עתיד בונים‚ לא הורסים

Thank you for rating this article.

מפלגת העבודה נמצאת בתהליך שיקום ארוך וקשה שבמהלכו נבחרו מזכ"ל ויושב ראש חדשים לתנועה וכעת הגיעה תורם של מוסדות המפלגה השונים. זהו צו השעה ועמדת הבמה‚ בנוגע לשינוי מבני תומכת במהלך זה באופן מוחלט.

מוסדות מפלגת העבודה‚ מהווים את הבסיס לקיומה ובלי שגופים אלו יהיו חזקים‚ עצמאיים ופעילים נשמט הצידוק הרעיוני לעצם קיומו של מנגנון והליך דמוקרטי. הליך‚ שהוא נשמת אפה של מפלגה השואפת לייצג את כלל אוכלוסיית אזרחי מדינת ישראל ולאפשר לכלל הזרמים לבוא בה לידי ביטוי.

בסיס פירמידה זו הן מועצות הסניפים המהוות את החיבור הישיר של המפלגה לאזרח הפעיל והתורם מזמנו‚ דרך ועידת המפלגה שהיא הגוף המחוקק העליון‚ המרכז שהוא הגוף הביצועי ולשכת המפלגה שתפקידה לאפשר את התפקוד השוטף של המפלגה.

למרות חשיבות כל אלו‚ מתקיים ניסיון לבצע מחטף באשר לאופי גופים אלו. מסיבות בלתי ברורות‚ בוחר מזכ"ל המפלגה הנוכחי שלא להציג את מסקנות צוות בחינת תהליך המפקד האחרון (הידועה כועדת הרצוג) בפני המוסדות הקיימים ולהביא את תהליך הבחירה לדיון פתוח. בכך‚ הוא מעורר תהיות באשר לרצונו לקיים הליך בחירות נקי ודמוקרטי למוסדות.

עולה השאלה‚ האם מינוי לאחרונה כשר גוזל מזמנו של המזכ"ל הנוכחי - כך שאינו מתפנה לענייני המפלגה שלשמם נבחר לתפקידו? אם התשובה לכך חיובית‚ הרי שיש לדרוש את התפטרותו המיידית ולפעול לבחירת מזכ"ל חדש וזאת לפני תחילת תהליך בחירת המוסדות. באם המזכ"ל הנוכחי‚ עדין מעוניין במילוי תפקידו מתוך מחויבות לחברי המפלגה - הרי שנדרש ממנו לפעול באופן כזה שיוכיח זאת.

לפיכך‚ 'הבמה הרעיונית...' מציגה שלוש דרישות יסוד להתקיימות הליך מפקד ובחירות תקין:

  • הזכות לבחור ולהיבחר תינתן רק למי שהיה חבר בשנתיים האחרונות (כולל פסקי זמן קצרים לחידוש חברות).

  • הפעלה מיידת של צוות בחינת תהליך המפקד‚ דרך אישור הטפסים וספר הבוחרים. הגשת מסקנות וגיבוש הצעה לדרך פעולה ואישורה בועידת המפלגה וזאת במהלך החודש הקרוב.

  • יישום מסקנות צוות הפעולה ופתיחת המפקד לתקופה של חצי שנה לפחות.

אנו קוראים לחברי ותומכי המפלגה‚ לשלוח מסמך זה למזכ"ל המפלגה (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ובכך להביא לקיומו של הליך דמוקרטי הבונה עתיד למפלגה ומונע את ההרס שלה!

"עם לא יזכה לחירות אם לא יבטיח חרות שכניו"
קארל מרקס

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - ידיעות אחרונות

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי