נדחתה עתירת המפלגה לפסילת התמיכה ברשימה בבת-ים ע"י המוסד לבירור עתירות

Thank you for rating this article.

נדחה ערעור מפלגת העבודה על פסילת תמיכתה בסיעת "בת ים חופשית" בראשות קטי פיאסקי וביטול תמיכה כספית או אחרת של הדיין עו"ד יואב הריס מתאריך 4.10.23, בפסק דין בהרכב עו"ד ערן גולן, עו"ד גד כרמי ועו"ד דן רוזנטל.

הדיינים קובעים כי "אנו דוחים את עמדת המפלגה ... מבין קשת האפשרויות של חריגה מסמכות, המקרה שלפנינו עוסק בפגם החמור ביותר, המפלגה החליטה להעמיד משאבים ולתמוך ברשימה ובמועמדת לראשות העיר בניגוד להוראות החוקה, ובניגוד להחלטת מועצת הסניף להמשיך לתמוך בנציגי הסניף ברשימה קיימת אחרת ... אין בידינו לקבל את הבקשה הגורפת של המפלגה להכשיר במסגרת דוקטרינת הבטלות היחסית את כל פעולותיה שנעשו כאמור בחוסר סמכות מוחלט ובניגוד לחוקה ... לפנים משורת הדין הרינו לקבוע כי המועד לבטלות כל ההסכמים, התמיכות שערכה המפלגה הינו 15.10.23 בו הצהירה כי אינה עוסקת בבחירות לרשויות המקומיות. פרט לשינוי המועד כל יתר הקביעות של הדיין הריס ביחס לבחירות המקומיות בבת ים, לרבות הסעדים האופרטיביים וההצהרתיים ביחס לתמיכת המפלגה ברשימה ובמועמדות של גב' פיאסצקי נותרות על כנן".

פסק הדין להורדה כקובץ pdf PDF

בפני המוסד לבירור עתירות – מפלגת העבודה עתירה 5/23, בפני הרכב הבוררים עו"ד ערן גולן, עו"ד גד כרמי ועו"ד דן רוזנטל

פסק דין

1. לפנינו בקשה לבירור נוסף על פסק דינו של הדיין עו"ד יואב הריס מיום 3.10.23 . בירור הבקשה התעכב לאור פרוץ המלחמה ושהות ב"כ המפלגה ומזכ"ל המפלגה בשירות מילואים.

2. במסגרת פסק הדין נקבע כי בניגוד לשנים קודמות בהן קבעה הוראת שעה המשנה את חוקת המפלגה, הרי שלא נעשה כך ביחס לבחירות המקומיות הנוכחיות.

3. לפיכך, נקודת המוצא הינה כי קביעת הרשימות והתמיכה בבחירות לרשויות המקומיות צריכה להיעשות על ידי סניף המפלגה.

4. במהלך הדיון בפנינו שהתקיים ביום 4.2.24 הסכימו הצדדים כי בשים לב למצב המיוחד בארץ כתוצאה מהמלחמה הרי שהקביעה הכללית של כב' הדיין הריס תידחה לבחירות הבאות.

5. עוד קבענו בדיון כי לאור העובדה שהמפלגה לא הציגה מקור חוקי לתמיכתה ברשימתה של קטי פיאסצקי הרי פסק דינו של הדיין הריס עומד על כנו וביטלנו את עיכוב הביצוע הזמני.

6. עם זאת, התרנו למפלגה להציג בפנינו עד ליום 5.2.24 התקשרויות ספציפיות אשר ייתכן והיה ניתן להחריג אותן לאור תורת הבטלות היחסית.

7. בתאריך 7.2.24 פנתה המפלגה מבלי לציין אף התקשרות ספציפית שהיא סבורה שצריך להותיר בתוקף, אלא טענה להחרגה של כל ההתקשרויות שערכה, על אף שכמעט כולן נחתמו לאחר שהוגשה העתירה המקורית.

8. עוד נציין כי בתאריך 15.10 נמסרה ההודעה הבאה על ידי ב"כ המפלגה: " החל מיום 15.10.23 הח"מ מטה מצוי בשירות מילואים והמפלגה כולה חדלה מלעסוק בבחירות לרשויות המקומיות".

9. בהודעתה מהיום לעומת זאת נכתב "התקשרויות רבות יצאו אל הפועל שכן המועד המקורי של הבחירות (30.10.23) נדחה בהתאם לחוק רק כשבוע לפני המועד המקורי".

10. נציין כי אנו דוחים את עמדת המפלגה ולפיה המשיבים השתהו, המשיבים הגישו את עתירתם ימים ספורים לאחר קבלת ההחלטה, והנקודה בה נבחנות ההתקשרויות והמצב החוקי הן ביום הגשת העתירה המקורית ולא כיום. נציין כי בית המשפט העליון התייחס לחריגה מסמכות במסגרת תורת הבטלות היחסית ופסק:
"תורת הבטלות היחסית חלה, על-פי ההיגיון, התכלית והפסיקה, גם על פגם של חריגה מסמכות. אמנם מקובל לומר כי חריגה מסמכות היא פגם חמור במיוחד. אכן, כך הדבר במקרים מסוימים, אך לא בכל המקרים. יש סוגים וגוונים של חריגה מסמכות. בהתאם, יש מקרים שבהם החריגה מן הסמכות אינה אלא פגם קל, אפשר אפילו פגם טכני, שלא גרם עוול. אין זה סביר או רצוי שהנפקות של חריגה מסמכות תהיה זהה במקרה קל כמו במקרה חמור. הנפקות של פגם צריכה להיות הולמת את חומרת הפגם".
[רע"פ 2413/99 גיספן נ' התובע הצבאי הראשי, פ''ד 'נה(4) 673]

11. מבין קשת האפשרויות של חריגה מסמכות, המקרה שלפנינו עוסק בפגם החמור ביותר, המפלגה החליטה להעמיד משאבים ולתמוך ברשימה ובמועמדת לראשות העיר בניגוד להוראות החוקה, ובניגוד להחלטת מועצת הסניף להמשיך לתמוך בנציגי הסניף ברשימה קיימת אחרת.

12. אין בידינו לקבל את העמדה כי כל התקשרויות המפלגה, התמיכות והעמדת האמצעים צריכים להיוותר על כנן, במיוחד נוכח הצהרת המפלגה מים 15.10.23 כי אינה עוסקת בבחירות לרשויות המקומיות, וממילא לא הונחה תשתית עובדתית כלשהי אימתי הפעילות שבה לסדרה.

13. אין בידינו לקבל את הבקשה הגורפת של המפלגה להכשיר במסגרת דוקטרינת הבטלות היחסית את כל פעולותיה שנעשו כאמור בחוסר סמכות מוחלט ובניגוד לחוקה.

14. לאור כל האמור, והרבה לפנים משורת הדין הרינו לקבוע כי המועד לבטלות כל ההסכמים, התמיכות שערכה המפלגה הינו 15.10.23 בו הצהירה כי אינה עוסקת בבחירות לרשויות המקומיות.

15. פרט לשינוי המועד כל יתר הקביעות של הדיין הריס ביחס לבחירות המקומיות בבת ים, לרבות הסעדים האופרטיביים וההצהרתיים ביחס לתמיכת המפלגה ברשימה ובמועמדות של גב' פיאסצקי נותרות על כנן.

16. המפלגה תשלם לכל אחד מהמשיבים סך של 600 ₪ הוצאות בשני התהליכים.

________________
עו"ד ערן גולן, עו"ד גד כרמי, עו"ד דן רוזנטל

פסק הדין להורדה כקובץ pdf PDF

"עשבים שוטים, גדלים ליד שיבר מטפטף."
תומר פינס יור המשמרת הצעירה - 2019

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי