החלום ושברו

Thank you for rating this article.

חזון המפץ הפוליטי הגדול עמד בבסיס מערכת הבחירות לכנסת ה-17 וצפה התרסקות המפלגות ההיסטוריות והחלפת המנגנון העסקני שלהן במפלגת שלד מרכזית. חלום זה נכשל כשלון חרוץ ועליו חתום לא אחר מאשר חבר מפלגתנו לשעבר‚ חיים רמון.

בבסיס קביעה זו עומדת הקריאה‚ שהשמיעה פעמים רבות מעל במות שונות במוסדות המפלגה‚ לביטול מוסד הסניף ועיקור מרבית מוסדות המפלגה האחרים. כל זאת‚ מתוך שאיפה להתבסס על תפיסת מפלגת-השלד ומנגנון הפריימריס הפתוחים לבחירת הנציגים לכנסת. מן הסתם‚ המעבר לקדימה נסמך על ההנחה כי תשמש כתבנית לחלום זה. קדימה‚ ברשות אריאל שרון‚ שאפה למספר מנדטים כזה שיאפשר לה מסה קריטית של מפלגת-ציר מצד אחד‚ ומצד שני התבססות על ההמון המתגייס (שמאס בסיאוב השלטוני של הליכוד והעבודה ותלה את תקוותו בגוף פוליטי מרכזי חדש ונקי‚ כדוגמת שינוי וד"ש במערכות בחירות קודמות) לפעולת אד-הוק לקראת מערכת הבחירות ולא על מנגנונים מנוונים ומסואבים (עיקרון מפלגת-השלד האמריקאי).

תוצאות הבחירות לכנסת ותהליכי ההקמה המעשיים‚ אותן עוברת קדימה‚ מבטלים למעשה את אפשרות מימוש יעד זה. ראשית‚ מספר המנדטים של קדימה רחוק מאוד מאותה מסה קריטית  נחשקת (אם נשווה למפא"י ההיסטורית שהייתה מפלגת הציר היחידה והאחרונה) ולא נראה כי במהלך הקדנציה הנוכחית תוכל לצבור תנופה כזו שתביא אותה להכפלת כוחה (לפחות) בבחירות הבאות ותאפשר צבירת מנדטים מספקת. בנוסף‚ המפלגות ההיסטוריות (העבודה וליכוד) חיות‚ קיימות ולמרות מה שנראה כמכה קשה שספגו‚ לא נראה כי הן בדרך להתחסלות (מפלגת-העבודה בישות הקיימת והליכוד בזהות דומה או בלבוש של ישראל-ביתנו מחוזקת ומתחזקת). עצם התקיימות שני גופים פוליטיים מרכזיים‚ משני אגפי קדימה‚ כמעט ומבטלת את אפשרות צמיחתה לממדים קריטיים. דוגמא לכן ניתן למצוא באי יכולת מפלגות דומות כד"ש ושינוי לגדול מעבר להישג חד-פעמי.

יתרה מזאת‚ המרכיב המרכזי והמהותי ביותר‚ שהיה תנאי להתקיימות החלום‚ נופץ עוד בתחילת הדרך‚ על ידי מקימי קדימה עצמם. מיד עם תחילת פעילות המפלגה‚ גויסו פעילים רבים משני צידי המפה הפוליטית‚ קבלני-קולות‚ ראשי-ערים וסניפים שלמים לטובת הקמת מנגנון הבחירות של המפלגה. בכך קם‚ יש מאין‚ מנגנון מפלגתי מסועף ומורכב שאף גובה בתקציב שמן של פעילות שטח. המוני פעילים אלו ניצבים עכשיו בשערי קריית-הממשלה בצפייה לתגמול הראוי להם. באופן אירוני‚ רמון הנו אחד ממנהיגי קדימה שמוכיחים כי הם מתכוונים לעמוד בצפיות אלו‚ בהתעקשות שלהם על תיק הפנים המאפשר להם שליטה כמעט מוחלטת בהזרמת תקציבים לערים השונות. תיק הידוע כמשמר שלטון.

לפיכך‚ בלא בסיס כוח פרלמנטארי משמעותי ועם מנגנון קיים הדורש תחזוקה במהלך הקדנציה הקרובה נראה כי החלום שהביא את חיים רמון לפרוש ממפלגת-העבודה ולחבור למפלגת קדימה נשבר והתרסק. נדמה כי לפחות לתקופה הקרובה רמון יאלץ לחזות בחלומו הולך ומתנפץ אל מול צוקי המציאות של הפוליטיקה הישראלית.

"על מקורה של המסורת וההיסטוריה הלאומית כבסיס לדור הנוכחי לבנות, לשנות ולתקן. נזכור את נפילת העם היהודי ובית מקדשו פעמיים, פעם שניה בגלל שנאת חינם. נזכור - נשנה - נתקן."
ברל כצנלסון, "דבר" 1934

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי