מלחמת תרבות

Thank you for rating this article.

הארץ נמצאת בעיצומה של מלחמת תרבות. אין מדובר בתרבות במובן של חינוך אלא במובן של 'דרך חיים'-של ציוויליזאציה. תרבות פירושה הדרך שעל פיה חיה החברה, הדרך שעל פיה נקבעים מנהגיה וחוקיה, הדרך בה נבחר שלטונה, והדרך שבו היא תופסת ומעצבת את יחסיה עם הסובבים אותה הקרובים והרחוקים. אכן, הארץ נמצאת בעיצומה של מלחמה בין שתי ציוויליזאציות, בין הציוויליזאציה הליבראלית-רציונאלית-מדינתית לבין הציוויליזאציה האתנוקרטית-דתית-אנטי-מדינתית.

הציוויליזאציה הליברלית – רציונאלית מעמידה את חירות האדם באשר הוא אדם במרכז אמונתה ודרך פעולתה, ולפיכך פועלת למימוש הזכויות האוניברסאליות של האדם והאזרח ועל זכויות המיעוט במסגרת מדינת חוק, הנקבע על ידי אזרחיה וחל גם על שליטיה. ציוויליזאציה זאת היא רציונאלית ומדינתית משום שהיא חותרת להקמת מדינה ציונית הפועלת בהתאם לרציונאל המדינתי שלפיו הסדר הבינלאומי מורכב ממדינות החותרות לקדם את האינטרסים שלהן במסגרת החוק הבינלאומי, כפי שזה בא לידי ביטוי במטרת הציונות שעוצבה בקונגרס באזל, אשר הדגישה את הקמתו של בית לאומי יהודי בארץ ישראל על פי משפט הכלל.

 

ציוויליזאציה זאת מצויה בעיצומה של מתקפה כוללת על ידי הציוויליזאציה האתנוקרטית-דתית, המקדשת  את הערכים הדתיים-לאומיים הפרטיקולריסטים, ומבקשת לעצב כללי התנהגות בין חברתית המבוססת על ההלכה היהודית, על שנאת המיעוט הזר ועל התבדלות מהקהילה הבינלאומית. היא רואה בעיקר את הקמתה של מדינה יהודית, לאו דווקא דמוקרטית. ציוויליזאציה זאת היא אנטי-מדינתית משום שהיא פועלת על פי חוקיו של סדר בינלאומי דתי ואלוהי ולא על פי החוקים הבינלאומיים של חברת המדינות. ציוויליזאציה זאת מעניקה לגיטימציה למלחמות דת על גבולות תנכיים היסטוריים בעוד שעל פי הציוויליזאציה הליברלית-רציונאלית מלחמות דת אינן חוקיות, אינן צודקות, אינן מוסריות ואינן הגיוניות.      

המתקפה האתנוקרטית-דתית מתבצעת בכל החזיתות. בתחום החינוך עדיין לא שורפים ספרים, אך פועלים לתלוש, להעלים, לשכתב  דפים, פרקים מספרי האזרחות הליבראלית לטובת ספרים הדוגלים באזרחות אתנוקרטית-דתית, ועוד בתחום זה מחליפים ועדות מקצוע המאוישים באנשי רוח ומדע המשתייכים לציוויליזאציה הליבראלית-רציונאלית המאמינים בביקורתיות ובהטלת הספק על ידי המוח האנושי כביטוי המובהק ביותר של החירות האנושית. המתקפה האתנוקרטית-דתית חותרת לצמצם את החופש האקדמי של האוניברסיטאות  ולערער על ממצאי המחקר שלהם תוך כדי פיתוח מוסדות מחקר אלטרנטיביים אתנו-דתיים חוץ אקדמיים, המפרסמים מחקרים המכוונים לעצב חברה אתנוקרטית-דתית ולערער את הפרדיגמה הליבראלית-רציונאלית העומדת ביסודו של המחקר המדעי.

בתחום החוק והמשפט חוד החנית של התקפת הציוויליזאציה האתנוקרטית-דתית מופנה לבית המשפט העליון. התקפה זאת כוללת דה-לגיטימציה להחלטותיו כגוף עליון הקובע ופוסק הלכות חוק בהתאם למשפט הכללי, ומפקח על ההתנהלות החוקית של מוסדות השלטון תוך שמירה על זכויות האדם והאזרח, ובמקביל, ובעת ובעונה אחת היא פועלת להחדיר את שופטיה לבית המשפט העליון כדי לצמצם את הלכות המשפט הכללי ולקדם את המשפט היהודי.

בתחום עיצוב מדיניות החוץ והביטחון מקימים  חסידי הציוויליזאציה האתנו-דתית מכוני מחקר, משפיעים על מקבלי ההחלטות ומעצבים דוקטרינות אסטרטגיות של פיהן ניתן להמשיך ולנהל את הסכסוך עם הפלסטינים, והעולם הערבי הסובב, עדי אין קץ תוך כדי שליטה עליהם, במקום לנסות לפתור את הסכסוך ולהשכין שלום באזור.

אם חסידי הציוויליזאציה הליברלית-רציונאלית לא יצאו למאבק בלימה הם ימצאו את עצמם כמגזר זניח בשוליה המנודים של חברה אתנוקרטית-דתית קנאית. תוצאת מלחמת התרבות הזו יקבעו אם מדינת ישראל תהיה מדינה ליברלית, שוחרת שלום, או מדינה דתית-פאשיסטית, המצוידת בנשק גרעיני ומסוכנת לה לסביבתה, אשר בינה לבין מדינה יהודית ודמוקרטית אין ולא כלום.

"אנחנו הבית של כל יהודי בעולם אנחנו המקלט אנחנו גם האחריות"
יצחק רבין, מתוך נאום בקונגרס הציוני בירושלים (ה-3 בפברואר 1992)

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי