סקר הפריימריז הגדול

להצבעה

מי יהיה יו״ר העבודה?

הצביעו | השפיעו

בחמישי מצביעים נגד בועידת העבודה ושומרים על הבית

Thank you for rating this article.

זהו רגע האמת. ביום חמישי הקרוב מתקיימת הצבעה דרמטית בוועידה שתוצאותיה יהפכו חלילה את מפלגת העבודה מתנועה דמוקרטית לעוד מפלגת יחיד או יחידה. בהצבעה הזו מבקשים מכם להצביע נגד עצמכם ונגד המפלגה.

דווקא משום שזו הצבעה דרמטית יש מי שמנסים למנוע דיון דמוקרטי ומהותי ולהעביר את ההחלטות 'על הדרך' ומבלי שחברי הוועידה יוכלו להבין בכלל על מה מצביעים. כך תמיד דמוקרטיות מתות: בלי טקס או הכרזה רשמית, אלא בשורת החלטות כאילו "טכניות" שמשנות את המציאות מן היסוד. אני מאמין אחרת. אני מאמין בשיקול הדעת של חברות וחברי הוועידה, ובאחריות שלכם לשליחותכם.

לכן, הסרטון הבא הוא סרטון עמוק היורד לשורש הדברים ומציג את הסעיפים השונים שעולים להצבעה, על מנת שתוכלו באמת ובתמים לדעת על מה מצביעים ולגבש החלטה עניינית.

ביום חמישי מצביעים נגד, ושומרים על הבית. נגד הצעות שכל תכליתן: הדחת מזכ"ל נבחר בלי בחירות דמוקרטיות; מאות צירופים אנטי דמוקרטים וביטול דה פקטו של הוועידה; הטלת אגרות כספיות על חברי מפלגה, ועוד.

הדברים המלאים בסרטון:

חברותיי וחבריי בוועידת המפלגה,

זהו רגע האמת. ביום חמישי הקרוב מתקיימת הצבעה דרמטית בוועידה שתוצאותיה - אם לא נתעשת - יהפכו חלילה את מפלגת העבודה מתנועה דמוקרטית לעוד מפלגת יחיד או יחידה. בהצבעה הזו מבקשים מכם להצביע נגד עצמכם ונגד המפלגה.

דווקא משום שזו הצבעה דרמטית יש מי שמנסים למנוע דיון דמוקרטי ומהותי ולהעביר את ההחלטות 'על הדרך' ומבלי שחברי הוועידה יוכלו להבין בכלל על מה מצביעים. כך תמיד דמוקרטיות מתות: בלי טקס או הכרזה רשמית, אלא בשורת החלטות כאילו "טכניות" שמשנות את המציאות מן היסוד.

אני מאמין אחרת. אני מאמין בשיקול הדעת של חברות וחברי הוועידה, ובאחריות שלכם לשליחותכם.

לכן, הסרטון הבא הוא לא קצר וקליל שיש בו סיסמאות אבל חסר כל תוכן, אלא הוא סרטון עמוק היורד לשורשם של דברים – ומציג בפניכם את הסעיפים השונים שעולים להצבעה, על מנת שתוכלו באמת ובתמים לדעת על מה מצביעים ולגבש החלטה עניינית.

הסעיף הראשון שעולה הוא 370 צירופים, וזאת בנוסף ל-300 שהובאו כבר קודם לכן. לא לחינם פוצלו ההצבעות: כדי לבלבל את חברי הוועידה שלא היו מוכנים לאשר בחיים מאסה גדולה של 700 צירופים.
חשוב להגיד שאין בין הצירופים לבין שוויון מגדרי דבר וחצי דבר. הערך של שוויון חשוב ואני עצמי פעלתי באופן אינטינסיבי לקבלתו - אבל לא כדי שיו"ר המפלגה תשתמש בו כקרדום לחפור בו באמצעות צירופים ללא בחירות, לביצוע השתלטות אנטי דמוקרטית על מוסד דמוקרטי נבחר - הוועידה.

הדבר הזה פוגע אנושות בכוחם של חברי הוועידה שנבחרו בבחירות דמוקרטיות בסניפים ומבטל את היותה של הוועידה גוף דמוקרטי, נבחר ובעל משמעות. אם בתחילת הדרך נקבע בתקנון הבחירות כי מספר המצורפים יעמוד על 500 מתוך 4000 חברי ועידה, קרי 12.5% של מצורפים, כעת יעמוד מספר המצורפים על למעלה מ1,000 מתוך כ-3,000 – קרי כשליש. זהו שינוי דרמטי.

רשימת המצורפים והמצורפות בעיקרן גובשה ע"י ועדה שהורכבה מאנשי יו"ר המפלגה – רובם אף מקבלי שכר מטעמה, וחלק גדול של המצורפות גם הצטרף למפלגה ממש רק לאחרונה – וישר הוקפץ לוועידה בלי שום תקופת אכשרה או מחויבות אמתית למפלגה.

במקום זאת, יש לבצע את הצירופים בבחירות דמוקרטיות בסניפים כפי ששאר חברי הוועידה נבחרו. בנוסף, יש לדעת כי עפ"י החוקה ממילא הוועידה צריכה להיבחר בעוד מספר חודשים ולכן ניתן פשוט לקיים בחירות חדשות.

לא במקרה עושים מחטף של צירופים רגע לפני פיזור הוועידה: זה נועד כדי לבצע מחטף הרבה יותר גדול: להביא באמצעות הרוב המלאכותי להחלטות על ביטול מוסד המזכ"לות שהוא אבן ראשה במפלגה מאז היווסדה, וריסוק שאר המוסדות הדמוקרטים בתנועה.

מאחר שיו"ר המפלגה יודעת שאין להצעות אלו רוב בוועידה נבחרת המייצגת באמת ובתמים את המפלגה ומתפקדיה, היא מבקשת לעשות צירופים על גבי צירופים מעבר למכסה שנקבעה בתקנון וכך לתפור "רוב" למידותיה. זה דבר לא תקין.

לכן, גם הסעיף השני בסדר היום שעוסק בדחיית הבחירות למוסדות עד לכאורה להגשת מסקנות הוועדה לרה ארגון, איננו מגלה את כל האמת: לא בדחיה מדובר, אלא בביטול. זו ההחלטה שתתקבל בסמוך לאחר הצירופים.

המפלגה כבר הקימה אין ספור ועדות בעבר, ולכן במקום עוד ועדה יש פשוט לבצע בחירות דמוקרטיות לתפקיד המזכ"ל והלשכה. המזכ"ל והלשכה שיבחרו על ידכם באופן דמוקרטי - בקלפי, ויהיו מחויבים לכם ולתנועה ולא יהיו על תקן של פקיד שמחויב רק לאדם אחד, הם אלו שיובילו את הרה-ארגון הנדרש במפלגה. גופים נבחרים  - ולא ועדות ממונות מטעם שלא נבחרו באופן דמוקרטי.

סעיף נוסף שגם כן עטוף במילים יפות על "רפורמה" או שינוי חוקה במוסד לבירור עתירות, מכיל בעצם גזירה על המתפקדים והחברים המשלמים דמי חבר. לפי השינוי המוצע, באופן חסר תקדים, יידרש כל חבר אשר מרגיש כי זכותו נפגעה ומעוניין להגיש עתירה לבית הדין הפנימי, לשלם אגרה ע"ס 225 ₪.

זה דבר שלא היה בעבר ומהווה פגיעה אנושה בזכת הבסיסית ביותר של המתפקדים וחוסם בפניהם את זכות העמידה בטריבונאלים המשפטיים הפנימיים. דרך, אגב, זה הפוך לחלוטין מהעמדה הערכית והציבורית של המפלגה הדוגלת תמיד ברחבת זכות העמידה.

כפי שאתם יודעים את הגזירות הכי קשות בחוק ההסדרים עוטפים תמיד בכותרות שקריות כמו "החוק להתייעלות כלכלית" וכו'. לצערי פרקטיקה זו אומצה גם כלפי חברי הוועידה, וזה בהחלט לא מוסיף כבוד.

סעיף נוסף שעולה לסדר היום יביא דה פקטו לביטול הוועידה. גם כאן יצרו כותרת מטעה ורק קוראים לזה "משאלי מתפקדים", כדי להסתיר את האמת: ריקון הוועידה מכל תוכן ותפקיד ממשי.

כיום, עפ"י חוקת המפלגה, ועידת המפלגה רשאית להעביר למשאל מתפקדים נושאים עקרוניים. לפי השינוי המוצע, הסמכות הזו של הוועידה – גוף נבחר של אלפי אנשים – תועבר להחלטה רק של אדם אחד – היו"ר. כך תוכל היו"ר בכל פעם שלא יהיה לה רוב בוועידה, פשוט לדלג מעליה ולעשות מעין סקר סמסים בקרב החברים שלא ערים ולא יכולים להיות ערים לדקויות של ההצעות או למגוון הדעות.

סעיף אחרון עוסק במינויים לתפקידים שונים של שומרי הסף במפלגה: המוסד לביקורת, דיינים וכו' – גם כאן התהליך נעשה באופן מעוות ללא שקיפות, ללא קריטריונים, ללא מעורבות של בעלי התפקידים האמונים על הנושא בחוקה – כמו לדוגמה מזכ"ל המפלגה. לצערי בשנה האחרונה מונו לבית הדין וועדת החוקה בעיקר נאמנים של היו"ר תוך שהודחו עשרות דיינים ותיקים ששירתו את התנועה נאמנה תחת כל יו"ר ומזכ"ל. כך לא נראית מפלגה דמוקרטית.

חברותיי וחבריי: להיות חבר ועידה זו זכות וגם חובה – וגם אחריות. כעת, זה במשמרת שלנו, לשמור על מפלגת העבודה כתנועה דמוקרטית השייכת לחבריה ולא לאדם אחד מכובד וחשוב ככל שיהיה. בוועידה הקרובה מבקשים מכם למעשה להצביע נכד עצמכם. נגד המפלגה.

אני מדבר עם רבים מכם ויודע שיש רוב שלא מוכן לדבר הזה. יש רוב שמתנגד להצעות שעולות. עכשיו, זה תלוי רק בנו.

אני קורא לכן ולכם להצביע לפי צו מצפונכם, להתנגד להצעות שעולות ולשמור על הדמוקרטיה במפלגה. בימים האחרונים ביצענו חברים רבים עבודה ארגונית טובה ומשובחת, ואנחנו הולכים לנצח את ההצבעה בוועידה הקרובה.

 ברגע שההצעות לא יעברו אז הוועידה תמשיך להתקיים כוועידה נבחרת, לא יוטלו אגרות על חברי מפלגה, לא ירוקנו את סמכויות הוועידה, ובאופן אוטומטי יתקיימו בחירות דמוקרטיות למזכ"ל וללשכה, כפי שאני דורש שיעשה מזה זמן – כי זו טובת המפלגה.

חשוב לי להדגיש: כולנו בעד המפלגה ורוצים בהצלחתה ובהצלחת הח"כים, השרים והי"ר. יש פה סוגיה אמיתית ומהותית, והשמירה על המפלגה כתנועה דמוקרטית- היא היא טובתה. אם ההצעות יעברו אז לא תהא דרך חזרה, אולם אם הן ידחו לא יקרה שום אסון. להיפך נוכל לקיים דיון מפלגתי מושכל ולהביא מתווה נכון של התחדשות ודמוקרטיה.

ביום חמישי, מצביעים נגד ההצעות האנטי דמוקרטיות שעולות, ושומרים על הבית – שומרים על המפלגה.

שלכן ושלכם,

ערן חרמוני, מזכ"ל המפלגה

"מוזר בעיני שהציבור הישראלי לא שואל למחיר המלחמה, אבל מאוד מחולק, סוער וגעש לגבי מחיר השלום"
יצחק בן-אהרון, ילד לא רצוי - ביוגרפיה, 2003

הרשמה לעדכונים

סקר הפריימריז 2024

להצבעה

הסקר הגדול של המתמודדים ליו״ר

הצביעו | השפיעו

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 19.5.24, העבודה-מרצ עם 8 מנדטים (בראשות יאיר גולן), מרצ 4 והעבודה 0 מנדטים.
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי