שומרים על הבית – מצביעים נגד בוועידה

Thank you for rating this article.

מורה נבוכים לקראת הוועידה
שומרים על הבית – מצביעים נגד בוועידה

לא לצירופים אנטי דמוקרטים; לא לדחיית הבחירות וביטול המזכ"ל, המוסדות הדמוקרטים והסניפים; לא להקמת הוועדה לחיסול המזכ"ל והדמוקרטיה; לא להטלת אגרות על חברי מפלגה וחסימת זכותם לפנות לבית הדין הפנימי; לא לחיסול הוועידה והסמכת היו"ר למשאלי חברים על חשבון הוועידה; לא למינויים במוסדות שומרי הסף מטעם מיכאלי ואנשיה.
יש רוב של חברות וחברים שמתנגדים להצעות הכוחניות האלה, אבל עכשיו זה תלוי בנו: חייבים להצביע נגד ולדבר עם החברים שיתנגדו.

בוועידה הקרובה מיכאלי רוצה להדיח ולחסל את המזכ"ל הנבחר מבלי לקיים בחירות דמוקרטיות, לרוקן מתוכן את הוועידה ולרסק את המוסדות הדמוקרטים של המפלגה. אם ההצעות האלה יעברו, לא תהיה יותר מפלגה. זהו רגע האמת של כולנו. אנחנו שומרים על המפלגה והדמוקרטיה ומצביעים נגד ההצעות:

לא לצירופים אנטי דמוקרטים - מיכאלי מבקשת לצרף בלי בחירות דמוקרטיות 370 נאמנים מטעמה כדי להשתלט על הוועידה ולרוקן את הכח של חברות וחברי הוועידה הנאמנים למפלגה שנבחרו באופן דמוקרטי בסניפים - מצביעים נגד הצירופים.

לא לדחיית הבחירות וביטול המזכ"ל, המוסדות הדמוקרטים והסניפים; לא להקמת הוועדה לחיסול המזכ"ל והדמוקרטיה - מיכאלי רוצה לדחות את הבחירות הדמוקרטיות למוסדות, לתפקיד המזכ"ל והלשכה. בנוסף הקימה וועדה לחיסול הדמוקרטיה אשר "מגבשת" המלצות שיובאו בפני הוועידה, ואז אחרי הצירופים יהיה רוב מלאכותי ולא דמוקרטי כדי להעביר אותן. מה מתוכנן: לבטל את תפקיד המזכ"ל הנבחר ע"י החברים כדי לשלוט במפלגה באמצעות פקיד ממונה מטעם. לבטל את הסניפים ומזכירי הסניפים. שורה תחתונה: לבטל את הדמוקרטיה. - מצביעים נגד דחיית הבחירות למוסדות והקמת הוועידה לחיסול הדמוקרטיה והמזכ"ל.

לא להטלת אגרות על חברי מפלגה וחסימת זכותם לפנות לבית הדין הפנימי - בפעם הראשונה בהיסטוריה של המפלגה ותחת מעטה של מילים יפות על "חיזוק המוסד לבירור עתירות" ו"שינוי חוקה", מיכאלי רוצה להעביר החלטה שמטילה אגרה של 225 ש"ח על כל חבר מפלגה שירצה לפנות לבית הדין הפנימי. מה שנקרא: דיקטטורה על מלא - מצביעים נגד שינוי החוקה של המוסד לבירור עתירות.

לא לחיסול הוועידה והסמכת היו"ר למשאלי חברים על חשבון הוועידה - כיום חוקת המפלגה קובעת כי הוועידה רשאית להחליט על משאל מתפקדים. מיכאלי רוצה לקחת את הסמכות הזו מהוועידה לעצמה. להחליט לבד. כך תוכל מתי שתרצה לעקוף את הוועידה ולמעשה לבטל אותה - מצביעים נגד שינוי החוקה בנושא משאלי המתפקדים, מצביעים נגד חיסול הוועידה.

לא למינויים במוסדות שומרי הסף מטעם מיכאלי ואנשיה - לתפקידים של יו"ר המוסד לביקורת ודיינים בבית הדין נהוג לבחור אישים עצמאים ובעלי משקל. מיכאלי מבקשת למנות את מקורביה כדי שיהיו ביקורת ודיינים מטעם - מצביעים נגד המינויים למוסדות.

יש רוב של חברות וחברים שמתנגדים להצעות הכוחניות האלה, אבל עכשיו זה תלוי בנו: חייבים להצביע נגד ולדבר עם החברים שיתנגדו. 

המטה להצלת הדמוקרטיה ומוסד המזכ"לות

"טייקון עצמו צריך לשלם מחיר. אני מסייע קודם כל לחוסכים שבצורה לא אחראית מצאו את חסכונותיהם אצלו בתאגיד. אני מסייע לתאגידים שיחזיקו מעמד ולא יפטרו עובדים. אבל אני כמדינה מסייעת רוצה לקבל נציגות בזה העיקר צריך לעשות".
אהוד ברק, גלובס
על המשבר הכלכלי וחילוץ הטייקונים 26.12.2008

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,197
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי