חידוש הפעילות בסניפים, במחוזות ובחוגים במפלגת העבודה כחלק מתוכנית ההבראה של המפלגה

Thank you for rating this article.

למזכירי סניפים במחוז הקיבוצים

שלום לכם,

קבוצת חברים במפלגה - ראשי מחוזות, מזכירי סניפים ופעילים התכנסו במטרה לראות כיצד ניתן לקדם פעילות בקרב הסניפים והמחוזות במצבה הנוכחי של המפלגה, לאחר מכירת הסניפים, שינוי במבנה הארגוני במפלגה ומצבה הכספי.

מצ"ל סיכום העבודה עד כה. בתוכנית לאחר הפגישה עם השר אהוד ברק יו"ר המפלגה - לקיים מפגש לכלל מזכירי הסניפים.

כמו כן אני מתכננת לקיים דיונים במסגרת המחוז, הקשורים גם לנושאים שכאן, וכהמשך לשיחה בגרנות במסגרת יום עיון שיתקיים כנראה בדצמבר או ינואר הקרובים. במידה ויש למי מכם הערות נא להעבירן אלי באימייל.

תודה חניק

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לכבוד:

יו"ר מפלגת העבודה - השר אהוד ברק

מנכ"ל מפלגת העבודה - שירי וייצמן

חברי סיעת מפלגת העבודה

יו"ר אגף ארגון במפלגת העבודה - ריצ'רד פרס

מזכירי סניפים ומחוזות

פעילים מרכזיים

שלום רב,

מתוך דאגה למצבה של מפלגת העבודה, נפגשה קבוצת חברים בהתנדבות מספר פעמים, במטרה לבנות בסיס לתוכנית לפעילות ארגונית ורעיונית של המפלגה בסניפים ובמחוזות.

המטרה לקדם ולחבר את כל החברים, הגופים והנבחרים במפלגה למימוש התוכנית, לצורך חיזוקה בקרב מגזרים וציבורים וותיקים וחדשים בחברה בישראל, שתאפשר את חזרתה של מפלגת העבודה להנהיג את המדינה  בבחירות הבאות.

מצורף לזה שלד התוכנית המוסכם.

הצוות ייפגש עם יו"ר המפלגה ומנכ"ל המפלגה לאחר החגים, על-מנת לקדם את התוכנית.

אנו רואים בכל אחת ואחד מכם שותף פעיל ומרכזי. נבקשכם להתייחס לתוכן ההצעה. חברים המעונינים לשלוח הערות והארות מתבקשים להעבירן בהקדם לחברים:

אלי אורן - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ישראל הירשהורן - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אורנה דקל - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

גדי פיכטמן - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

חניק מרשק - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

חידוש הפעילות בסניפים, במחוזות ובחוגים במפלגת העבודה כחלק מתוכנית ההבראה של המפלגה

רציונל:

בעשור האחרון חל כרסום ופיחות במעמדה של מפלגת העבודה ובמעמדם של הסניפים והמחוזות, שהיוו בעבר את התשתית הארגונית , הפוליטית והרעיונית של מפלגת העבודה.

כיום, למרות שמרבית הסניפים נמכרו, בשל המצב הכספי של המפלגה, ואין כול הקצאה כספית לפעילות בסניפים, במחוזות ובחוגים, עדיין נותרו "כיסים" של פעילים נאמנים במקומות רבים בארץ שמחפשים "שייכות" רעיונית וארגונית במפלגת העבודה.

אם רצוננו לחזור ולהיות הגוף המשפיע והמוביל את המדינה , עלינו לפעול ולשמר את הפעילים הנאמנים ולהרחיב את המעגלים, במיוחד בקבוצות גיל ובמגדרים שונים. (צעירים ונוער, עולים, וותיקים, נשים, מיעוטים ועוד).

איתור מנהיגי דעת קהל מתוך הקבוצות והמגדרים שלעיל, אשר יהפכו להיות עוגן מפלגתי ופעילי שטח, טרם בחירות ולעת בחירות כשהמטרה חזרה להובלת והנהגת המדינה.

מטרות על:

 

1.      הטמעת ערכי תנועת העבודה ומפלגת העבודה בחברה בישראל.

2.      בניית תוכנית אסטרטגית לקראת הבחירות הבאות וליום הבחירות לצורך הובלת והנהגת המדינה.

3.      בניית תוכנית למחוזות, לסניפים ולחוגים - ברמה אזורית, מקומית, מגדרית ומגזרית, שיהוו מוקד פעיל ומשפיע.

4.      בניית תוכנית הכשרה והקניית כלים לשימור הגרעין הפעיל והוספת פעילים חדשים.

מטרות אופרטיביות:

 

1.      פיתוח וטיפוח הפעילים בסניפים, במחוזות ובחוגים באמצעות הכשרה, סדנאות, ימי עיון וכלים נוספים, לצורך קידום והקניית כלים לפיתוח ומימוש ארגוני ורעיוני.

2.      הפעילויות הנ"ל ישמשו כר לדיונים, להחלפת דעות, לניירות עמדה ולהקניית תחושת שייכות ומימוש אישי של החברים בסניפים, במחוזות ובחוגים.

3.      הגדלת מספר חברי מפלגה בסניפים, במחוזות ובחוגים.

4.      צרוף קהלים חדשים וחוזרים מקרב החברה בישראל.

5.      פיתוח מערכת המיידע והארגון במפלגה, שתאפשר נגישות, העברת מיידע ומסרים לקידום ופיתוח הפעילות בשטח.

 

שיטת העבודה:

1.      בניית תוכנית עבודה והעשרה לסניפים, למחוזות ולחוגים, על בסיס מודל מודולארי, המותאם אישית לתרבות הסניף, המחוז והחוג ולסביבתם.

2.      בניית תכנית תקציבית לכל סניף, מחוז וחוג לפי היקף ואופי הפעילות, ומספר המתפקדים למפלגה.

3.      קבלת אישור ולגיטימציה בקרב מקבלי ההחלטות במפלגה. (יו"ר המפלגה, מנכ"ל המפלגה).

4.      אישור התוכנית בלשכת המפלגה.

תוכנית העבודה להרחבת הפעילות בסניפים, במחוזות ובחוגים:

 

1. בניית תוכנית עבודה והעשרה לסניפים, למחוזות ולחוגים, על בסיס מודל מודולארי, המותאם אישית לתרבות הסניף, המחוז או החוג וסביבתם.

 

א.      הקמת  שני צוותים: מקצועי וארגוני מקרב הסניפים, המחוזות, הארגון במפלגה ואנשי מקצוע רלבנטיים לקידום הנושא. מוצע שבעה חברים בכל צוות.

ב.      איתור קהלי יעד בסניפים, במחוזות ובחוגים שיהוו קבוצות מנהיגות מובילות.

ג.       איתור גורמים שיסייעו תקציבית, רעיונית ומקצועית לבניית כלים לצורך קידום בניית התוכנית והעשרתה.

ד.      קיום סמינרים, ימי עיון וסדנאות להכשרה והקניית כלים לקבוצות המנהיגות המובילות.

ה.      בניית תוכנית מודולארית אשר תתאים לקהל היעד בסניפים, במחוזות ובחוגים.

ו.         הטמעת התוכנית המודולארית בקרב החברים בסניפים, במחוזות ובחוגים, במסגרת של קיום סדנאות, ימי עיון, כנסים מקומיים ואזוריים. לא פחות משישה מפגשים בשנה בכל סניף, מחוז או חוג.

ז.       בניית  תוכנית עבודה לפיתוח שיתופי פעולה בין המגזרים השונים: סניפים ומחוזות.

ח.      הכוונה וליווי של הצוות המקצועי לצורך יישום התוכניות המודולאריות בסניפים, במחוזות ובחוגים.

ט.      פיקוח ובקרה של הצוות הארגוני על הפעילות בסניפים, במחוזות ובחוגים.

 

2. בניית תכנית תקציבית לכל סניף, מחוז וחוג לפי היקף ואופי הפעילות, ומספר המתפקדים  למפלגה.

 

א.      הגדרת הקריטריונים לקביעת גודל תקציב לכל סניף, מחוז או חוג, בהתחשב ב: תנאים פיזיים, פעילויות, מספר חברים ולוחות זמנים.

ב.      הגדרת סל פעילויות שבגינן יועבר תקציב מהמפלגה לסניף, למחוז או לחוג.

ג.       בניית תוכנית עבודה ופעילות של כל סניף, מחוז או חוג, כתנאי לקבלת תקציב לפעילות.

 

חברי הצוות המגיש את ההצעה:

אורנה דקל (אבן יהודה)

ישראל הירשהורן (נתניה)

גדי פיכטמן (מזכיר סניף פרדס חנה-כרכור)

אהוד סוצקובר (מזכיר סניף חדרה)

לאה גבע (מזכירת סניף רחובות)

אלי אורן (יו"ר מזכירי הסניפים)

הדסה רוסו (מזכירת מחוז מושבים)

שמוליק מזרחי (מזכיר מחוז ת"א)

חניק מרשק (מזכירת מחוז קיבוצים)

=======================================

פורסם במקור באתר המחלקה הפוליטית של התנעוה הקיבוצית

"... אין לפרולטוריון מה להפסיד מלבד כבליו יש לו עולם ומלואו להרוויח. פועלי כל העולם התאחדו!"
קארל מרקס, המניפסט הקומוניסטי

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי