יום הזיכרון ליצחק רבין: מה ניתן ללמוד מבחירות 1992 שאפשר ליישם גם היום

Thank you for rating this article.

יום הזיכרון ליצחק רבין עוטף אותנו, וביום הזה כולם זוכרים את הרצח הנוראי וכמובן מתווכחים על התקופה שקדמה לרצח ומי אשם ברצח.

labor aviram alonאני בוחר במאמרי זה לבחון את ניצחונם של רבין ומפלגת העבודה ואת תקופת ממשלתו כנקודת מראה על איך מפלגת העבודה יכולה לנצח בחירות בישראל.

את הבחירות ניצחנו ב92 באמצעות שילוב של מספר דברים במקביל: הצבת חזון מרכזי מבחינה מדינית וביטחונית, הצבת יעדים מבחינה חברתית כלכלית, ופעילות בקרב הרוסים והערבים.

רבין נבחר בסמוך לבחירות 1992 ובפעם הראשונה הבחירות נערכו במפלגה בשיטת הפריימריז והייתה חלוצה באימוץ השיטה הדמוקרטית הזו, הדבר הזה שידר לאנשים התחדשות ושינוי. אני סבור כי מפלגת העבודה במצבה הנוכחי צריכה לאמץ חוקה חדשה השומרת חד על השיטה הזו( לפחות עד שתימצא נוסחה המאפשרת פריימריז פתוחים) השומרת על אופיה של המפלגה כמפלגה דמוקרטית תוך שהיא צריכה לכבד את חבירה. ומאידך תאפשר למפלגה את יכולת התפקוד במציאות הפוליטית הנוכחית ותאפשר למנהיגות לצמוח. שינוי כזה יאפשר את הגדלת מספר חברי המפלגה והפניית יותר משאבים כלפי חוץ.

רבין הציב חזון מרכזי מבחינה מדינית וביטחונית ופנה בעיקר לאזרחים החוששים מעמדתה של המפלגה בסוגיות ביטחוניות הדבר הזה יצר אז( כמו גם היום) מחלוקות בין שני צידי המפלגה המרכזי יותר שתמך בעמדה זו והשמאלי יותר שחשש שמפלגת העבודה תאבד קולות שמאל כתוצאה מכך. בפועל התוצאה הייתה טובה הן לעבודה והן למרצ שתי המפלגות הללו התחזקו בסופו של דבר בבחירות אלו. על מפלגת העבודה בעניין הזה לייצר חזון מבחינה ביטחונית( מבלי לוותר על הסדר) כאשר כל פתרון זולת מדינה אחת שהפלסטינים יציעו ראוי להיבחן( לדעתי חזון שתי המדינות כיום עדיין רלוונטי למרות התמורות שעוברות עלינו)

בתחום החברתי כלכלי כמובן תקפנו את הליכוד בנושא אך הצענו חזון סוציאל דמוקרטי( בין ההבטחות החשובות שקוימו היה חוק הביטוח הבריאות הממלכתי). על מפלגת העבודה בעניין הזה לחשוב איך לצקת תוכן מחדש למונח סוציאל דמוקרטיה. זהותה בעניין הזה צריכה להיות תוך הסתייגות מהגישה המרקסיסטית( המיוצגת על ידי מרצ כיום) ותוך הבהרת הגבולות של השוק החופשי. בנוסף צריכה העבודה להצהיר כי בראש סדר העדיפויות החברתי של הממשלה בראשותה יהיו שלושת התחומים הבאים ותגובש תוכנית ארוכת טווח לשיפורם יחד עם גורמי המקצוע: החינוך, הבריאות, והתחבורה ציבורית. בנוסף עליה להילחם על הזכויות של כל אוכלוסיה במדינת ישראל.

בקרב הרוסים והערבים הפעילות הייתה הגדולה ביותר. כל תשדירי הבחירות של העבודה היו בשפה הרוסית והבטיחו פתרון לקשיי הקליטה שלהם. בקרב המגזר הערבי רבין הדגיש את השיוויון זכויות לערבים ואף בתקופתו הממשלה השקיעה במגזר הערבי.

הפעילות בקרב אוכלוסיות אלה חשובות.

במגזר הרוסי יש הצבעה לימין כי הם רואים את הסוציאל דמוקרטיה והקומוניזם כמקשה אחת והגדרת הסוציאל דמוקרטיה מחדש כפי שהצעתי תפיג את חששות הרוסים לחזרה לימי הקומוניזם. כל זאת בנוסף לפתרון לבעיות המעסיקות אותם היום יוביל אותם להצביע לעבודה.

במגזר הערבי דרושה עבודה קשה מאוד ביחוד נגד הרשימה המשותפת ולהעברת מנדטים ממנה לנו ולמרצ. הרשימה המשותפת אמנם יכולה לייצר איתנו גוש חוסם אך לא יכולה להיות שותפה לקואליציה. יש להדגיש את העניין הזה בקרב המגזר תוך כדי הדגשת השיוויון זכויות ואימוץ הבעיות האזרחיות של המגזר.

 

 

 

 

 

"אנחנו הבית של כל יהודי בעולם אנחנו המקלט אנחנו גם האחריות"
יצחק רבין, מתוך נאום בקונגרס הציוני בירושלים (ה-3 בפברואר 1992)

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי