החלטות מועצת סניף העבודה רמת-השרון 11.12.2017

Thank you for rating this article.

סניף רמת-השרון קיים ישיבת מועצת-סניף ביום ב' 11.12.17 בנושא הבחירות לעירייה בשנת 2018 ומובאים עיקרי הדברים - נכחו 18 חברי מועצת סניף וכ40 חברי סניף בכלל.

התקבלו מספר החלטות בדבר מועמד הסניף לראשות העיר, המועמדים לרשימת הסניף למועצת העיר, אחדות הסניף וצוות עירוני שיקדם שותפות בסניף ועם גורמים מחוצה לו.

הפרוטוקול המלא הועבר למרכז המפלגה וניתן לעיון אצל מזכיר הסניף.

בין עיקרי הדברים של החברים, עלה כי "רמת השרון נוהלה ע"י אנשי מפלגת העבודה במשך עשרות שנים. לכן צריכים לארגן רשימה של חברי מפלגה לראשות העיר ולמועצת העיר". וכן "מועמדים לראשות העיר כבר הקימו מטות ומגייסים פעילים, גם מתוך חברי הסניף ... עלינו לבחור בדחיפות מועמד מטעם מפלגת העבודה לראשות העיר ... את הקמת הרשימה אפשר לדחות לאחר בחירת המועמד מטעם המפלגה". אחד החברים הציע "להריץ רשימה של וותיקים וצעירים למועצת-העיר, אך לא לרשות-העיר" ואחת החברות הסבירה כי "חשוב שיהיה ראש עיר שמוביל את המועצה יחד עם רשימה שתתמוך בו". חבר אחר טען כי "אין זמן - צריך לתת לתהליכים לרוץ ולהבשיל. להכין רשימה של מועמדים למועצת העיר. אנשים נציגי ציבור, אנשי עשייה צעירים ומבוגרים".

הובהר כי "זו ההכרעה של מועצת הסניף, היא הריבון ויש לה את יכולת ההחלטה".

עלתה דרישה כי "המועמדים [צריכים] להתחייב בצורה ברורה שאף אחד לא מתמודד כנגד האחר" וכן כי "צריך לקיים את הבחירות במהירות, צריך לקבל החלטה שהולכים ביחד". ולאחר מכן בקשה כי "גיא ושירה ללכת בהחלטה מאוחדת ... המועמדים דברו יפה והם יצטרכו להחליט אם הם רצים יחד או ברשימות נפרדות ... צריכים להסכים שאם אחד לא נבחר השני/ה לא יעזבו ויתמודדו מולו. די למריבות ובואו ננצח".

1. התקיים דיון ער בנוכחות כ40 חברים ומתוכם 18 חברי מועצת-סניף

2. המזכיר אביעם גפני ניהל דיון בנושא הבחירות לעירייה ב2018 ובו דיברו חברים רבים ושהציגו עמדות וגישות שונות לנושא - החל מצורך בהצגה מידית של מועמד לראשות, הצגת רשימה בלבד, הצגת רשימה של צעירים\גמלאים, העדר מימון מפלגה, בעיות חוקתיות בהליך הבחירה, ועדה מסדרת, בחירות בקרב כלל חברי הסניף בעיר, דרישה ממתמודדים שלא לעבור לרשימות מתחרות, שמירה על אחדות השורה ועוד.

 בין החברים שדיברו: דורון שלזינגר, בנצי יוזנט, אלמוג אדונסקי, אסף הלחמי, אביעם גפני, אמנון ברזני, נאוה איזין, אילן בכר, אילנה גביש, יואל משורר, יפה שגיא, אברהם רוכלי, מוטי מזור, גיא קלנר, שירה אבין, אורי בן-משה.

3. החברים אילן-בכר ואלמוג אדונסקי הציגו עצמם כמועמדים לרשימה

4. החבר גיא קלנר הציג עצמו כמועמד לראשות העיר (והרשימה)

5. החברה שירה אבין, עדכנה כי טרם גיבשה החלטה ויוצאת לחו"ל לתקופה של כמה שבועות

6. המזכיר הציג את המגבלות הנתונות - המפלגה לא מעמידה תקציב לקיום פריימריס מלאים, אין מועמדים רבים, בפועל בעיר מועמדים כבר רצים ומטות קמים ופעילים "זולגים מהסניף", התייחס לתקפות נוהל הבחירות ועל כך שעודכן מרכז המפלגה ושבכל מקרה יהיה צוות-התערבות מפלגתי שאולי יבצע OVER RULLING ולכן חובה עלינו להציג עמדה במהרה. המזכיר הדגיש כי "כל מה שיוחלט כפוף להחלטות במועצת הסניף".

7. התקיימו מספר הצבעות בקרב חברי מועצת הסניף בלבד (עברו ברוב קולות, כולל נמנעים ומתנגדים) -
א. אושרה מועמדות גיא-קלנר לראשות העיר מטעם הסניף, אך ניתנה ארכה לשירה אבין ושניהם נדרשים לגבש הסכמה ולהציגה למועצת הסניף עד השבוע הראשון של ינואר
ב. הוקם צוות-מוניציפלי עם אביעם גפני, אברהם רוכלי, שירה אבין וגיא קלנר - שיגבש רשימת מועמדים בהסכמה ויציגה למועצת הסניף לאישור
ג. החברה נאוה איזין והחבר שמואל בצלאלי נבחרו כמועמדי הסניף למועצה הדתית
ד. אושרה הרחבת מועצת הסניף ב10% ובהתאם להנחיות מרכז המפלגה ואושר צירוף יו"ר נוער העבודה בעיר, החבר יובל נעים (וכן עוד חברה וחבר נוספים שיוצגו למרכז)

רשמה את הפרוטוקול: החברה רותי גורן

"עלינו להיכון למלחמה כאילו היא בלתי נמנעת ולחתור לשלום כאילו הוא בהישג יד"
יגאל אלון

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי