דרישה לבחירת יו"ר זמני והחזרת סמכויות מזכ"ל

Thank you for rating this article.

לכבוד יו"ר מפלגת העבודה, הנהלת מפלגת העבודה, מזכ"ל מפלגת העבודה

א.ג.נ.,

אנו הח"מ חברי וחברות וועידת המפלגה פונים בבקשה כמפורט להלן:

להוסיף לסדר יומה של ועידת המפלגה המכונסת על ידי יו"ר המפלגה את הצעות ההחלטה הבאות:

1. בחירת יו"ר המפלגה ע"י הועידה תוך 30 יום, שיכהן עד לבחירת יו"ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה בפריימריס קודם לבחירות לכנסת ה- 22 לא יאוחר מ - 18 חודש ממועד קבלת ההחלטה.

2. סדרי הבחירות ואופן ניהולן יקבעו על ידי ועדת הבחירות שתמונה ע"י מזכ"ל המפלגה.

3. ביטול תיקוני החוקה שנתקבלו ב-14.9.17 בענין סמכויות היו"ר וסמכויות המזכ"ל והחזרת מלא הסמכויות למזכ"ל המפלגה, הכל כפי שהיה בסעיפים 15 (א)(ב) ו-16ג' לחוקה טרם התיקונים הנ"ל.

מבוקש שההצבעות על ההצעות הנ"ל, המהוות תיקוני חוקה, תהיינה חשאיות, והצבעה בפיתקית ובועידה סגורה לאורחים.

דברי הסבר

תיקוני החוקה, גם כהוראת שעה, נועדו לאפשר את שיקום המפלגה לאחר המפלה בבחירות.

יו"ר המפלגה, אבי גבאי, הודיע על כוונתו לחדול מכהונתו, ולהקדים את הבחירות ליו"ר.

מטרת התיקונים הגדלת מנגנוני בקרה ושיתוף פעולה בקרב בכירי המפלגה והחזרת סמכויות למזכ"ל המפלגה כפי שהיו עשרות בשנים.

  שם פרטי  שם משפחה ת.ז. חתימה
1. ________________ ________________ ________________ ________________
2. ________________   ________________ ________________   ________________
3. ________________  ________________  ________________  ________________ 
4. ________________  ________________  ________________  ________________ 
5. ________________  ________________   ________________ ________________ 
6. ________________  ________________   ________________ ________________ 
7. ________________  ________________   ________________ ________________ 
8. ________________ ________________ ________________ ________________
9. ________________ ________________ ________________ ________________
10. ________________ ________________ ________________ ________________

להורדת העצומה לחתימה כקובץ pdf PDF ידני.

"עלינו להיכון למלחמה כאילו היא בלתי נמנעת ולחתור לשלום כאילו הוא בהישג יד"
יגאל אלון

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי