בקשה למושב ועידה 10 פיזי ב7 ליוני

Thank you for rating this article.

לכבוד ח"כ מרב מיכאלי יו"ר המפלגה.

הנדון: כינוס ועידת מפלגת העבודה יום ב', 7 ביוני 2120

עם שליחת ההודעה לחברי הוועידה בדבר כינוסה להצבעה מקוונת ביום שני הקרוב בנוגע להצטרפות לממשלה, פנו אלי חברות וחברים רבות ורבים אשר הלינו על כך שלא מכנסים את הוועידה באופן פיזי עם סיום מגבלות ההתכנסות בגין הקורונה, וכפי שנעשה קודם למגבלות.

אני סבור שיש צדק רב בעמדה זו. ללא כינוס פיזי של הוועידה לא מתקיים דיון אמיתי שבו ניתנת האפשרות לחברים בוועידה לשאת דברים ולהביע את עמדתם בנושאים שעל סדר היום. כל עוד לא היה ניתן לכנס בגין הקורונה את החברים, אזי היה צדק בהצבעה מרחוק. אולם, משהסתיימו המגבלות ישנה פגיעה לא צודקת בדיון הדמוקרטי ובזכות חברי הוועידה לממש את תפקידם. עוד אציין כי היעדר כינוס פיזי ודיון אף פוגע לעניות דעתי בקשר הבריא ובממשק שצריך להיות בין המפלגה חבריה, ובין חברי הוועידה לנבחרי המפלגה. יתרה מכך, עצם העובדה שאנו המפלגה היחידה שמנהלת שיח דמוקרטי ומתכנסת לדיון על הדבר הוא החדיש והשונה בנוף הפוליטי ונקודת החוזק שלנו.

לצערי, אמש בישיבת הנהלת המפלגה הובאה הצעה מוגמרת בדבר הצבעה מקוונת מבלי שהתקיים עמי קודם שום דיון בנושא, וזאת בניגוד גמור למה שהיה נהוג מאז ומתמיד, ואף חרף פנייתי מבעוד מועד אליך בבקשה לבוא בדברים בכל
הנוגע להיערכות הנדרשת לכינוס הוועידה. חבל לי על כך שכן הדבר לא תקין ברמה הפורמלית והמהותית, ואף גורם כאמור לקבלת החלטות שגויה ללא שנעשית מחשבה ארגונית קודמת עם בעלי התפקידים הנוגעים בדבר.

בשולי הדברים אך לא בשולי העניין, אציין כי קודם לבחירתך לתפקיד היו"ר פנית אלי מתוקף תפקידי כמזכ"ל המפלגה פעמים רבות בסוגיות הנוגעות לכינוסי הוועידה ומוסדות המפלגה.

בכל מקרה, אין זה מאוחר עדיין לתקן את הדרוש תיקון. לכן, בשים לב להסרת המגבלות החוקיות על התכנסות, אבקש להביא לכינוס הוועידה לשם דיון והצבעה, וכפי שתמיד היה נהוג.

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת בנושא שבנדון, ולעבוד יחדיו למען הצלחת הוועידה והמפלגה בכלל.

בכבוד רב,
ערן חרמוני, מזכ"ל מפלגת העבודה

העתק: חברי הנהלת המפלגה

להורדה כקובץ PDF pdf לחצו פה.

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה"
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין - 2014

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי