סקר הפריימריז הגדול

להצבעה

מי יהיה יו״ר העבודה?

הצביעו | השפיעו

עמדת ותיקי התנועה לעניין הוועידה ה10

Thank you for rating this article.

לכ' אבי גבאי - יו"ר המפלגה

HAVODAאבי שלום רב,

בהמשך למכתבי אליך בו הצעתי לאשר את כל חברי המפלגה שהגישו מועמדות לוועידה, ולאחר שיחות רבות שניהלתי (לפני ואחרי הדיון בנושא שנערך בפורום מזכירי המחוזות) עם מזכירי המחוזות, מזכירי הסניפים, ותיקי התנועה וחברים רבים טובים ונאמנים - אני מעלה בפניך הצעה לאישור הוועידה. קבלת הצעה זו תאפשר לך ולמפלגה בראשותך לפעול באופן יעיל, פעיל ודמוקרטי.

1. לאשר את כל חברי המפלגה שהגישו את מועמדותם - כצירי ועידה.

2. לאשר צירוף של אישי ציבור - מעבר ל300 המשוריניים - כצירי הוועידה.

3. להחליט כי ועידת המפלגה תתכנס פעמיים בשנה לדיונים רעיוניים ופוליטיים.

4. להחליט כי תוך חודש ממועד בחירתה תתכנס הוועידה החדשה לקבלת החלטות, שבכללן אישור תקנון וקביעת מועדים לבחירת לשכת המפלגה, וועדותיה ויושבי ראש הוועדות.

5. לאשר תקנון/נהלים לפעילות הוועידה ובכלל זה קיום דיונים, מספר חתימות דרושות ע"מ לכנס מושב מיוחד שלא מן המניין, ועוד.

6. להחליט כי עד סוף שנת 2018 תתקיינה בחירות למועצות הסניפים והמחוזות.

7. חבר שירצה לבטל את חברותו בוועידה מכל סיבה שהיא, ויודיע על כך לוועדת הבחירות תוך שבועיים (מיום קבלת ההחלטה על ביטול הבחירות ואישור המועמדים כצירים) - יושב לו הסכום ששילם בעת הצגת מועמדתו.

אני מקווה כי ההערות וההצעות דלעיל תאושרנה ותבצוענה, על מנת לאפשר הליך דמוקרטי והיערכות לבחירות הקרובות ולהחלפת שלטון הליכוד.

בברכה,

איציק שחף, יו"ר ותיקי התנועה

"גרעון מינימלי ... לא צריך להיות יעד כלכלי. היעדים הכלכליים הם צמיחה, צמצום פערים והורדת היקף האבטלה"
ד"ר אסתר אלכסנדר

הרשמה לעדכונים

סקר הפריימריז 2024

להצבעה

הסקר הגדול של המתמודדים ליו״ר

הצביעו | השפיעו

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 19.5.24, העבודה-מרצ עם 8 מנדטים (בראשות יאיר גולן), מרצ 4 והעבודה 0 מנדטים.
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2014 B

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי