הבחירות למשמרת הצעירה - הודעה לבוחר

Thank you for rating this article.

הודעה לבוחר, שפרסמה ועדת הבחירות לתפקיד יושב ראש המשמרת הצעירה.

ההודעה כולל קישור לתקנון המשמרת הצעירה ולספר הבוחרים שאושר.

שלום רב,

1. על-פי החלטת לשכת מפלגת העבודה מיום 16.5.10, יתקיימו בחירות לראשות המשמרת הצעירה ביום שלישי, 8/6/10. סדרי הבחירות והחלטות ועדת הבחירות יתפרסמו מעת לעת ולפי הצורך, באתר המפלגה בכתובת www.havoda.org.il.

2. הבחירות לראשות המשמרת יתקיימו ביום שלישי 8/6/10 בין השעות 12:00 – 21:00, בסניף המפלגה ברחוב ברודצקי 15, רמת אביב, תל אביב-יפו.

3. הזכות להציג מועמדות לראשות המשמרת שמורה לכל חבר/ת מפלגה שטרם מלאו לו/ה 36 שנים. הגשת מועמדות תיעשה ישירות לידי יו"ר ועדת הבחירות, נורית צור בפקס 03-6123991, עד ליום ראשון 30/5/10 בשעה 18:00.

4. הזכות לבחור ניתנת לחברי "הועידה הראשונה" של המשמרת, כפי שהוגדרה בתקנון המשמרת שאושר בישיבת לשכת המפלגה מיום 16/5/10. ספר הבוחרים (ספר א') יתפרסם באתר המפלגה כדלעיל.

5. ערר על הכללה / אי הכללה בספר הבוחרים ניתן להגיש עד ליום ראשון, 30/5/10 בשעה 18:00 לידי יו"ר ועדת הבחירות בפקס 03-6123991.

6. ספר הבוחרים הסופי יתפרסם באתר המפלגה עד ליום שלישי, 1.6.10.

7. בעלי זכות בחירה יוכלו לחדש חברותם עד ליום הבחירות עצמו ובמהלכו, באמצעות כרטיס אשראי או חתימה על הוראת קבע בלבד, אך שלוחה בזאת המלצה להסדיר את תשלום החברות מוקדם ככל האפשר כדי להימנע מטעויות ובעיות בבואכם להצביע.

8.לצורך זיהוי בפני ועדת הקלפי יש להגיע עם תעודת זהות או רישיון נהיגה.

משאבים

  1. ספר בוחרים - המשמרת הצעירה
  2. תקנון המשמרת הצעירה

בברכה,

           נורית צור, יו"ר

           ועדת הבחירות לראשות המשמרת הצעירה

"עוני זה לא רק לחם. זה מושג רחב. מי שתופש את בעיית העוני כבעיית לחם הוא צר אופקים. עוני הוא בתרבות בחינוך בתעסוקה. עוני הוא בסולידריות ובעוצמה פנימית"
עמיר פרץ

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי