תקינות הצבעה מקוונת הועידה ה-10 על כניסה לממשלה

Thank you for rating this article.

לכבוד ערן חרמוני, מזכ"ל מפלגת העבודה

הנדון: ועידת מפלגת העבודה

בהמשך למכתבך מיום 30.3.2020 בדבר כינוס ועידת מפלגת העבודה בדבר אישור הצטרפות לממשלה אבקש להעלות את הנקודות הבאות:

  1. מדובר בנושא רגיש, אשר לא סוד הדבר, כי יש עליו מחלוקת רבה בתוך הסיעה ובין חברי וחברות המפלגה.
  2. מפלגת העבודה לא התנסתה מעולם בקיום הצבעה מרחוק.
  3. בהתאם לכך אבקש כי את תהליך ההצבעה תערוך חברה חיצונית אשר לה המקצועיות בהפעלת מערכות הצבעה מרחוק וכן עומדת ברמת אבטחת המידע הנדרשת.
  1. מרב מיכאלילא מיותר לציין כי רק במערכת הבחירות האחרונות נוכחנו לגלות תקלות אבטחת מידע במפלגת הליכוד. אסור לנו כי תקרינה תקלות כאלו אצלנו במפלגה.
  2. לפיכך חשוב לתת פרק זמן סביר למראש להיערכות לועידה, שלא יפחת משבועיים, על מנת שהמפלגה וכל מי שמעוניין לשכנע את צירי הועידה בעמדתו יוכל לעשות כן.
  3. כמו-כן, אבקשך לדאוג לעדכון פרסום רשימת צירי הועידה ה-10 ופרטי הקשר שלהם (מדובר בנבחרי ציבור), באתר האינטרנט של המפלגה לרבות המצורפים לועידה, ככל שישנם.
  4. בשים לב לרגישות הנושא אשר עתיד לעלות להצבעה, אבקשך לאפשר לנציג מטעמי לקחת חלק בוועדה המפקחת על הליך ההצבעה.

אני בטוחה כי תדע לנהל את האתגר אשר המציאות הניחה לפתחנו.

בברכה,

ח"כ מרב מיכאלי, מפלגת העבודה הישראלית

"על מקורה של המסורת וההיסטוריה הלאומית כבסיס לדור הנוכחי לבנות, לשנות ולתקן. נזכור את נפילת העם היהודי ובית מקדשו פעמיים, פעם שניה בגלל שנאת חינם. נזכור - נשנה - נתקן."
ברל כצנלסון, "דבר" 1934

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי