מושב הוועידה העשירית 23.6.19

Thank you for rating this article.

לצירי ולצירות מפלגת העבודה שלום רב,

הריני מתכבד להזמינכם לכינוס של ועידת המפלגה אשר יתקיים ביום ראשון , 23 ביוני 2019 בשעה 19:00, בגני התערוכה בתל אביב ביתן 2 (D). התכנסות והרשמה החל מהשעה 18:00.

סדר היום של הישיבה הינו כדלקמן:

 • אישור סדר היום של הועידה. לקריאה לחץ כאן
 • אישור תקנון הבחירות לתפקיד יושב-ראש המפלגה, ותיקון החוקה בהוראות שעה בהתאם לכך. לקריאה לחץ כאן
 • אישור תיקוני חוקה הנוגעים להרכב רשימת מפלגת העבודה לכנסת ה-22 ובכללן הגשת רשימת המועמדים כך שתעשה על בסיס הרשימה שהוגשה לכנסת ה-21, בשינויים המחוייבים. לקריאה לחץ כאן
  • אישור הרכב ועדת הבחירות לתפקיד יושב-ראש המפלגה. לקריאה לחץ כאן 
  • מינוי יו”ר ועדת החוקה.
  • שונות.

  *תיקוני החוקה המעודכנים יצורפו לעמוד זה בהמשך.

  מצורף סדר היום המלא פה והמקור באתר המפלגה.

  הועידה הינה סגורה להשתתפות צירי וצירות בלבד.

  מצפים לראותכם!

  דברי הסבר לסעיפים שעל סדר היום

  1. על רקע פיזורה המוקדם, לאחר חודשיים בלבד, של הכנסת ה-21 ובהתאם להחלטת הנהלת המפלגה וועדת החוקה מוצע כי:

  א. יושב ראש המפלגה ייבחר במסגרת בחירות מקדימות (פריימריס) שייערכו בתאריך 2.7.19 (וסיבוב שני על פי צורך שבוע לאחר מכן). יושב הראש ייבחר על ידי כלל בעלי זכות הבחירה.

  ב. לעניין מועד היום הקובע לזכאות להשתתפות בהצבעה בבחירות ליושב ראש המפלגה יובאו לחברי הועידה שתי חלופות להצבעה – האחת בתאריך 1.6.19 והשנייה בתאריך 25.6.19.

  ג. יושב הראש הנבחר יוצב בראש הרשימה.

  ד. החל מהמקום השני, תועתק הרשימה כך שתהיה זהה לרשימת המפלגה שהוגשה לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 בניכוי שריוני היו"ר. ככל שהצעה זו לא תתקבל על ידי ועידת המפלגה יתקיימו פריימריס על בסיס התקנון הקיים לבחירות לרשימה. (יוזכר כי הבחירות המקדימות לרשימת מפלגת העבודה התקיימו ערב הבחירות לכנסת ה-21 ,בחודש פברואר 2019 ,לפני ארבעה חודשים בלבד). יובהר כי אין בהחלטה זו בכדי לגרוע מסמכות יו"ר המפלגה להביא לאישור ועידת המפלגה הצעות לשריונים של מועמדים ו/או מיזוגים ו/או חיבורים עם רשימות/מפלגות/סיעות אחרות.

  ה. ככל שאחד מהמועמדים ברשימה ייבחר לתפקיד יושב הראש, אותו מועמד יועבר ממקומו - למקום הראשון - והרשימה תתקדם מקום אחד קדימה. בנוסף, במקום כל מועמד מתוך רשימת המועמדים שהוגשה לכנסת ה-21 ,אשר וויתר או יוותר על מקומו ברשימה או ייבצר ממנו להיכלל בה – יתקדמו כל יתר מועמדי הרשימה שלאחריו מקום אחד באופן עוקב. לדוגמא: אם המועמד ששובץ במקום השמיני ייבחר לתפקיד היו"ר (או שייבצר ממנו להיכלל ברשימה), המועמד ששובץ במקום התשיעי יתקדם למקום השמיני וכך הלאה.

  2. ועדת הבחירות מתבקשת לאשר את הרכב ועדת הבחירות על פי הרשימה המצורפת בנספח לסדר היום.

  3.פרופ' דוד ליבאי, יו"ר ועדת החוקה היוצא ביקש לסיים את תפקידו. לתפקיד יו"ר הוועדה מתבקשת הוועידה למנות את עו"ד שולי אשבול. בהזדמנות זו נבקש להודות לפרופ' ליבאי על תרומה של עשרות שנים רבות למדינת ישראל ולמפלגת העבודה.

  נספח א': רשימת המועמדים ברשימת מפלגת העבודה לכנסת ה-22 וחברי ועדת הבחירות

  1. עוד הוחלט על ידי הנהלת המפלגה וועדת הבחירות כי תעמוד בעינה הקביעה המקובלת לפיה יושב הראש הנבחר יעמוד בראש הרשימה. החל מהמקום השני, תועתק הרשימה כך שתהיה זהה לכנסת היוצאת, בניכוי שריוני היו"ר. להלן הרשימה המוצעת (עד למקום ה-24 - את רשימת המועמדים המלאה ניתן למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21):

  1. היו"ר הנבחר 2. חה"כ איציק שמולי 3. חה"כ סתיו שפיר 4. חה"כ שלי יחימוביץ' 5. חה"כ עמיר פרץ

  6. מרב מיכאלי 7. עמר בר-לב 8. רויטל סויד 9. ערן חרמוני (מזכ"ל) 10. יאיר (יאיא) פינק 11. מיכל בירן

  12. גברי ברגיל 13. איתן כבל 14. סאלח סעד 15. אמילי מואטי 16. לאה פדידה 17. הנריקה צימרמן

  18. מיכל צ'רנוביצקי 19. לילי בן-עמי 20. ח'לאילה אחסאן 21. נחמן שי 22. גלעד קריב 23. משה מזרחי 24. ישראל זיו

  2. יו"ר ועדת הבחירות יהיה כבוד השופט בדימוס יעקב שמעוני. חברי ועדת הבחירות אשר הועידה מתבקשת לאשר: יוני רגב, ש"י אגמון, יוסי כץ, גיל גולדנברג, יפתח דבוש, חבר נוסף

  ===

  לחצו להורדה pdf כקובץ ולכן רשימת העבודה לכנסת ה-22 תראה כך.

"אם תבינו שהשבת ניתנה לישראל, ולא ישראל לשבת — נוכל לחיות ולפעול יחד"
דוד בן-גוריון, 17.10.1950

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - סניף מודיעין לא שוכח 2010

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי