יתום פורש, מפלגת העבודה ניזוקה

Thank you for rating this article.

חבר הכנסת דני יתום הודיע על פרישתו מהכנסת, מהחיים הפוליטיים בכלל ומשורות מפלגת העבודה בפרט.

עבורנו, הודעה זו מסמלת יותר מכול את הדעיכה המתמשכת של מפלגת העבודה וחוסר האונים שמקרינים מנהיגי המפלגה. לכאורה, עזיבת חבר כנסת מכהן מפנה את השורות לדם חדש וצעיר ואמנם, יש לברך את חבר הכנסת החדש ליאון ליטיננסקי המייצג מגזר נשכח במפלגת העבודה - העלייה הרוסית. אולם, לטעמנו, דני יתום דווקא היה ממובילי הרוח החדשה שהחלה לנשוב במפלגה בשנים האחרונות וסימל, ביחד עם חברים אחרים, מגמת התחדשות ורענון השורות.

מגמה זו שאולי לא התאפיינה בכריזמה מדבקת או יכולת רטורית המרתקת את שומעיה היא שהפיחה בקרב חברי מפלגת העבודה את התקווה הגדולה מכולן. דווקא החברים שבאו לעבוד, למלא את שורות הסיעה בכנסת מתוך רצון להשפיע, לבצע ופחות לדבר הם שהצביעו על האור שבקצה המנהרה. חברים כמו מתן וילנאי, שלי יחמוביץ', אורית נוקד וכמובן דני יתום הזכירו לכולנו כי פוליטיקאי יכול גם להתנהל ביושרה, בהגינות ולייצג את בוחריו באופן מכובד ולא מבזה. יכולתו של יתום לומר את אשר על ליבו, באופן שאינו משתמע וללא זיגזוג ושינוי עמדות תמידי, ולעמוד על עקרונותיו הייתה חשובה וחיונית לחידוש השיח האידיאולוגי בתנועה, להחזרת אמון המצביעים ולביסוס קאדר הנהגה עתידי.

דני יתום היה מהבולטים שבדור העתיד של מפלגת העבודה והוכיח את עצמו בעשייה בקרב הפעילים, במסדרונות הכנסת ובתקשורת כדובר נאמן לדרכה של מפלגת העבודה אפילו עמיתיו ממפלגות יריבות בכנסת מצאו תכונות אלו לחיוב ודי אם נביא ציטוט מדברי יו"ר סיעת הליכוד, ח"כ גדעון סער, שאמר כי התפטרותו של יתום מהכנסת "מצערת ומהווה עדות נוספת להידרדרות המואצת במערכת הפוליטית. כמו אחרים לפניו, זוהי התפטרות נוספת של אדם ישר שסירב להתקרנף ולוותר על עקרונותיו ועל המצפן הערכי שלו" (חדשות ערוץ 2).

לצערנו, אולי כדרכם של אחרים, דרכו של יתום אצה לו מעט - למרות התכונות שהוזכרו למעלה הרי שהוא נואש מהעבודה הסיזיפית, הטחינה האיטית והדרך המתפתלת במעלה ההנהגה. דווקא כשמוסדות המפלגה השונים עומדים בפני התחדשות ויציאה לדרך חדשה, הוא בחר לעזוב את שורותיה. יתום, כרבים אחרים בפוליטיקה הישראלית אולי לא הטמיע לחלוטין כי עשייה ושליחות ציבורית הם אפורים במהותם ואינם מלווים בזוהר. אפרוריות זו, כשהיא מלווה בכורח לשמור על קשר רציף עם הפעילים בשטח, לשמוע את תלונותיהם ולסייע בבעיותיהם היא גורם שוחק שמעטים יודעים לעמוד מולו.

דווקא יתום, הראה לכאורה כי הוא ניחן בתכונות אלו וכי הוא מבין את החיוניות שבקשר המתמיד עם הבוחרים והסיזיפיות של תפקידו ומכאן אובדנה של מפלגת העבודה.

"ישראל היא המקום היחיד עלי אדמות שבו יש ליהודים אפשרות לעצב את החיים הציבוריים שלהם על־פי האידאלים המסורתיים שלהם"
אלברט איינשטיין, נאום לפני הידידים של האוניברסיטה העברית 1954

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,197
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי