על עצרת רבין 2018

Thank you for rating this article.

לכבוד יו"ר מפלגת העבודה, אבי גבאי                   

העצרת לזכרו של יצחק רבין בפתח ודומה ששוב נעשה מאמץ בשם אחדות לאומית מזויפת, לטשטש מסרים ברורים ולהקהות חילוקי דעות ערכיים.

יצחק רבין נרצח בגלל חתירתו לשלום, חזון שעבורו היה מוכן לוותר על חבלי מולדת היסטוריים; הוא עשה זאת מתוך אמונה שרק כך ניתן להבטיח את ריבונותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ורק כך ניתן לפסוע בדרך שתוביל, לפיוס היסטורי עם העולם הערבי.

זאת המורשת המדינית של רבין ואין בילתה!

זאת המורשת המדינית של רבין עליה שילם בחייו!

מפלגת העבודה הייתה מפלגתו של רבין ועליה האחריות לציין ולקדם את מורשתו.

מזה שנים ארוכות מאז הירצחו, מתגלעות מחלוקות ביחס לאופן הנכון לציין מורשתו זו.

יש המבקשים להצניע את מורשתו המדינית של רבין ולהדגיש שההתנקשות בחייו שיקפה את התרופפותם של חישוקי הדמוקרטיה הישראלית, ולכן הם גורסים שהעצרות לזכרו חייבות להתמקד בהיבט זה של הרצח האיום שטלטל עמוקות את החברה הישראלית.

למותר לציין שהרצח אמנם שיקף גם את נכונותם של חוגי ימין קיצוניים לקרוא תיגר על הדמוקרטיה הישראלית, ואין ספק שחשיבותה של הדמוקרטיה היא חלק מהעניין.

יחד עם זאת,  השיח הציבורי האלים המתקיים בעצם ימים אלו בזירה הפוליטית, ושמחלחל לצערנו גם לחברה הישראלית עצמה, מתמקד בתנועות ובמפלגות שמאל שמחויבות לדרכו המדינית של רבין ופועלות לקידומה.

חבריהן של תנועות ומפלגות אלו הם שמוקעים כבוגדים, עוכרי ישראל, גייס חמישי ועוד שלל תיאורים ודימויים שעלולים להצדיק רדיפה ואיומים עליהם.

קיומן של עצרות לזכרו של רבין שאינן מתמקדות במורשתו המדינית של רבין מהווה כניעה לשיח אלים מבית מדרשו של הימין הקיצוני.

דומה שהחלטתך, שהתקבלה לפני כשנה, ליטול אחריות מלאה על קיום עצרת הזיכרון השנתית בכיכר רבין נועדה להבטיח שלא יהיו טשטושי מסרים ולא יהיה עמעום של מחלוקות פוליטיות עמוקות. באופן תמוה, האחריות לקיום העצרת השנה הופקדה בידיה של תנועת ״דרכנו,״ והיא זאת שקובעת את זהותם של הנואמים בה.

אנו קוראים לך להתנות את השתתפותנו בעצרת לזכרו של רבין שלא תהיה ממנה הדרה של תנועות ושל גופים בשמאל השותפים למורשתו המדינית של רבין ולדרכו הפוליטית. תהיה זאת איוולת להיכנע לחוקי נאמנות לאומניים שאמורים לקבוע את זהותם של המשתתפים בעצרת זאת.

אל לך לתת יד למבחני נאמנות מופרכים שמחלקים את החברה בין ״ידידים״ ל״אויבים״ ובין ״נאמנים״ ל״בוגדים.״ זאת עלינו לזכור, מאז שרבין עלה על דרך השלום, גם מפלגתנו, מפלגת העבודה, סומנה כבוגדת במבחני הנאמנות שנקבעו על-פי אמות המידה של הימין הלאומני.

ח"כ פרופ' יוסי יונה, ח"כ מיקי רוזנטל,

מפלגת העבודה, המחנה הציוני 

"עלינו להיכון למלחמה כאילו היא בלתי נמנעת ולחתור לשלום כאילו הוא בהישג יד"
יגאל אלון

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2013 שלום עכשיו

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי