ההפיכה השלטונית האנטי-דמוקרטית במפלגת העבודה, אז מה נלין על הממשלה?

Thank you for rating this article.

ההפיכה השלטונית של ממשלת הימין, מהווה תפנית חדה באופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל - לא עוד דמוקרטיה, לא עוד שלטון החוק ... האם ישראל בדרך להתאבדות וחיסול המפעל הציוני-החילוני של המדינה היהודית-דמוקרטית? אבל מה נלין אם נתוודע לעובדות העגומות, כי במפלגת העבודה מזמן נעשתה רפורמה שיפוטית שהרסה את המפלגה, עד לאיום לכלותה בבחירות הבאות.

ההפיכה השלטונית של ממשלת הימין ממשלת הצמד העברייני והמושחת נתניהו את דרעי, מהווה תפנית חדה באופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל.
לא עוד דמוקרטיה, לא עוד שלטון החוק, לא עוד ציונות, לא עוד יהודית, ומה שנקבל, זו ממשלה לאומנית, גזענית, חרדית-משיחית, אנטישמית, בלתי נאורה והמתודלקת על ידי שנאה יוקדת לכל מה שנבנה בעמל רב בהקרבה, בתעוזה ונחישות, והכל הולך לרדת לטמיון.
האם מדינת ישראל בדרך להתאבדות וחיסול המפעל הציוני-החילוני של המדינה היהודית-דמוקרטית. האם מצדה מס' 2 בשער?

מפלגות קואליציית השינוי שאמורות להתמודד עם ההפיכה השלטונית נגועות הם בעצמן, בניהול מפלגות אנטי-דמוקרטיות, של ראיסים-פטרונים על -כל "מוסדותיהם", ותוהה האם הישועה תגיע מהם - מקווה! מפלגת הליכוד מזמן הפכה מפלגה של מושחת וומושחתים רבים, ומכל שריה וחברי הכנסת הנחותים שלהם שנהפכו לאסקופה נרמסת של רודפי כבוד כסף ו-כוח הם זרע הפורענות וומהם לא תצמח הישועה.

ולכן אעסוק בכשלים של מפלגתי בראשותה של מרב מיכאלי.

"ההפיכה השלטונית" - בתוך מפלגת העבודה

ההפיכה השלטונית שהממשלה מבקשת לעשות באה לידי ביטוי במספר שינויים קרדינאליים ומכריעם לעתידה הדמוקרטי והחוקי של המדינה ולביטול הלכה למעשה של עיקרון הפרדת הרשויות. מינוי שופטים על ידי פוליטיקאים עם יצירת רוב מוחלט בוועדת בחירת השופטים של 9 פוליטיקאים מתוכם ונציג אופוזיציה אחד (לשם מראית העין ועלה תאנה). מינוי יועצים משפטיים - כמשרות אימון לשרים. מינוי פקידים ואומרי הן = כלומר, יס-מנים. פיצול תפקיד היועמ"ש - פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ליועץ ולתובע.

המסקנה המתבקשת שהממשלה רוצה למנות את השופטים ואת והיועצים המשפטיים ואת כל בעלי התפקידים של שומרי הסף, על ידם. מבלי להתחשב בעבר פלילי של המועמד, בלי דגש על הכישורים, היכולות של המועמד למעט נאמנות עיוורת לפוליטיקאים ולעומד בראשה, לזה הם קוראים רפורמה וחיזוק הדמוקרטיה והכלכלה.

עתה ניגש לבחון את תפקודה של מפלגת העבודה לאור "הרפורמה המשפטית " המוצעת ונתוודע לעובדות העגומות, כי במפלגת העבודה מזמן נעשתה רפורמה שיפוטית שהרסה את מפלגת העבודה, עד לאיום לכלותה בבחירות הבאות והכל באדיבותה של ראשת מפלגה חסרת כישורים וחסרת השכלה בסיסית למעט, התכונות הנדרשות לפוליטיקאי.

1- מוסד היועץ המשפטי למפלגת העבודה – היועצים המשפטיים של מפלגת העבודה בשני העשורים האחרונים, דגלו בדוקטרינה בעייתית ביותר, שכן הם ראו בתפקידם כיועצים משפטיים במשרות אימון לראש המפלגה שמינה אותם והמחויבות שלהם היא בראש ובראשונה לראש המפלגה, גם אם זה בא על חישבון האינטרסים וטובתה של המפלגה ואפילו גם רבים מהם לא פעלו על פי חוקת המפלגה ולעתים גם בניגוד לחוקת המפלגה, יועץ משפטי של מפלגה המקבל את משכורתו מדמי החברות שמשלמים חברי המפלגה ומכספי ציבור של מימון המפלגות ופועל בניגוד למטרות המפלגה וטובתה ונצמד לטובתה של ראשת המפלגה פשוט מועל בתפקידו ומפר אימונים בסיסיים. תפקיד יועץ משפטי למפלגת העבודה מחויב למפלגת העבודה בראש ובראשונה. ואם יועץ משפטי פועל באופן חד צדדי ונענה לכל הגחמות של ראשת המפלגה הוא פועל באופן לא מקצועי ולא כך מצופה ממנו.

מה שמציעים בממשלה הרעה הזו זה למנות יועצים משפטיים כמשרות אימון, אז לידיעתכם מרבית היועצים המשפטיים במפלגות הם כבר משרות אימון, אז על מה נלין?

2- ועדת החוקה של מפלגת העבודה - בראש עדת החוקה של מפלגת העבודה עומד (שוב), עו"ד שסמכויותיו על פי חוקת המפלגה הם בעלות משקל משפטי גדול ומחייב ולהחלטותיו יש תוקף של מעין פסק דין שיפוטי ונתפסים כהוראות שעה מחייבות. כל רשימת סמכויותיו מעוגנות בחוקה המפלגה והוא בעל סמכויות נרחבות. ומכאן נגזרת שעיסוקו היחידי והבלעדי הוא מתן חוות דעת משפטיות שמבוססות על חוקת המפלגה ועל פי החוק במדינת ישראל. בעוד שבחוקת המפלגה ישנם לקונות רבות בחוקה שיש לטפל בהם שכן זה גורר התנהלות בניגוד לחוקת המפלגה וישנן החלטות בהוראת שעה רבות שיש להסירן בהחלטות ועידה וכל זה לא נעשה, אבל לתפקידים שאינם בסמכותה של הוועדה מוצאים ראשיה זמן לעסוק בהם בניגוד לסמכויות שנקבעו בחוקה. ולמשל, תפקיד מנהלי -פרוצדוראלי-ניהולי, של רפורמה במבנה המפלגה או ביטול פונקציות של בעלי תפקידים בתוך המפלגה, כמו תפקיד מזכ"ל המפלגה, שאיננה בסמכות ועדת החוקה, ואיננה בגדרו של תחום פעילותיו. יתרה מזו, יו"ר ועדת חוקה שפועל מטעם ראש המפלגה נמצא בניגוד עניינים וניגוד אינטרסים מובהק, שכן לרוב בעתירות משפטיות נגד המפלגה הוא נדרש לתת תגובות לבית המשפט כמשיב בתביעות המשפטיות נגד המפלגה. ועל כך, גם מבוססת "דוקטרינת", אי–ההתערבות של בתי המשפט בישראל בנעשה בתוך המפלגות פנימה אז אם ועדת החוקה פועלת אחרת "במתכונת של שומר סף", אז על מה נלין?

3- המוסד לבירור עתירות - טריבונל שיפוטי של מפלגת העבודה למיצוי הליכים של קבילות פנימיים על פי סמכותו - לא כוללת החלטות של וועידת המפלגה.

א- המוסד לבירור עתירות היה, עד לפני שלוש שנים, אחד מהמוסדות המפוארים והיעילים של מפלגת העבודה בעת שכיהנו בראשותו עורכי-דין מוכשרים ביותר בראשות עו"ד זיכרוני וע"ד יגאל שפירא, אני באופן אישי נעזרתי במוסד מרכזי וחשוב זה בשני העשורים האחרונים ובהגשת כשמונה עתירות משפטיות ואשר רובן ככולן נגעו לחריגה מחוקת המפלגה או חריגה מחוקי המדינה. בעתירה המשפטית של מרב מיכאלי נגד עמיר פרץ לבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו, נעזרה מרב על ידי עורכי הדין שלה בטענות חמורות שהעליתי, על התנהלות המוסד לבירור עתירות וכך כתבה שם סעיף 78 להמרצת הפתיחה שלה: "כאן המקום להדגיש כי עותר באחת העתירות המקבילות שהוגשו בפני המוסד לבירור עתירות (מר עזי נגר, חבר מפלגת העבודה) העלה טענות, אשר ככל שהן נכונות - מדובר בטענות קשות ביותר שעניינן פגיעה אנושה בכללי הצדק הטיבעי ובאובייקטיביות של ה-הליכים".

ב- חברי המוסד לבירור עתירות הינם חברי מפלגה רובם עורכי-דין, אשר מתנדבים לשבת בהרכבי שיפוט בעתירות פנימיות העוסקות בליקויים ובהתנהלות אשר יש בה להפר את חוקת המפלגה ו/או בפעולות אנטי-דמוקרטיים. ומהלכים מעווילים. רשימת השופטים של המוסד לבירור עתירות מובא לאישור וועידת המפלגה, מרב מיכאלי הביאה לאישור ועידת המפלגה רשימה של כ-11 שופטים חדשים שישבו בטריבונל שיפוטי זה, שמתוכם תשע נשים ורק שלושה גברים (מי רצה שוויון מגדרי ולא קיבל), אבל המעשה החמור ביותר הזה, הוביל עם בחירתם של טריבונל שיפוטי חדש, שרובו מורכב מנשים, לאי הארכת תוקפם של המכהנים עד כה, וכך כל השופטים ששירתו את המוסד לבירור עתירות במשך שנים רבות בנאמנות ובמסירות סולקו במחי יד, בכך שהביאה לפרישתם, רבים אף לא יודעו על הפרשתם מרשימת השופטים המתנדבים למוסד לבירור עתירות. אז מה אנחנו מתפלאים שהממשלה רוצה לקבוע מי יהיו השופטים ומי ימנה אותם - אז על מה נלין.

* הפירגון למידע הזה מגיע לעו"ד אייל יפה, שייצג את לשלום דסקל, לערן חרמוני מזכ"ל המפלגה למשה אשכנזי ולמחבר המסמך אשר נחשפנו אליו בעתירות שלנו שהובאה בפני המוסד לבירור עתירות.

4- הנהלת המפלגה – חבל להכביר מילים. רובם מינויים של אומרי הן כולל נציגי המגזרים.

5- המוסד למבקר המפלגה – חבל להכביר מילים.

* נראה לי, לכאורה, שהעומד בראשו כנראה, לא קרא את הסמכויות המוקנות לו בחוקת המפלגה לתפקיד של המוסד לביקורת במפלגה, ושוב רק הודות לעתירה שלי, לעו"ד זיכרוני ז"ל נגד שלי יחימוביץ שנאלצה להקימו על פי חוק המפלגות.

אז מרב מיכאלי שנואמת נפלא נגד הרפורמה השיפוטית ותופיע מחר בזום רק אמר "טלי קורה מבין ענייך".

עזי נגר, מזכיר סניף גילה ירושלים

מוגש לכל חברי המפלגה שביקשו לקחת חלק בזום המפלגתי מחר לתשומת ליבכם, על "ההפיכה השלטונית " של הממשלה הרעה הזו.

מפלגה שרוצה להתמודד על השלטון לא יכולה להיות מפלגה לא דמוקרטית. ההיסטוריה לא משקרת. מעולם לא כבשה רשימה פרטית, של איש כזו או אחר, את השלטון בישראל.
מרב מיכאלי, 24.1.2021

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי