סקר הפריימריז הגדול

להצבעה

מי יהיה יו״ר העבודה?

הצביעו | השפיעו

מפלגת העבודה לא תוכל לעמוד בהבטחות בממשלה ה-35

Thank you for rating this article.

הסכם סיעות העבודה - כחול לבן להצטרפות לממשלה ה-35 בכנסת ה-23 מרשים בכל קנה מידה. יש בו חמלה חברתית, דאגה לחלש, לשונה ולאחר והוא כל מה שמפלגה סוציאל-דמוקרטית בעלת 3 מנדטים יכולה לצפות מחלקה בממשלה.

אבל מפלגת העבודה לא תוכל לעמוד בהבטחות שלה, כי כחול לבן לא תוכל לעמוד בהתחייבויות שלה. למה?

בהתאם לסעיפים "(7) מפלגת העבודה ושאר הסיעות השותפות לקואליציה, מתחייבות לפעול לפי האמור בהסכם הקואליציוני הראשי ... (10) מפלגת העבודה לא תהיה שותפה בכל דרך שהיא בפירוק הקואליציה, בפיזור הממשלה ... (26) סיעת העבודה תהא כפופה להחלטות גוש כחול לבן ... והכל על פי החלטות יור כחול לבן" (הסכם העבודה - כחול לבן).

בהתאם לכך, כל הצבעה בממשלה נגד (תקציב, סיפוח וכו') תביא לסכנת פירוק בממשלה ולכן תאפשר לנתניהו לממש את הסעיף המאפשר המשך כהונה ללא רוטציה. לכן גנץ יפעיל את סעיף 26 המאפשר לו לכפות מדיניות הסותרת את הסכם העבודה-כחולבן ומטעם זה סיפוח / תקציב לא חברתי וכו.

נעשה סדר ביכולת של העבודה לעמוד בהבטחות בממשלת נתניהו-גנץ. ההסכם אינו אומר דבר במפורש, אך כולל מלכודת רבות:

א. להסכם המפלגה מול כחולבן, נתניהו והליכוד לא מחויבים והמפלגה אינה צד בהסכם של כחולבן עם נתניהו.
ב. הסכם כחולבן\ליכוד אומר במפורש:
   1. אין חקיקה פרט לזו הנוגעת ישירות לקורונה בחצי שנה ראשונה (עם אפשרות הארכה) - כלומר אין דרך חוקית לחוקק חוקים חברתיים (או אחרים).
   2. נתניהו יכול לכהן כמורשע בפלילים ועד פסק דין חלוט מבגצ.
ג. העבודה קיבלה תיקים כלכליים - אלו לא יכולים ליישם שינויים מהותיים וחקיקה חברתית בלי תאום מלא עם משרד האוצר ובפרט כאמור בהסכם העבודה-כחולבן נדרשים שינויים בבסיס התקציב. במשרד האוצר שולט הליכוד וראש-הממשלה נתניהו ולכן המפלגה לא תעמוד באף הבטחה.
ד. היבט תקציבי נוסף, אסור להצביע נגד התקציב (ולכן גם לדרוש לשנות אותו שיעמוד בהתחייבותה הסכם העבודה-כחולבן) כי בהסכם כחולבן\ליכוד יש סעיף האוסר זאת. הפלת התקציב (תחזיקו חזק) אוטומטית מאפשרת לראש הממשלה לכהן עד סוף הקדנציה שלוש שנים. כלומר המפלגה לא תוכל להילחם על העקרונות ולא תוכל לדרוש תקציב מיוחד כי זה נוגד את תפיסת העולם של נתניהו כשר אוצר ושל גנץ כי יבטל את כהונתו כראש ממשלה (מחזיר אתכם לסעיף ג).
ה. הסיפוח יעבור בכנסת ששם יש רוב מוצק ובכלל זה גנץ - כלומר חיסול החזון הציוני כפי שאנחנו מכירים אותו.
ו. וכל זה, בלי לדבר על ההתחייבות המוסרית שלא לשבת בממשלת נתניהו שקרע, הסית, שיקר, קיטב, חוקק את חוק הלאום וכו' ואל מול ציבור המצביעים שלנו.

למעשה סעיף 26 הוא זה המבטל ומיתר את כל הנזכר במסמך "ההבנות" ובהסכם העבודה-כחולבן עצמו ומעצם זה שהונח בסוף ההסכם ולכן גובר על כל השאר.

תעשו את החשבון שלכם לבד.

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה"
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314

הרשמה לעדכונים

סקר הפריימריז 2024

להצבעה

הסקר הגדול של המתמודדים ליו״ר

הצביעו | השפיעו

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 19.5.24, העבודה-מרצ עם 8 מנדטים (בראשות יאיר גולן), מרצ 4 והעבודה 0 מנדטים.
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי