יישום ההסכם הקואליציוני בדבר צמצום חוק ההסדרים

Thank you for rating this article.

מוצג נוסח מכתב פנייה להנהגת המפלגה, המבקש לעמוד על יישומו של ההסכם הקואליציוני עם מפלגת העבודה, הקובע כי חוק ההסדרים יצומצם באופן משמעותי. הפנייה תהא חתומה ע"י חברים ופעילים מרכזים במפלגה והשותפים למהותה. עסקינן בסוגיה ערכית-חברתית חשובה ביותר ופנייה זו נעשית בהמשך למפגש שערכה, לפני מס' חודשים, קבוצת חברים במפלגת העבודה המבקשת לפעול לביטול חוק ההסדרים.

אשמח מאד לצירוף שמך לפנייה חתומה זו באם אתה מוצא עצמך כמובן שותף למהותה. אודה לך באם תמסור לי אישורך בבאמצעות דואר-אלקטרוני ואם תפיץ אותה לחברים (עשו שימוש בלחצן "שתף" בעמודה הימנית - שלחו לחברים, שתפו בטוויטר או פייסבוק ועוד).

עו"ד ערן חרמוני


לכבוד

יו"ר מפלגת העבודה ושר הביטחון אהוד ברק

יו"ר סיעת העבודה ושר החקלאות שלום שמחון

מכובדי,

הנדון: יישום ההסכם הקואליציוני בדבר צמצום חוק ההסדרים

להווי ידוע כי ממשלת ישראל מחויבת לפעול לצמצומו המשמעותי של חוק ההסדרים וזאת בהתאם לס' 18 של ההסכם הקואליציוני עם מפלגת העבודה.

לצערנו חוק ההסדרים הנו חוק המאפשר מזה שנים ארוכות לממשלות ישראל ולפקידי האוצר לנקוט בצעדים דרקונים וגורליים אשר עוקפים את הליכי החקיקה המסודרים,מעודדים הפרטה של שירותים ציבוריים חיוניים ופוגעים בעיקר בשכבות החלשות.

אין ספק כי העובדה שמפלגת העבודה חייבה את צמצומו המשמעותי של חוק ההסדרים במסגרת ההסכם הקואליציוני מבטאת היטב את תפקידה המרכזי של מפלגת העבודה כמי שמייצגת ערכים סוציאל-דמוקרטים וכנושאת הדגל החברתי.

לקראת הדיונים על היערכות הממשלה לתקציב 2011, מצאנו לנכון לפנות אליכם על מנת להביע את עמדתנו הנחרצת ולפיה יש ליישם במלואו את ההסכם הקואליציוני שנחתם עם מפלגת העבודה ולצמצם באופן משמעותי את חוק ההסדרים .

נודה על התייחסותכם.

בשם מטה הפעולה לביטול חוק ההסדרים

העתק: חברי סיעת העבודה

 

 

"עלינו ליצור צירוף של נכונות לקרב את המיעוט הערבי ליעודים הדמוקרטיים הפשוטים של המדינה, בלי להטיל על שכמם את מעמסת הציונות"
יגאל אלון, 1959

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין - סניף מודיעין לא שוכח 2010

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי