סקר חידוש מוסדות המפלגה

Thank you for rating this article.

סקר הבמה הרעיונית מראה 59% תמיכה בבחירות מזכ"ל בוועידה 11 (שתבחר מחדש מתוך הסניפים) וכן 81% תמיכה בבחירת לשכה (במקום ההנהלה הנוכחית).

לכן, הבמה שבה ומעלה את מתווה הפשרה שהציגה וקוראת להנהלת המפלגה לאמצו מיידית - בחירת צירי.ות וועידה בסניפים, שישמשו גם כמועצות סניף זמניות (ויאפשרו פעולה לקראת הבחירות המוניציפאליות), כינוס הוועידה לבחירת מזכ"ל עם סמכויות מלאות כבחוקת דודו פדות ובמקביל בחירת לשכה שתחליף את ההנהלה הנוכחית ואז כינוס וועידה רעיונית לשינוי חוקה והתאמת המוסדות הדמוקרטיים למציאות של המאה ה-21.

פירוט לגבי מתווה הפשרה שהוצג בשולחן העגול, בקישור.

סקר הבמה הרעיונית - בחירת מזכ"ל ולשכה

איך מחדשים את מוסדות המפלגה?

בהנחה כי יש ההסכמה שנדרש לבחור מחדש מזכ"ל (בעל סמכויות מלאות כמופיע בחוקה), שיוביל תהליך התחדשות פנימי ויתפקד "כשר הפנים" המפלגתי ובעוד היו"ר כמתווה מדיניות החוץ (כנסת, ממשלה וכו') - איזה מהחלופות עדיפה?

חלופה א': לבחור מזכ"ל בוועידה ה10 הקיימת ואז לקיים וועידה רעיונית שתדון במבנה המפלגה העתידי?
או
חלופה ב': לבחור צירי.ות וועידה 11 מהסניפים (גם כמועצת סניף שתפעל לבחירות המוניציפליות), שיבחרו מזכ"ל ואז וועידה רעיונית לחידוש המוסדות?

וכן

החזרת הלשכה אשר נבחרת על ידי הועידה כפי שהיה נהוג בעבר (במקום הנהלת מפלגה שממונה ע"י יו"ר המפלגה).

תוצאות הסקר

שולחן עגול מפלגת העבודה

הערות
1. בהנחה כי אפשר לממש את שתי החלופות בטווח של 8-10 שבועות.
2. הוועידה הרעיונית יכולה להחליט על כל שינוי מבני כביטול מוסדות, שיטות בחירה, תקופת אכשרה וכו' ואפילו על ביטול עצמה, הסניפים וכו'.
3. אם תוך פרק זמן מוגבל (2-3 חודשים), הוועידה הרעיונית לא תשיג הסכמה כברירת מחדל, המזכ"ל יוביל בחירת כלל המוסדות (סניפים, מחוזות, וועידה, לשכה ויו"ר) במסגרת זמן של עד 8 חודשים.

הסקר מטעם הבמה הרעיונית ולא מחייב את מטה המפלגה
ללמוד עוד על תהליך שולחן-עגול ומתווה הפשרה האחרון שעלה לדיון - לחצו פה.

"העבודה. מפלגה ציונית, סוציאל דמוקרטית, בית מוגדר וברור מאז 1968"
אפרת רייטן, טוויטר 11.7.22

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין 2016 - תזכור

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי