יום השנה להרצחו של יצחק רבין ז"ל בסימן אישור חוקה דמוקרטית בנוער העבודה

Thank you for rating this article.

יום השנה להירצחו של מנהיג מפלגת העבודה וראש ממשלת ישראל, יצחק רבין ז"ל.

יובל נעיםמתחבר עבורי והשנה במיוחד עם עבודתי בנוער מפלגת העבודה.

רבין כאדם וכראש ממשלה (בשתי התקופות) היה איש של ערכים ומוסר, בין אם כמצביא במלחמת ששת הימים וחייל צה"ל שרבים מהשגיו רשומים על שמו,  ולבסוף כחייל בצבא השלום.

אקדים ואתייחס תחילה לכך שאם לא ידעתם, אז את סוף השבוע שעבר נעלנו, חברי וחברות נוער העבודה, בהצבעה דמוקרטית חשובה ביותר, על אישורה של חוקה ראשונה לנוער העבודה עליה עמלנו זמן רב, וותיקי התנועה ואנוכי.

כאמור שנים רבות נוער העבודה התנהל כקבוצה לא מוגדרת, ללא כללים וחזון  ובעיקר התנודדנו הלוך ושוב בין תקופות של גאות לשפל במספר החברים בתנועה ובתמיכת המפלגה בנו.

עד שהגענו למסקנה בשבועות האחרונים, שבשביל להמשיך לשמור על נוער העבודה לעוד שנים רבות, יש לשנות כיוון, ולהתחיל להתנהל כארגון דמוקרטי מסודר, אשר מכבד את עצמו ואת פעיליו.

אם כך, איך זה מתקשר לרבין ולדרכו של האיש?

אז מבחינתי וכפי שאמרתי זאת פעמים רבות, נוער העבודה היא התנועה החשובה והבסיסית ביותר במפלגת העבודה, מפלגתו של רבין, תפקידה העיקרי של הוא להביא בני נוער להצטרף ולהכיר את הרוח המפלגתית כבר מגיל צעיר ולטפח את דור ההנהגה הצעיר של המפלגה. הלוא אם רוצים אנחנו לנצח את הימין, חשוב להעביר הלאה את ערכיה של תנועת העבודה לדור הצעיר שיום יבוא, ויהפכו הצעירים ההלו לבסיס האלקטוראלי של המפלגה ויאפשרו לה ולדעותיה להמשיך ולהתקיים. אמר פעם איש נבון שערכים משתמרים כל עוד אנשים מאמינים בהם ופועלים לפיהם, כי אחרת אין להם כל תכלית. וכדי לשמר את דרכו ומורשתו של רבין חייבים להמשיך ולשמר אותם גם ובעיקר בדור הצעיר.

בנוסף לכך רבין האמין בכל ליבו שהדרך הדמוקרטית היא הדרךהנכונה  ורק שיח מכבד בין מגוון הדעות והזרמים יכל להוות עמוד שדרה מוסרי להתנהלות בחברה תקינה.

וכך גם אנחנו,חברי נוער העבודה, הקפדנו בדיונים האחרונים בנושא החוקה לעבוד יחד, כקבוצה ולתת  את זכות הביטוי לכל אחד מהחברים בצורה פתוחה ומקבלת.

כאשר מבחן התוצאה הוא הצלחתנו להגדיל את התנועה ולצרף אליה ואל מפלגת העבודה חברים חדשים שיאמינו בדרכה, ובדרכו של רבין.

ובו בעת אני הבנתי מדרכו של רבין שהכרחי לשמור על השלום והאחדות הפנימיים בנוער העבודה ומאפייניה הדמוקרטים הפנימיים של התנועה, כדי להצליח להמשיך להתפתח, וכדי להוכיח שהדור הצעיר למד ומבין את המשמעויות העמוקות של רצח רבין והשפעתו על החברה הישראלית.

בכבוד רב,
יובל נעים
 יו"ר (זמני) נוער העבודה

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי. חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה"
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314

מאז 2004

כבר מעל 17 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - 2018 א

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי