עקרונות הסכם ריצה משותפת עם מרצ לכנסת ה-23

Thank you for rating this article.

הנדון: עקרונות הסכם בדבר התמודדות ברשימה משותפת בבחירות לכנסת ה-23

1. מפלגת העבודה ומרצ יגישו רשימת מועמדים משותפת המורכבת מנציגיהם לצורך התמודדות בבחירות לכנסת ה-23. במסגרת רשימת המועמדים יובאו בחשבון גם נציגי מפלגת גשר בראשות ח"כ אורלי לוי אבקסיס.

2. 15 המקומות הראשונים ברשימה יהיו כלדקמן:

1 העבודה - עמיר פרץ
2 העבודה/גשר - אורלי לוי אבקסיס
3 מרצ - ניצן הורוביץ
4 מרצ - תמר זנדברג
5 העבודה - איציק שמולי
6 העבודה - מרב מיכאלי
7 מרצ - יאיר גולן
8 מרצ - אילן גילאון
9 העבודה - עמר בר לב
10 העבודה - רויטל סויד
11 מרצ - עיסאווי פריג'
12 העבודה/גשר - חגי רזניק
13 העבודה - ערן חרמוני
14 מרצ - מוסי רז
15 מרצ - יאיר פינק

3. חלוקת המקומות ברשימה תהא כך שבכל מקבץ של אחד-עשר מקומות ברשימה, שישה מקומות יוקצו למפלגת העבודה (בצירוף עם גשר) וחמישה מקומות יוקצו למפלגת מרצ.

4. אותיות הרשימה בהתאם לסעיף 61 לחוק הבחירות יהיו: א', מ', ו-ת' )"אמת"(. הצדדים מסכימים, באופן בלתי חוזר, כי לצורך התמודדות בבחירות לכנסת ה-24 צירוף האותיות "א', מ' ו-ת'" (להלן: האותיות) ישמשו את מפלגת העבודה בלבד ולא ישמשו את יתר הצדדים להסכם זה. עוד מוסכם כי אישור שימוש באותיות ייעשה אך ורק על ידי נציג מפלגת העבודה הישראלית שהוא בא כוחה של הסיעה בכנסת.

5. המפלגות יקימו מטה בחירות מרכזי משותף אשר בראשו יעמוד נציג מפלגת העבודה (להלן: מטה הבחירות),  ויכלול גם את נציגי מרצ וגשר. בראש המטות השונים בקמפיין הבחירות לרבות: גזברות, ארגון, הסברה דוברות וכיו"ב יעמוד נציג מפלגת העבודה ויקחו בהם חלק גם נציגי מרצ וגשר

הורדת ההסכם pdf כקובץ.

"טייקון עצמו צריך לשלם מחיר. אני מסייע קודם כל לחוסכים שבצורה לא אחראית מצאו את חסכונותיהם אצלו בתאגיד. אני מסייע לתאגידים שיחזיקו מעמד ולא יפטרו עובדים. אבל אני כמדינה מסייעת רוצה לקבל נציגות בזה העיקר צריך לעשות".
אהוד ברק, גלובס
על המשבר הכלכלי וחילוץ הטייקונים 26.12.2008

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - 2013 אוניברסיטת תל-אביב

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי