מצע העבודה לחברה הערבית בכנסת ה-25

Thank you for rating this article.

מצע מפלגת העבודה לכנסת ה-25 בראשות מרב מיכאלי - בית של חיים משותפים תוכנית‭ ‬מפלגת‭ ‬העבודה‭ ‬לקידום שיוויון אזרחי, חיים משותפים וענייני החברה הערבית.

מפלגת העבודה תומכת ומקדמת חיים משותפים ושוויון בין היהודים והערבים החיים בישראל. בשנים האחרונות חל שיפור בהשקעה הממשלתית בחברה הערבית, אך הקיפוח עדיין לא תוקן במלואו, וישנן בעיות רבות ודחופות הדורשות התייחסות ופתרון מהמדינה.

בכנסת היוצאת פעלנו רבות למען החברה הערבית:

 • העברנו‭ ‬החלטת‭ ‬ממשלה‭ ‬היסטורית‭ (‬549‭) ‬הכוללת‭ ‬מרכיבים‭ ‬רבים‭ ‬למאבק‭ ‬בפשיעה‭ ‬ברחוב‭ ‬הערבי‭:‬ עיבוי‭ ‬תחנות‭, ‬הקמת‭ ‬מערכי‭ ‬סיכול‭ ‬כלכלי‭, ‬מאבק‭ ‬בהברחות‭ ‬אמל‭"‬ח‭ ,‬הכפלת‭ ‬השיטור‭ ‬העירוני‭ ‬ביישובים‭ ‬ערביים‭,‬
  הקמת‭ ‬מודל ״‬עיר‭ ‬בטוחה‮״ ‬בלוד‭ ‬ובעכו‭ ‬ועוד‭.‬
 • דאגנו‭ ‬לתקצוב‭ ‬והקמת‭ ‬מקלטים‭ ‬ראשונים‭ ‬ללהט‭"‬ב‭ ‬מהחברה‭ ‬הערבית‭.‬
 • פעלנו‭ ‬להבטחת‭ ‬ליווי‭ ‬משפטי‭ ‬לקטינים‭ ‬בשפת‭ ‬האם‭ ‬שלהם‭ ‬ושלהן‭.‬
 • תיכננו ותקצבנו שתי תחנות רכבת ראשונות ביישובים ערביים בערים טירה וטייבה, והתחלנו לקדם תחנה נוספת בבאקה אל גרביה.

כחלק מהמשך המאבק למען חברה משותפת ושוויון לחברה הערבית, מפלגת העבודה תפעל באופן ממוקד בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:

 • בכנסת היוצאת פעלנו רבות למען החברה הערבית:
  העברנו‭ ‬החלטת‭ ‬ממשלה‭ ‬היסטורית‭ (‬549‭) ‬הכוללת‭ ‬מרכיבים‭ ‬רבים‭ ‬למאבק‭ ‬בפשיעה‭ ‬ברחוב‭ ‬הערבי‭:‬ עיבוי‭ ‬תחנות‭, ‬הקמת‭ ‬מערכי‭ ‬סיכול‭ ‬כלכלי‭, ‬מאבק‭ ‬בהברחות‭ ‬אמל‭"‬ח‭ ,‬הכפלת‭ ‬השיטור‭ ‬העירוני‭ ‬ביישובים‭ ‬ערביים‭,‬
  הקמת‭ ‬מודל ״‬עיר‭ ‬בטוחה‮״ ‬בלוד‭ ‬ובעכו‭ ‬ועוד‭.‬
 • הקמת מבני ציבור לתרבות, קולנוע ותיאטרון
  נפעל למען תקצוב והקצאת שטחים עבור מבני תרבות, קולנוע ותיאטרון בערים ערביות ובסביבת ערים ערביות, שיפעלו לטובת החברה הערבית ולקידום התרבות הערבית.
 • תכנית צוערים לשירות המדינה ייעודית לחברה הערבית
  נפעל לפתיחת תכנית צוערים ייחודית לבנות ובני החברה הערבית במטרה לשלבם במשרות איכותיות בשירות המדינה.
 • הכרה בחינוך המשותף הדו לשוני
  נקדם הכרה ותקצוב לחינוך המשותף הדו לשוני, בדומה לאלה הניתנים ​כיום לחינוך המשלב במגזר היהודי.
 • קהילת הלהט"ב הערבית
  נמשיך בפעילות למען קהילת הלהט"ב הערבית בישראל, נתקצב פעילות ייעודיות, פתיחת מוסדות ייעודים חדשים והגברת ההכלה והסובלנות.
 • מוסדות רווחה ייעודיים לחברה הערבית
  נקדם תכנית לשדרוג המענים שניתנים ע"י מוסדות הרווחה לחברה הערבית, בדגש על נשים נפגעות אלימות ומקלטים לנשים ולנערות, דיור חלופי לנשים ערביות מאוימות, מסגרות לצעירים ולצעירות ועוד, כולל פתיחת מוסדות חדשים, הכשרת צוותים ושיפור תנאים.
 • הכשרות מקצועיות ייעודיות לחברה הערבית
  נרחיב את מספר המשתתפים ומנעד סוגי ההכשרות המקצועיות הייעודיות לחברה הערבית.
 • תכניות ייעודיות לאופק אקדמי ותעסוקתי לצעירים מהחברה הערבית
  נפעל לפתיחת תכניות ייעודיות לצמצום תופעת חוסר המעש עבור צעירים מהחברה הערבית שאינם לומדים ואינם עובדים.
 • חוק הערים המעורבות
  נמשיך בחקיקת חוק הערים המעורבות שיגדיר לראשונה בחוק מהי עיר מעורבת, ויספק לערים את הסיוע הנדרש להן לצורך קידום החיים המשותפים בעיר. החוק יתקצב תקנים, יקצה משאבים מיוחדים לפעילויות ליצירת מרקם חיים משותף ליהודים ולערבים, ויאפשר פעולות לצמצום פערים בין האוכלוסיות בתחומי החינוך, התרבות והרווחה.
 • מאבק בפשיעה ברחוב הערבי
  המשך המאבק באלימות, בתפוצת הנשק ובארגוני הפשיעה בחברה הערבית בשיתוף ובתיאום עם ראשי הרשויות, תוך הגדלה משמעותית של כוח האדם הייעודי למשימות אלו במשטרת ישראל ובפרקליטות.
 • קידום התכנון והסדרת הבניה בישובים הערבים
  נבטל את חוק קמיניץ ונקדם הסדרה תכנונית של הרשויות המקומיות הערביות והבדואיות.
  יישום מלא של החלטות הממשלה ההיסטוריות לקידום החברה הערבית (החלטות 550 ו-922)
 • הלאום ועיגון עקרון השוויון בחוק יסוד
  נתקן ונשנה בצורה מהותית את חוק הלאום, נעגן את עקרון השוויון ואת מגילת העצמאות בחוק יסוד.
 • מינוי קאדיות ערביות וחובת ייצוג נשים בוועדה למינוי קאדים
  נפעל למינוי קאדיות מוסלמיות נוספות על אלה הקיימות כיום, ונחוקק חוק שיחייב ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת קאדים.
 • מימון בחירות לרשימות עם מועמדות נשים
  נפעל להרחבת החוק שמעניק מימון בחירות עודף לרשימות עם ייצוג לנשים ברשויות המקומיות, כך שיעודד בצורה טובה וממוקדת יותר ייצוג נשים ברשויות המקומיות הערביות.
 • קידום החינוך הבלתי פורמלי ותכניות לצעירים
  נפעל לחיזוק תנועות הנוער וארגוני הנוער בחברה הערבית, המרכזים הקהילתיים, חוגי הספורט ומועדוני הספורט ולפיתוח מסלולים ייעודיים של שנת שירות אזרחית ושנת התנדבות לאחר שנות התיכון.

למצע העבודה המלא לכנסת ה-25, בקישור.

"עשבים שוטים, גדלים ליד שיבר מטפטף."
תומר פינס יור המשמרת הצעירה - 2019

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2014 B

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי