פרוטוקול לשכה ונוסח החלטה מדינית - 29.5.11

Thank you for rating this article.

מוצג פרוטוקול ישיבת הלשכה המדינית הפתוחה שהתקיימה ביום א' ה-29 ליוני 2011 וכמו כן נוסח ההחלטה המדינית שהוגשה על ידי פואד בן-אליעזר.

פרוטוקול ישיבת לשכה

  1. ביום א' 29 מאי 2011 התכנסה לשכת מפלגת העבודה לדיון מדיני-ביטחוני.
  2. לאחר פתיחת המזכ"ל העלה המזכ"ל את ההצעה לאשר את ח"כ בנימין (פואד) בן אליעזר כיו"ר הועדה המדינית-ביטחונית של המפלגה ואת ד"ר חיים אסא כמרכז הועדה תחתיו.
  3. נוסח ההחלטה שהובא להצבעה: לשכת המפלגה מאשרת את ח"כ בנימין (פואד) בן אליעזר כיו"ר הועדה המדינית-ביטחונית של המפלגה ואת ד"ר חיים אסא כמרכז הועדה תחתיו (לבקשת יו"ר הועדה). לשכת המפלגה מסמיכה את ח"כ בן אליעזר יחד עם היו"ר והמזכ"ל לגבש את רשימת חברי הועדה בהתחשב ברשימת החברים והחברות שביקשו לשמש כחברי ועדה זו ולהתחיל בעבודת הועדה מיד לאחר מכן. אושר פה אחד.
  4. ניתנו דברי פתיחה ע"י יו"ר המפלגה מיכה חריש, לאחר מכן הדיון נפתח ע"י יו"ר הועדה המדינית-ביטחונית הנבחר ח"כ בן אליעזר אשר הקריא גם את הצעת ההחלטה שלו (ר"מ).
  5. התנהל דיון מדיני בהשתתפות הנהגת המפלגה וחבריה.
  6. ח"כ ראלב מג'אדלה ביקש לציין לפרוטוקול כי אינו תומך בהצעת בן אליעזר כלשונה. מצוין בזאת.
  7. בתום הדיון נערכה הצבעה על הצעת בן אליעזר וההצעה אושרה ע"י לשכת המפלגה תוך הבהרה של יו"ר הועדה בן אליעזר והמזכ"ל חיליק בר כי ההצעה גם תהיה בסיס לדיון ושינוי וחידוד ע"י הועדה.
  8. ר"מ נוסח ההחלטה שלשכת המפלגה אישרה בנושא המדיני-ביטחוני.
  9. הישיבה ננעלה לאחר בקשת החברים להקצבת והגבלת זמן הדוברים (ייבדק ע"י המזכ"ל הפעלת שעון עצר) ומתן אפשרות ליותר חברים לדבר, וכן למתן עדיפות לדיבור ראשון בלשכה המדינית-ביטחונית הבאה לדוברים שלא הספיקו לדבר והם: ד"ר אלון גלעדי, רפא בן שושן, ערן חרמוני, דקל עוזר, מבוקעי משה, דני אנקר, מיכאל ינוביץ ואודי ברוך. הבקשה אושרה ע"י המזכ"ל.

טיוטת החלטה (ח"כ בן אליעזר) ללשכת המפלגה 29 מאי 2011

לשכת מפלגת העבודה קיימה דיון מדיני מקיף על רקע התהפוכות ההיסטוריות במזרח התיכון ועל רקע נאומיהם של הנשיא אובמה וראש הממשלה נתניהו בוושינגטון בשבוע שחלף. לאחר ששמעה את עמדות ודעות חברי הלשכה  והצעותיהם מחליטה הלשכה כדלקמן:

1. מפלגת העבודה מברכת על חזון הנשיא אובמה בדבר השינויים במזרח התיכון ורואה בכינון דמוקרטיה וקידום  זכויות  האדם  באזור מטרות נכונות וחשובות בחזון זה.

2. חזון שתי המדינות לשני העמים,דהיינו כינונה של מדינה פלסטינית לצידה של מדינת ישראל הינו אינטרס אסטרטגי לאומי של מדינת ישראל ומפלגת העבודה תומכת בו ותפעל לקידומו.

3. בסיס ההסדר בין ישראל לפלסטינים הינו הפרמטרים של הנשיא קלינטון משנת 2000 שמתבסס על קווי 1967 , תוך סיפוח גושי התיישבות למדינת ישראל  וחילופי שטחים עם המדינה הפלסטינית שתקום.

4. השאיפה בטווח הארוך הינה פתרון קבע אזורי ולכן מפלגת העבודה מקבלת את יזמת השלום  הערבית כמסגרת למשא ומתן לשלום אזורי שיכלול באופן הדרגתי צעדים לנרמול היחסים  בין ישראל לעולם הערבי  עד לכינון יחסים דיפלומטיים מלאים,הקמת מנגנוני בטחון אזוריים לטיפול באיומים משותפים , גיוס סיוע כלכלי בינלאומי נרחב והפעלת פרויקטים כלכליים משותפים.

5. כל הסדר יהיה מבוסס קודם לכל על הבטחת צרכי הביטחון של ישראל. כך למשל כל שטח שיפונה יהיה מפורז, לישראל יתאפשר להשאיר נוכחות צבאית באזורים מסוימים ולתקופה מוגדרת מראש וכן יינתנו לה ערבויות ביטחוניות מתאימות.

6. על מדינת ישראל לשאוף להבטיח את סיפוחם של גושי התיישבות ושמירת המקומות הקדושים ליהדות כחלק מכל הסדר ועל עם ישראל לראות בכך את ליבת הקונצנזוס הלאומי עליו נתעקש למול האתגרים שבדרך. על ישראל להבהיר כי כל יתר האזורים ביהודה ושומרון יהיו  נתונים למשא ומתן.

7. המדינה הפלסטינית תהיה מפורזת ותקיים יחסי שלום והכרה הדדית מלאים עם ישראל.לפליטים הפלסטינים יותר לשוב למדינת פלסטין בגבולות הקבע שלה בלבד.

8. ירושלים יופעלו הסדרים מיוחדים  כדלקמן:

- כמפורט במתווה קלינטון  יהיו השכונות היהודיות בריבונות ישראל והערביות בריבונות פלסטינית.

- באגן הקדוש והר הבית  יונהגו הסדרים מיוחדים. מוצע לשקול ניהול על ידי מנגנון מנהלי מיוחד המשותף לצדדים ולגורמים בינלאומיים מוסכמים.

- בד בבד יש להתניע תהליך שיביא לביטול סטאטוס התושבות של התושבים הפלסטיניים במזרח ירושלים על כל המשתמע מכך.

9. על ישראל לנקוט  בצעדי ביניים בוני אמון – מותנה בקיום הסכמה למו"מ -  ובכלל זה ,להקפיא בניה מעבר לגדר ההפרדה וגושי ההתיישבות, וכן, לקדם פרויקטים כלכליים משותפים משמעותיים.

10. מוצע כי המשא ומתן יחל בנושאי הגבולות והביטחון כשלב ראשון בן שלושה חדשים,  ולאחריו יחל שלב שני של דיונים על יתר נושאי הליבה, שיסוכמו תוך שנה לכל היותר מיום תחילת המו"מ.

11. ישראל לא תנהל משא ומתן עם גורם שקורא לחיסולה ותעבוד מול כל ממשלה פלסטינית המקבלת את תנאי הרביעייה הבינלאומית  והם-הכרה במדינת ישראל, כיבוד ההסכמים איתה וזניחת הטרור.

 

"דמוקרטיה זה לפעמים כואב, אבל עד היום לא נמצאה שום שיטה טובה יותר"
שלי יחימוביץ׳, ועידת העבודה, 4.4.2013

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין 2016 - תזכור

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי