כינון מעמד ערביי ישראל

Thank you for rating this article.

מדינת ישראל כולה ובמיוחד העורף שלה - כלומר תושבי המדינה שאינם חלק מכוחות הביטחון השונים - עומדים בפני אחד המבחנים הקשים ביותר שידעו מאז מלחמת העצמאות. יש שיאמרו‚ המבחן הקשה ביותר. הפעם‚ עומד החוסן החברתי ויכולת העמידה של כל אזרח ואזרח למבחן אישי. קריסה של אחד‚ תגרור אחרים ובמהרה התמוטטות כוללת של יכולת העורף לתמוך בפעולת הצבא בחזית.

לפיכך ובאופן מפתיע ולא צפוי מראש‚ עומד המגזר הערבי שכם אל שכם עם תושבי המדינה היהודיים. באופן מקרי ולא מתוכנן‚ ואף כפוי בידי חסן נסארללה‚ מוצאים את עצמם התושבים הערביים תחת אותה אש ואותה מתקפה חסרת-הבחנה של פעילי חיזבאללה מצפון. בניגוד לפיגועי מתאבדים‚ ירי וקסאמים - הפעם האויב אינו מבחין בין דם יהודי לדם ערבי.

להפתעת רבים‚ עומדת האוכלוסייה הערבית במבחן האזרחי הקשה ביותר שבו נדרשה לעמוד מאז קום המדינה בכבוד רב.

למרות הדחיפה הציבורית של חברי-הכנסת הערבים‚ בוחר הציבור הערבי להישאר בבית ולא לצאת להפגנות ברחובות ולהציג את תמיכתו בפעולות חיזבאללה. פעולות שהיו נתפסות לגיטימיות בכל חברה דמוקרטית. ניתן אף לגורס כי ההתבטאויות בתקשורת ובציבוריות הערבית (פרט‚ כאמור‚ לחברי הכנסת הערבים שכנראה ואינם מיצגי אותו ציבור) מתונות וביקורתיות פחות מאלו המופיעות בעיתונות העברית.

לפיכך‚ עם סיום האירועים בצפון - תעמוד מדינת-ישראל במבחן חשוב ודרמטי מעיין כמותו: כינון מעמד ערביי-ישראל כאזרחים שווים בפני החוק ובפני השלטון וזאת בהתאם למבחן האתוס הישראלי של השתתפות במלחמות ישראל.

אין זה סוד שהמגזר הערבי סבל וסובל מקיפוח מתמשך בהקצאת תשתיות‚ קבלה לעבודה במגזר הציבורי ובסדר העדיפות הלאומי בכלל. במהלך השנים השתמשו מקבלי ההחלטות בטיעון הבסיסי של חוסר שוויון‚ בחלוקת הנטל בחברה הישראלית בתקופות של משבר ולחימה. כיום‚ טיעון זה נשמט מתחת לרגליהם. אומנם‚ תושבי המדינה הערבים אינם לוקחים חלק בלחימה בפועל (אם לא נזכיר את הדרוזים‚ הבדואים והצ'רקסים)‚ אולם חלקם במלחמת העורף גדול. יתרה מזאת‚ העדר תשתיות מיגון בסיסיות‚ במרבית הישובים הערבים‚ אף מגדילה את המעמסה שלהם.

בהתעלם מזרמים קיצוניים (הקיימים גם במגזר היהודי)‚ עמד המגזר הערבי בכבוד במלחמה הראשונה שלו. כעת הגיעה זמנה של מדינת-ישראל לעמוד במבחנה שלה.

תנועת העבודה‚ ושרי הממשלה המייצגים אותה‚ נדרשים להוביל מהלך כזה.

"דמוקרטיה זה לפעמים כואב, אבל עד היום לא נמצאה שום שיטה טובה יותר"
שלי יחימוביץ׳, ועידת העבודה, 4.4.2013

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,197
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2018 א

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי