עקרונות הסכם ריצה משותפת עם מרצ לכנסת ה-23

Thank you for rating this article.

הנדון: עקרונות הסכם בדבר התמודדות ברשימה משותפת בבחירות לכנסת ה-23

1. מפלגת העבודה ומרצ יגישו רשימת מועמדים משותפת המורכבת מנציגיהם לצורך התמודדות בבחירות לכנסת ה-23. במסגרת רשימת המועמדים יובאו בחשבון גם נציגי מפלגת גשר בראשות ח"כ אורלי לוי אבקסיס.

2. 15 המקומות הראשונים ברשימה יהיו כלדקמן:

1 העבודה - עמיר פרץ
2 העבודה/גשר - אורלי לוי אבקסיס
3 מרצ - ניצן הורוביץ
4 מרצ - תמר זנדברג
5 העבודה - איציק שמולי
6 העבודה - מרב מיכאלי
7 מרצ - יאיר גולן
8 מרצ - אילן גילאון
9 העבודה - עמר בר לב
10 העבודה - רויטל סויד
11 מרצ - עיסאווי פריג'
12 העבודה/גשר - חגי רזניק
13 העבודה - ערן חרמוני
14 מרצ - מוסי רז
15 מרצ - יאיר פינק

3. חלוקת המקומות ברשימה תהא כך שבכל מקבץ של אחד-עשר מקומות ברשימה, שישה מקומות יוקצו למפלגת העבודה (בצירוף עם גשר) וחמישה מקומות יוקצו למפלגת מרצ.

4. אותיות הרשימה בהתאם לסעיף 61 לחוק הבחירות יהיו: א', מ', ו-ת' )"אמת"(. הצדדים מסכימים, באופן בלתי חוזר, כי לצורך התמודדות בבחירות לכנסת ה-24 צירוף האותיות "א', מ' ו-ת'" (להלן: האותיות) ישמשו את מפלגת העבודה בלבד ולא ישמשו את יתר הצדדים להסכם זה. עוד מוסכם כי אישור שימוש באותיות ייעשה אך ורק על ידי נציג מפלגת העבודה הישראלית שהוא בא כוחה של הסיעה בכנסת.

5. המפלגות יקימו מטה בחירות מרכזי משותף אשר בראשו יעמוד נציג מפלגת העבודה (להלן: מטה הבחירות),  ויכלול גם את נציגי מרצ וגשר. בראש המטות השונים בקמפיין הבחירות לרבות: גזברות, ארגון, הסברה דוברות וכיו"ב יעמוד נציג מפלגת העבודה ויקחו בהם חלק גם נציגי מרצ וגשר

הורדת ההסכם pdf כקובץ.

"עלינו ליצור צירוף של נכונות לקרב את המיעוט הערבי ליעודים הדמוקרטיים הפשוטים של המדינה, בלי להטיל על שכמם את מעמסת הציונות"
יגאל אלון, 1959

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין 2016 - תזכור

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי