פרוטוקול לשכה 12 יוני 2011

Thank you for rating this article.

פרוטוקול ישיבת הלשכה הסגורה, שהתקיימה ביום ראשון ה-12 ליוני 2011 ובה עלו על הפרק נושא מינוי חגי מרום ליו"ר קרן ברל ומבנה מזכירות לשכת המפלגה.

  1. ניתנה הבהרה מהמזכ"ל בנוגע למכתב אנונימי שנכתב כנגד החב' דני אלימלך ופיחת סניף גבעתיים וכן ניתן גיבוי להתנהלותו של מר אלימלך ולנושא פתיחת הסניף.
  2. אושרה בחירת ד"ר רענן כהן לשמש כיו"ר ועדת הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה. (פה אחד עם מתנגד אחד)
  3. אושרו חברי וועדת הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה והינם:  ד"ר רענן כהן – יו"ר, חברים: סימון אלפסי, אבנר סטפק, עו"ד שולי אשבול, עו"ד טוויל חליל, עו"ד איתן גינצבורג, הגב' אלי אלוני, עו"ד יגאל שפירא והמשפטן דניאל כהן (ללא זכות הצבעה בתוקף תפקידם) – (פה אחד - עם הבהרה כי יו"ר הועדה ישקול הרחבת הועדה למגזרים כגון סניפים, תק"מ וכו' – לשיקול דעת יו"ר הועדה).
  4. אושרה השופטת בדימוס שרה פריש לתפקיד – יו"ר הועדה למהימנות המיפקד וטוהר הבחירות. (פה אחד)
  5. ד"ר רענן כהן הציג השינויים והעדכונים בתקנון ובניספח לתקנון הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה.
  6. אושר תקנון הבחירות והניספח לתקנון הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה המעודכן ע"י לשכת המפלגה. (פה אחד)
  7. התנהל דיון בנושא הערעור על החלטת מזכירות הלשכה למנות את מר חגי מרום לתפקיד יו"ר קרן בית ברל.  הדוברים בדיון – 3 לכל צד: (עו"ד חיים כהן ומר שירי ויצמן וויתרו על זכותם לדבר) ישראל גל, אהרון ידלין, גדעון בן ישראל, חגי מרום, משה כהן, היו"ר מיכה חריש.
  8. פתיחת קלפיות להצבעה חשאית (קלפיות נפתחו בשעה 17:30 ונסגרו בשעה 20:00).
  9. ההצבעה הייתה "בעד או נגד החלטת מזכירות הלשכה על מינויו של חגי מרום לתפקיד יו"ר קרן בית ברל".
  10. תוצאות ההצבעה: הצביעו כ-118 חברים מתוכם: 70 בעד, 46 נגד, 2 נמנעים. (פרוטוקול חתום ע"י חברי מזכירות הקלפי, נציגי הצדדים, המזכ"ל והיועמ"ש נמצא אצל החב' ריצרד פרס) – בכך דחתה הלשכה את הערעור ואישרה את החלטת מזכירות הלשכה למנות את מר חגי מרום לתפקיד יו"ר קרן בית ברל.

 

שלכם בברכה,

חיליק בר

מזכ"ל המפלגה

"איזה קורבן מקריבים בהליכה להצביע? מי שלא מצביע הוא חסר אחריות. כל אלה ידעו אחר כך להצביע על חסרונות, הם שוכחים שזה תלוי בכל אחד מאיתנו"
ישראל חופש, הארץ 2008

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי