יהודית המבטיחה שוויון אזרחי, משפטי וחברתי לכל אזרחיה לאור עקרונות מגילת העצמאות וברוח החזון הציוני-סוציאליסטי. המפלגה תפעל להבטיח כי תשתיות היסוד, ובכללן הקרקע, משאבי הטבע, תשתיות התחבורה והאנרגיה, מערכות החינוך והבריאות, יהיו בשליטתו של הציבור. מפלגת העבודה תפעל למען כינונה של מדינת רווחה אוניברסאלית סוציאל-דמוקרטית בתחומי החינוך, הבריאות, העבודה, הדיור והגמלאות. המפלגה תעודד כלכלה ברת-קיימא, ותגן על זכויות היסוד של העובדים ועל חופש ההתארגנות בארגוני עובדים. מפלגת העבודה הישראלית תיאבק בכל צורה של אפליה על רקע מין, מוצא, גזע, דת ולאום ותפעל להבטיח לכל תושבי ישראל שוויון זכויות גמור. מפלגת העבודה תפעל לכינון הסכמי שלום עם כל שכנותיה, ועם הרשות הפלסטינית.

"אנחנו הבית של כל יהודי בעולם אנחנו המקלט אנחנו גם האחריות."
יצחק רבין, מתוך נאום בקונגרס הציוני בירושלים (ה-3 בפברואר 1992)

מאז 2004

כבר מעל 17 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי