קריאה לפעולה מיידית

Thank you for rating this article.

תנועת העבודה הישראלית (כיום, מפלגת העבודה הישראלית) מהווה את הגוף הפוליטי-אידיאולוגי היחידי במדינת ישראל המייצג מגוון רחב של דעות – החל משמאל מתון ועד לימין מתון (מדינית וחברתית). ככזו הנה חיונית להמשך קיומה של מדינת ישראל הדמוקרטית. לכן, נדרש לבסס את מעמדה כתנועה המובילה בישראל וזאת באמצעות מסמך היסוד של אתר הבמה ובו קריאה לפעולה מיידית והצגת מתווה ברור -לחידוש מוסדות המפלגה ופעולתם באופן שיאפשר הצגת חלופה שלטוניתבמדינת-ישראל.

1. גיבוש מצע קצר וברור המאפשר העברת מסראידיאולוגי ומעשי לחברי התנועה בפרט ולציבור הרחב בכלל.

2. בחירת יושב-ראש ומנהיג לתנועה‚ באופן מיידי‚בפריימריס ולתקופה של שלוש שנים.

3.  בחירת מזכ"ל ביצועי -

* גיבוש רפורמה לשינוי במבנה התנועה – מוסדות‚שיטה וארגון

* הפעלה מחדש של סניפי התנועה

* גיוס חברים ופעילות חברתית

4. בחירת מוסדות מפלגה חדשים - הזכות לבחור ולהיבחרתינתן רק למי שהיה חבר בשנתיים האחרונות (כולל פסקי זמן קצרים לחידושחברות).

5. נציגי התנועה לכנסת ישראל –

* מקומות 10-1‚ יבחרו ברשימה ארצית

*מקומות 21-11‚ יבחרו כנציגי מחוזות גיאוגרפיים ומגזרים

*מקומות 22 והלאה‚ יבחרו ברשימה ארצית

*בבחירות הקרובות –

* חמישים (50)אחוז מהחברים יהיו חדשים.

* עשרים וחמישה (25) אחוז‚ יהיו צעירים.

* חבר יוכל לכהןכנציג מחוז ואו מגזר לא יותר משתי קדנציות רצופות.  

בחתימה על מסמך זהאני קורא להנהגת תנועת-העבודה הישראלית ומוסדותיה השונים לאמץ אתהקווים המנחים‚ המופיעים במסמך זה ולפעול באופן מיידי ליישומם.

"טייקון עצמו צריך לשלם מחיר. אני מסייע קודם כל לחוסכים שבצורה לא אחראית מצאו את חסכונותיהם אצלו בתאגיד. אני מסייע לתאגידים שיחזיקו מעמד ולא יפטרו עובדים. אבל אני כמדינה מסייעת רוצה לקבל נציגות בזה העיקר צריך לעשות".
אהוד ברק, גלובס
על המשבר הכלכלי וחילוץ הטייקונים 26.12.2008

מאז 2004

כבר מעל 15 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי