הזמנה לראש הממשלה נתניהו לעימות בחירות

Thank you for rating this article.

לכבוד: ראש הממשלה, בנימין נתניהו

הזמנה לעימות כלכלי

אנחנו עומדים בפני מערכת בחירות נוספת שעתידה להשפיע בצורה דרמטית על כלל אזרחי ישראל.

שמחתי לשמוע שקראת בעיון את התכנית הכלכלית-חברתית שהצגנו בשבוע שעבר. מול מדיניות ההפקרה שאתה מוביל, אנחנו מובילים מדיניות של השקעה. השקעה באזרחים, בחינוך, בדיור, בבריאות ובכל יתר הנושאים שמרכיבים את חיי היום יום שלנו כאן.

פעורה בנינו תהום אידאולוגית עמוקה. אתה מאמין בכלכלת שוק בסגנון מילטון פרידמן, אורלי לוי ואני מאמינים שבני אדם לפני הכל. שמגיע לכל בני האדם לחיות בכבוד בסיסי.

לפיכך אני מציע שניפגש לעימות טלוויזיוני מכובד וענייני בכל מקום וזמן שתבחר בו, להצגת שתי תפיסות העולם המנוגדות שלנו, של הליכוד והעבודה-גשר.

העבודה גשרבעימות זה, נברר לעומק את הסוגיות המעסיקות את אזרחי ישראל, נציג את תפיסות עולמנו ואת הפתרונות השונים שלנו לסוגיות הללו. יחד ניתן לציבור להחליט באיזו תבחר ללכת מדינת ישראל, האם בדרך של השקעה או בדרך של הפקרה חברתית.

מצפה לתשובתך החיובית.

בכבוד רב,

עמיר פרץ

 יו"ר מפלגת העבודה-גשר

 

הרשמה לעדכונים

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי. חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה."
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314

מאז 2004

כבר מעל 15 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

יצחק רבין - סניף מודיעין לא שוכח 2010

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי