תקנון הבחירות לבחירת יו"ר מפלגת העבודה הישראלית ומועמדה לכהונת ראש הממשלה לכנסת ה-20

Thank you for rating this article.

תקנון הבחירות לבחירת יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית ומועמדה לכהונת ראש הממשלה ואשר יתקיימו ביום 21.11.2013 במקום ובשעות שתקבע וועדת הבחירות (שפורסם בהמשך להזמנה לכינוס מושב הועידה התשיעית).

היום הקובע

בהתאם לחוקת מפלגת העבודה הקובעת תקופת אכשרה של 6 חודשים, טרם הבחירות, היום הקובע הוא יום ה-21 למאי 2013.

הזכות לבחור

הזכות לבחור נתונה לכל חבר מפלגה אשר עומד בתנאים הבאים:

  1. אזרח ישראל אשר מלאו לו 21 שנים והוא תושב הארץ.
  2. אינו חבר במפלגה אחרת.
  3. שילם דמי חבר לשנת 2013 עד ליום הקובע.
  4. תקופת חברות רצופה החל מהיום הקובע ללא הפסקת רציפות.
  5. מקיים את התנאים לחברות שנקבעו בחוקת המפלגה ובתקנון מפקד וחברות.

הזכות להבחר

הזכות להיבחר נתונה לבעל זכות לבחור (כהגדרתו לעיל) אשר זכאי להיבחר לכנסת ה-20 בהתאם להוראות חוק יסוד: הכנסת, וכל דין אחר ובהתאם להוראות חוקת מפלגת העבודה.

על אף האמור בסעיף זה וביתר הוראות התקנון, ועדת הבחירות רשאית לאשר אף מועמדותו של מועמד אשר אינו עומד בדרישות תקופת החברות הנדרשת.

פנקס הבוחרים

פנקס הבוחרים הכולל את כל בעלי הזכות לבחור, אשר יוכן על-ידי אגף מפקד וחברות במפלגה בהתאם להוראות תקנון מפקד וחברות. פנקס בוחרים ראשון וסופי יהיו כהגדרתם בתקנון מפקד וחברות.

מועמד

מועמד הנו, בעל זכות להיבחר, אשר הגיש את מועמדותו לתפקיד היו"ר, ואשר ועדת הבחירות אישרה את מועמדותו ועמידתו בתנאים הנדרשים, עפ"י הוראות החוקה, תקנון זה ועפ"י כל דין.

ועדת הבחירות

וועדת הבחירות לעניין תקנון זה, היא וועדת הבחירות שתיבחר על ידי ועידת המפלגה. יו"ר הוועדה וממלא מקומו יבחרו על ידי הועידה.

להמשך עיון בתקנון המלא לבחירות ליושב ראש מפלגת העבודה - לחצו כאן (או התעדכנו באתר מפלגת העבודה).

"עלינו להיכון למלחמה כאילו היא בלתי נמנעת ולחתור לשלום כאילו הוא בהישג יד"
יגאל אלון

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין - 2014 B

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי