בקשת המפלגה לדחיית כינוס הוועידה ה10 בעת מלחמה

Thank you for rating this article.

בקשה לבית-המשפט, מטעם מפלגת העבודה - לדחיית כינוס הוועידה ה-10 והבחירות לוועידה -11 ונוכח מצב הלחימה.

בבית המשפט המחוזי תל אביב
כב' השופטת ר' ברקאי ת"א 51559-01-23
בעניין: עזי נגר, מרח' אריה בן אליעזר 29/3 ירושלים טלפון: 054-4601559 ; פקס': 02-6452819 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. : דוא"ל
התובע;
- נ ג ד -
1. מפלגת העבודה הישראלית מספר מפלגה 599000015; 2. יו"ר מפלגת העבודה - ח"כ מרב מיכאלי, מספר זהות 022792485; 3. מזכ"ל מפלגת העבודה, מר ערן חרמוני, מספר זהות 37294147; 4. יו"ר ועדת החוקה, עו"ד שולי אשבול
מרח' חרוץ 6 תל אביב This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. : טל': 03-7593606 ; דוא"ל הנתבעות 2-1 ו- 4 (ע"י ב"כ עוה"ד עומרי שגב) מ.ר. 75956 שד' שאול המלך 8, תל אביב This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. : טל': 03-6956032 , דוא"ל
הנתבעים;

בקשה מטעם הנתבעו ת 2,1 ו-4

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להאריך את המועד שנקבע בהסכמת הצדדים לכינוס ועידת המפלגה וקיום הבחיר ות לוועידה ה-11. זאת, בשל הנסיבות החריגות שנוצרו בעקבות המצב המיוחד בעורף.

1. בדיון מיום 18.7.23 מסר הח"מ בשם הנתבעות 2,1 ו 4- (להלן: הנתבעות) כי ועידת המפלגה (המונה כ-3,000 צירי ועידה): "]...[תתכנס לישיבה בה יוחלט על התפזרותה ויובא לאישורה תקנון לוועידה האחת עשרה וזאת עד לא יאוחר מיום 30.11.23. תובא בפני הנהלת המפלגה הצעה כי הוועידה תקיים את הבחירות לוועידה האחת עשרה בתוך 60 יום ובשאיפה ל 45 ימים ממועד התפזרותה של הוועידה העשירית. המועד יקבע על ידי הגורם המוסמך שזו הוועידה ." (ההדגשות אינן במקור, ה ח"מ) התחייבות זו קיבלה תוקף של פסק דין שניתן בהסכמת הצדדים.
2. המועד לעיל שנקבע לכינוס הוועידה נגזר מהבחירות לרשויות המקומיות בהן משתתפת מפלגת העבודה ב-37 רשויות מקומיות שונות. בשל בחירות אלה והמשמעויות הנלוות להן הוסכם על ידי הצדדים כי 30 יום לאחר אותן בחירות (אשר מועדן המקורי נקבע ליום 31.10.23) תתכנס הוועידה, ולא יאוחר מ-60 יום אחרי היתקיימו בחירות לוועידה האחת-עשרה. ואולם, הח"מ, בהודעתו לבית המשפט הנכבד נקב בתאריכים ולא במועדים הנגזרים ממועד הבחירות לרשויות המקומיות. עם זאת, במהלך הדיון הוסבר על ידי הנתבעות כי המועדים המוצ עים הם פועל יוצא של הבחירות לרשויות המקומיות.
3. כידוע, ביום 7.10.23, חג שמחת תורה, יצאו ארגוני הטרור ברצועת עזה למלחמה נגד מדינת ישראל ואזרחיה. בהמשך לכך, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות מכוח הסמכות הנתונה לה בסעיפים 40 (א) ו-40 (א1) לחוק יסוד: הממשלה, בשל המלחמה שנכפתה על מדינת ישראל.
4. בשל המלחמה אישרה הכנסת את החוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, תשפ"ד 2023- לפיו הבחירות יידחו מיום 31.10.23 ליום 30.1.24 לכל המוקדם.
5. בשל המצב הביטחוני החריג, הח"מ גויס לשירות מילואים ומצוי בו מעל 35 ימים. כמו כן, בשל מצב החירום ומשמעויותיו אין כל אפשרות לכנס את אלפי צירי הוועידה בתקופה זו. בישיבת הנהלת מפלגת העבודה מיום 5.11.23 החליטו חברי ההנהלה, פה אחד, כי אין מקום לקיים כינוס ועידה בתקופה זו ו יש לפנות לבית המשפט הנכבד בהודעה מתאימה כך:
"צריך להשאיר את אותם מרווחים כמו אלה שביקשנו מבית המשפט. 30 יום אחרי המוניציפלי תתקיים הוועידה ואז עוד 45-60 יום לבחירות לוועידה ה-11. צריך להיצמד למועד של הבחירות המוניציפיליות בכל תאריך שבהן יהיו בסופו של דבר." (הצעת החברה חניק מרשק לחבריה בהנהלת המפלגה)
נספח 1 | אישור שירות מילואים בחירום
6. בהערת אגב יצוין כי חברי ה כנסת מטעם המפלגה הסכימו אף הם להארכת המועד המבוקשת.
נספח 2 | פרוטוקול הדיון בהנהלת המפלגה מיום 5.11.23
7. לפיכך יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על הארכת המועד לקיום פסק הדין שניתן בהסכמה כך שכינוס הוועידה כאמור יתקיים 30 ימים לאחר הבחירות לרש ויות המקומיות והבחירות לוועידה ה-11 יתקיימו 45-60 יום לאחר מכן. הכל, בהיעדר כל מגבלה חוקית או ביטחונית לכינוסים כאמור. –
8. התובע, מר עזי נגר, מסר כי הוא מתנגד לבקשה ותגובתו מצורפת לבקשה זו.
__________
עמרי שגב, עו"ד
ב"כ הנתבעות

להורדה כקובץ pdf PDF

"העזה ורומנטיקה בשאיפה ובמחשבה, וריאליזים גמור בהגשמה"
יוסף שפרינצק, ועידת היסוד של מפא"י 6-7.1.1930

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי