עתירה דחופה למניעת ביטול שריון מיקום 14 ברשימת מפלגת העבודה לכנסת ה- 24

Thank you for rating this article.

לכבוד המוסד לבירור עתירות, יו"ר המוסד, עו"ד גד כרמי (מוגש היום 02.02.2021 בשעה 21:00)

הנדון: עתירה דחופה למניעת ביטול שריון מיקום 14 ברשימת מפלגת העבודה לכנסת ה- 24

אדוני, יו"ר המוסד לבירור עתירות

הריני להגיש עתירה דחופה זו בשם ראשי המגזר הערבי במפלגת העבודה, שמותיהם ותאריהם מופיעים בהמשך (להלן: העותרים).

ביום 28.01.2021 הוחלט על תיקון חוקת המפלגה ובה נקבע בין היתר, כי מיקום 14 ברשימת נציגי מפלגת העבודה לכנסת (להלן: הרשימה) ישוריין לנציג המחוז הערבי.

נציג מגזרי גיאוגרפי נקבע על פי מקום מגוריו כפי שמופיע בתעודת הזהות בעת הגשת מועמדותו וחתימה על מסמכי המועמדות.

ביום 01.02.2021 נערכו בחירות לרשימה לכנסת. כשעה לאחר סגירת הקלפיות הוכרזה הרשימה ופורסם כי הגברת אבתיסאם מראענה (להלן: המועמדת) נבחרה במקום ה- 7 מקרב המתמודדים ושובצה בעשירייה הראשונה ברשימה.

עוד הסתבר, כי מיקום 14 אשר שוריין כאמור, לנציג או נציגת המחוז הערבי בטל בטענה כי המועמדת עומדת בקריטריון "נציגת המחוז" ועפ"י החוקה, נציג או נציגה עם שריון גיאוגרפי, אתני או מגדרי שהתברג ברשימה במיקום גבוה מהשריון, מבטל את השריון.

מבדיקת העותרים הסתבר שהמועמדת תושבת ת"א מזה שנים וכתובתה היא רח' אבולעפיה 16 תל אביב והיא אף משויכת בספר הבוחרים לסניף שפירא פלורנטין נווה שאנן.

משכך ולכאורה, הרי היא אינה עומדת בקריטריון הגיאוגרפי/אתני היכול לבטל את שריון 14 ברשימה.

על כן העותרים מבקשים להשיב את השריון ולהציב בו את נציג המחוז מר פרחאן אבו ריאש מהישוב חורה שהתמודד אף הוא בבחירות והשיג את מירב הקולות במחוז.

מין הדין ומן הצדק לקבל את העתירה

בכבוד רב, עו"ד אליס גולדמן

העותרים:מר פרחאן אבו ריאש, יו"ר מזכירי סניפים מגזר בדואי ומזכיר סניף חורה; מר איאד מנסור, מזכיר סניף טירה; הגב' נאזק מנסור, מזכירת סניף טייבה; מר רשאד שלבאיה, מזכיר סניף קלסווה; מר טאהא תאופיק זיאד, סניף כפר כנא

העתק: יו"ר מפלגת העבודה, ח"כ מרב מיכאלי; מזכ"ל מפלגת העבודה, עו"ד ערן חרמוני

הורדה כקובץ PDF pdf לחצו פה.

 

"במרכזה של ההיסטוריה העברית עומד דבר הגשמת הציונות במלוא היקפה ותוכנה... במרכזה של ההיסטוריה האנושית עומד דבר הגשמת הסוציאליזם במלוא היקפו ותוכנו"
ברל כצנלסון, הצעה לפרוגרמה למפא"י 1928

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי