בחירות 2006: כישלון חינוכי

Thank you for rating this article.

מערכת הבחירות הוכיחה שנכשלנו בחינוך לדמוקרטיה ולשלום‚ ואנו חייבים לשדרג את המאמצים בנושא.

לפני עשרים שנה הקמתי את מדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום ע"ש אמיל גרינצוייג. מלחמת לבנון ב-1982‚ רציחתו של אמיל גרינצוייג ב-1983 ובחירתו לכנסת של הרב כהנא ב-1984 – מסכנים‚ כך חשתי‚ את הדמוקרטיה והשלום בישראל‚ בעיקר בקרב הנוער‚ ויש צורך להתמודד עמם גם בתהליכים חינוכיים.

בשנת הארבעים למדינה‚ 1988‚ סחפה מדרשת אדם את מערכת החינוך כולה עם התוכנית החינוכית "מגילת העצמאות שלי".

שרי חינוך ליברליים כיצחק נבון‚ שולמית אלוני‚ יוסי שריד ואמנון רובינשטיין‚ אף הטמיעו במערכת החינוך ערכים ככבוד האדם וחירותו‚ זכויות אזרח‚ התחשבות באחר ובמיעוט‚ חופש הביטוי וחופש הבחירה. בעשור האחרון חרקו הערכים‚ הודות לצרת החינוך לבת‚ והדוגמאות החינוכיות של הח"כים נעמי בלומנטל‚ עמרי שרון‚ יחיאל חזן‚ ויקטור בריילובסקי וחבריהם.

בני הנוער של אז הפכו כבר להורים‚ ומערכת הבחירות האחרונה מוכיחה שנכשלנו בחינוך לדמוקרטיה – ועל הצרות בחינוך לשלום נדבר בהמשך. 38% מאיתנו כלל לא טרחו להצביע – 2 מליון אזרחים! שניים מכל חמישה! מהמצביעים‚ 185‚000 איש הצביעו עבור 19 רשימות שלא עברו‚ כידוע מראש‚ את אחוז החסימה – ובזבזו שבעה מנדטים! מהנותרים‚ מחצית המצביעים‚ מליון וחצי אזרחים‚ הצביעו עבור רשימות שלא נבחרו במפלגותיהם באופן דמוקרטי! 59 מחברי הכנסת‚ כמחציתם‚ התמנו להיות מועמדים בידי אדם אחד: את הליכי הבחירה התוך-מפלגתיים החליפו מינויים בידי אולמרט‚ הרב עובדיה יוסף‚ איבט ליברמן ורפי איתן‚ ורק מועמדי מפלגה אחת נבחרו בפריימריז מלאים‚ העבודה. ואם נעבור מבדיקת תהליכים דמוקרטיים לבדיקת ערכים דמוקרטיים - הניצחון הגדול של איבט ליברמן הפך כ-10% מהכנסת לתומכת בסילוק אזרחים ממדינתם על בסיס אתני. בעולם המערבי קוראים לזה גזענות ופשיזם. חינוך לדמוקרטיה?

ואשר לחינוך לשלום: נתעלם לרגע מהעובדה שכל המפלגות‚ כולל העבודה ומרצ‚ העלימו מהמצעים ומהתעמולה את ערך השלום. תוצאות הבחירות מראות שגוש הימין מונה רק 50 ח"כים (הליכוד‚ ישראל ביתנו‚ האיחוד הלאומי-מפד"ל‚ ש"ס ויהדות התורה). אך האומנם 70 הנותרים תומכים בשלום? כרבע מהכנסת תומך בהתכנסות חד-צדדית - 29 ח"כי "קדימה"‚ כרבע תומכים בהידברות עם הפלסטינים – 34 ח"כי העבודה‚ מרצ והמפלגות הערביות‚ ובמה תומכים 7 הגמלאים? ואם נעבור שוב מבדיקה טכנית לבדיקה ערכית‚ הקואליציה הצפויה תהיה תלויה בגמלאים‚ בש"ס וביהדות התורה. קשה מאד לראות כיצד ניתן לבצע כך אפילו "התכנסות חד-צדדית" עם פינוי התנחלויות‚ שלא לדבר על הידברות‚ הסכמים ושלום. חינוך לשלום?

מבלי להנמיך מילימטר מהנפת הדגל החברתי‚ עלינו להניף בעוז גם את דגלי השלום והדמוקרטיה. 20 שנה אחרי הקמת מדרשת אדם‚ ולקראת בחירת יולי תמיר‚ אני מקווה‚ לשרת החינוך – על הממשלה החדשה להחליט על משימה לאומית עכשווית: חינוך לדמוקרטיה ולשלום. כולנו - אנשי חינוך‚ בתי-ספר ועמותות חינוכיות – חייבים להירתם למשימה. רפובליקת ווימאר‚ נזכור‚ לא נפלה בגלל שהנאצים היו חזקים. היא נפלה כי הליברלים היו נרפים.

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה"
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי