להקים מחדש את סניף העבודה ברעננה

Thank you for rating this article.

רקע כללי

תופי הבחירות כבר מהדהדים ולהווה ידוע לכולנו‚ שסניף מפלגת העבודה ברעננה‚ מדשדש כבר מספר שנים במקום וחובה עלינו להביא לשנוי ומיידי.

הבחירות למוסדות סניף מפלגת העבודה ברעננה יתקיימו ב 15 ליולי שנה זו‚זו הזדמנות פז למי שמפלגת העבודה אכן יקרה לו והוא רוצה בכל מאודו להיות גם גורם משפיע‚ לפעול אחרת מבעבר.

לכן‚ יש להתארגן במהירות ולאחר הבחירות למועצת הסניף‚ לגשת לארגון מסיבי של הסניף ועם ריכוז קבוצה איכותית שאיכפת לה ועם כוחות הרעננים ‚להקים ולארגן את מוסדות הסניף מחדש ולהיערך לקראת המשימות הרבות הצפויות‚ שהם בין היתר הערכות לבחירות הכלליות וגם לבחירות המוניציפאליות.

מעיון בחוקת מפלגת העבודה‚ (נוסח משולב ינואר 2008 ) ניתן ללמוד‚ שתפקידי הסניף העיקריים כוללים בין היתר‚ סמכות לפעול באמצעות מוסדותיו כדלקמן:

א.לדון ולהחליט בענייני המפלגה המקומיים.

ב.לארגן פעולות ארגוניות‚ ציבוריות‚ תרבותיות‚ חברתיות והסברתיות.

ג.להתוות עמדות עקרוניות של סיעת המפלגה ברשות המקומית‚ או‚ יחד עם חברי סיעת המפלגה‚ כאשר בעמדות שאינן עקרוניות תחליט סיעת המפלגה בלבד.

ד.לדון ביוזמתו או על פי יוזמת המוסדות המרכזיים של המפלגה‚ בעניינים הכללים העומדים על סדר יומה של המפלגה‚ אם היו סכומים בסניף‚ הם יועברו כהמלצה ללשכת המפלגה.

מכאן‚ אנו למדים‚ שמשימות הסניף הם למעשה עולם ומלואו‚ ואם אנו רוצים שתינתן לנו האפשרות גם להשפיע אזי צריך להתארגן ולהקים את הסניף מחדש במו שצריך וכמו כתוב בספרים ויותר מכך.

ארגון נדרש מחדש

כדי למלא את יעוד הסניף גם בתוכן ובהתוויות הדרך לפי עקרונות המפלגה וצרכי העיר‚לדעתי יש לבצע כמה דברים שאינם כתובים ומפורטים בהכרח בתקנון ובחוקה של המפלגה והם למשל:

א.בחירת יו"ר סניף –התלכדות חברי המפלגה אחר מועמד פעיל ודינאמי‚ שגם מוכן להירתם לעניין ולהשקיע ממרצו ואונו ללא ליאות בקידומו של הסניף‚ אך בתנאי שיש לו גם כישורים לכך‚ כלומר גם רצו וגם ויכולת כאחד לפעול ולקדם את הסניף ומטרותיו.(התפקיד אינו קיים בחוקת המפלגה)

ב.בחירת סגן יו"ר סניף -איש ותיק במפלגה‚ שיעבוד בתאום הדוק עם יו"ר הסניף ולצידו ויהיה נאמן לו ולדרכו.

ג.בחירת מזכיר סניף- הבקיא בחוקת המפלגה‚יכולת תאום מוכחת‚ ויכול להיות בקשר טוב עם חברי הסניף ולנהל את הפרוטוקולים והיומנים כיאות.

ד.בחירת גזבר-שינהל את כל ענייני הכספים של סניף ויפעל לתקציבים ולתרומות.

ה.בחירת איש הקשר עם השכונות- שיעמוד ויהיה בקשר בלתי אמצעי עימם.

ו.בחירת מזכיר המשמרת הצעירה-חבר‚ שיש לו זיקה לכך ויעמוד בקשר קבוע עם תנועות הנוער מטעם הסניף כולל עם הצעירים והסטודנטים.

בעלי התפקידים האלה יהוו את המסגרת של המזכירות המצומצמת של הסניף ויפגשו אחת לשבוע לפחות‚

על בסיס סדר יום ידוע מראש‚ כאשר ירשם פרוטוקול אשר יופץ בדוא"ל גם לידיעת חברי המזכירות הרחבה.

מזכירות רחבה-שתכלול את המזכירות המצומצמת‚ וכן חברים נבחרים כמו: ו.בחירת מזכיר המשמרת הצעירה‚ יו"ר חברות לקידום מעמד האישה‚ יו"ר הגמלאים לקידום מעמדם‚ יו"ר נציגות העולים‚ נציג הועדה המוניציפאלית‚ נציגי השכונות‚ראשי תנועות הנוער‚ איש יחסי ציבור וחברים פעילים נבחרים מקרב חברי המועצה ובתנאי שההרכב לא יעלה על 25 חברים.

המזכירות הרחבה תתכנס אחת לחודש לפחות עם סדר יום ידוע מראש לדיון וירשם פרוטוקול אשר יופץ בדוא"ל לידיעת חברי מועצת הסניף.

אחת ל6 חודשים‚יופץ בדוא"ל דוח פעילות חצי שנתי לכל חברי המפלגה בסניף‚ כדי שיהיו מעורים בפעילות.

חשיבות המצאות פרוטוקולים של הפעילות במוסדות הסניף ופרסומן היא רבה‚ ראשית‚ לקיום מעקב על ההחלטות ואחריות הגורמים לביצוע המטלות ‚שנית ‚ הדבר מניע את המערכות והחברים בתוכם‚וכן הדבר מביע גם רצינות‚ כאשר כותבים מתייחסים ברצינות לערך המילה מלה הכתובה‚ והדבר מהווה גם כלי דיווח למוסדות המפלגה השונים.

פעילות נדרשת נוספת של הסניף

  1. הקמת אתר אינטרנט לסניף המפלגה ברעננה-כדי לקיים קשר רציף עם חברי הסניף וכיאה לקדמה בת דוורינו‚ יש להקים אתר לסניף מפלגת העבודה ברעננה האתר יכלול בין היתר את רשימת חברי הסניף ובעלי התפקידים‚ יאפשר העברת הודעות‚ ויאפשר פורום התבטאות. ויהווה כלי הסברתי לפעילות הסניף כלפי חוץ וכלפי פנים.

  2. הקמת רשת אי-מיילים לפחות לחברי מועצת הסניף כדי שיוכלו לדבר גם בינם ובין עצמם ולהפרות באופן הדדי דעות ‚עמדות ומחשבות. ואחרי כן להרחיבה לשאר חברי מפלגת העבודה בסניף(עד כמה שניתן)

  3. קיום קשר רציף עם תנועות הנוער שהם העתיד והעתודה של המפלגה‚ לאפשר לראשיהן להשתתף בישיבות המזכירות הרחבה המועצה לשמוע ולהשמיע לעדכן ולהתעדכן.

  4. יחסי ציבור- .בחירת איש יחסי פרסום-חבר היכול בהתנדבות להסביר ויסקור את פעולות הסניף כלפי חוץ וכלפי פנים כאחד ‚יש לכך חשיבות רבה.

  5. לכנס את מועצת הסניף אחת לחודשיים במקום מכובד‚ נעים ונוח ‚כאשר על סדר היום יהיה באופן קבוע:

-הודעות ועדכונים מטעם יו"ר הסניף.

-עדכון של הנציגים וחברי המזכירות השונים על פעילותם

-דיון בנושאים שיעלו על סדר היום.

-עדכון על הנעשה בתנועות הנוער בעיר.

-דיון חופשי.

גיבוש הצעות החלטה שהתקבלו.

-שונות.

ו.אחת לשנה יתקיים כנס שנתי לכל חברי מפלגת העבודה ברעננה‚ בה תינתן סקירה וסיכום הפעילות השנתית ותוכנית העבודה לשנה הבאה על ידי היו"ר‚וחברי המזכירות‚ יוזמנו אורחים מהמפלגה כולל יו"ר המפלגה וראש העיר רעננה ומוזמנים נוספים‚ הכנס יסתיים בתוכנית אמנותית.

תקציב למימון הפעילות

לפעילות מבורכת כזאת‚ אכן דרוש כסף ‚ כיום ידוע שלמרכז המפלגה אין תקציבים למימון הפעילות בסניפים ולכן צריך להתבצע במימון פרטי‚ אז או שמקיימים את הפעילות מתוך הבתים וללא תנאים בסיסיים.

כיום בעידן המחשבים הפצת הפעילות היה אפשרית ללא מימון‚ אך ישנם דברים שבלעדיהם אי אפשר כמו :דואר‚טלפונים‚ כיבוד קל וכן'

אפשרות נוספת שנחליט פה אחד בישיבת המועצה הראשונה שכל חברי מועצת הסניף יכניסו את ידם לכיס‚ ויתרמו מדיי חודש 50 שקל דהיינו 600 שקל בשנה‚וסכום זה יממן את מינימום הפעילות הנדרשת. אומרים לי ידידים ‚"זה לא ילך"‚ אז באו וננסה כזאת אולי בקבוצה איכותית וכוחות רעננים זה כן ילך?.סכום של 600 שקל בשנה‚למי שמפלגת העבודה יקרה לו‚ הוא לא בשמיים.

אפשרות נוספת ‚היא לעשות מגבית בקרב חברי המפלגה ברעננה‚באופן חד פעמי חד פעמית בחילת כל שנה‚ ואני מניח שכאשר יראו את הסניף בפעילות‚הדבר יביא בהכרח לפתיחות בתרומות.

כמובן שיידרש לכך רישום הסניף כעמותה רשומה עם פיקוח ובקרה על הכספים תוך דיווח למרכז המפלגה בגלל חוק מימון מפלגות.

לסכום

רק קיום פעולות ארגון בסיסיות המפורטות לעיל ואולי יותר מכך‚ יקדמו רבות את סניף מפלגת העבודה ברעננה ויאפשרו לה בצד פעילות מבורכת גם דוגמא ומופת ולהוות גם גורם משפיע .

מספרים לי יודעי דבר‚ שותיקי הסניף הותיקים ביותר וגם אחרים והם לא רבים‚ לא יתנו ידם לפעילות ברוכה שכזו ובגלל זאת למעשה סניף המפלגה מזה זמן רב‚משוסע ומפולג והשנאה ההדדית הלא מוסברת‚ דוחקת את טובת המפלגה לקרן זווית אפלה.

לכן‚כדי לממש ולו חלק מהנ"ל עלינו ליצור קבוצה גדולה ואיכותית‚ חדשה‚ אכפתית‚ המוכנה לתרום מעצמה ומכיסה למען המטרות לעיל.

ללא רוב מוחץ התומך בעמדה המוצגת לעיל‚ לא נשיג מאומה‚ ונמשיך לדשדש כמקודם במפלגת העבודה.

"הגשמת האידאה איפוא באופן חלקי היא יותר חשובה לנו מאשר מלחמה עקשנית בעד התפיסה האבסולוטית של הרעיון"
פנחס לבון, גורדוניה - חוב. ט' יוני 1929 עמ' 21-22

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי