בקשה לכינוס רעיוני וחזון רעיוני של המעוררים

Thank you for rating this article.

בקשה לכינוס מפגש רעיוני מפלגתי רחב, לניסוח חזון מעודכן למפלגת העבודה בהשתתפות חברי הסיעה, צירים וחברי המפלגה.

מסמך החזון נוסח ע"י נציגי קבוצת המעוררים לפני, תוך כדי ולאור המחאות במדינה ומתוך תחושת דחיפות וחשיבות לאומית לגורלה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ובא לשקף עמדותינו בתחומים המדיני/אסטרטגי, הכלכלי, החברתי ובנושא הזהות ואופי המדינה מתוך מטרה לקדם נושאים אלו ולתת מענה לצרכי החברה והמדינה במדינת ישראל בשנים הקרובות.

לכבוד יו"ר מפלגת העבודה חה"כ מירב מיכאלי

הנדון: בקשה לכנס בהקדם פגישה רעיונית

אנו חברי וחברות קב' המעוררים, מבקשים בזאת לכנס בהקדם פגישה רעיונית בת ארבע שעות בתל אביב (או בכל מקום מתאים לכך) בנושא ניסוח חזון מעודכן למפלגת העבודה (ברוח המסמך המצ"ב).

אנו מבקשים לקיים את הפגישה בהשתתפותך ובהשתתפות חברי הסיעה, צירים וחברי המפלגה.
נודה לך על קביעת מועד מתאים לפגישה המוצעת, באחריות מטה מפלגת העבודה.

נדגיש ונציין: הפגישה לא מיועדת לקבלת החלטות מיידיות אלא להחלפת דעות ולסיעור מוחות בנושא החזון האסטרטגי של המפלגה, נושא אשר לטעמנו ולמיטב הכרתנו דורש ריענון והתחדשות רעיונית, ויפה שעה אחת קודם.

מסמך החזון נוסח ע"י נציגי קבוצת המעוררים לפני, תוך כדי ולאור המחאות במדינה ומתוך תחושת דחיפות וחשיבות לאומית לגורלה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית.

על החתום,
חברי וחברות מפלגת העבודה נציגי קבוצת המעוררים
העתק: סיעת מפלגת העבודה בכנסת, מטה מפלגת העבודה

להורדה כקובץ pdf PDF

מסמך חזון: המרכז-שמאל החדש

מסמך זה בא לשקף את עמדותינו בתחומים המדיני/אסטרטגי, הכלכלי, החברתי ובנושא הזהות ואופי המדינה מתוך מטרה לקדם נושאים אלו ולתת מענה לצרכי החברה והמדינה במדינת ישראל בשנים הקרובות.

תחום הזהות ואופי המדינה

אנו קוראים וקוראות למנהיגות לשמר את אופייה של מדינת ישראל כפי שהוגדר בחזון המייסדים כמדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית המאפשרת חופש דת לכל אחד ואחת על פי דרכם ואמונתם (איש באמונתו יחיה), תוך שמירה על זכויות יסוד וחופש האדם וחרותו, על שוויון הזדמנויות, על שוויון מגדרי ועל זיקה לארץ ולמורשת ישראל וברוח מגילת העצמאות. ויחד עם זאת, מדינה אשר תיתן מענה לכל מי שמעוניין / מעוניינת בכך לקבל שירותים אזרחיים מהמדינה בכל הכרוך במעמד האישי: לידה, נישואים, קבורה וכו'

תחום המדיני / אסטרטגי

אנו קוראים להנהגת המדינה לחתור ולפעול לקיום הסדרים עם כל שכנותיה וזאת מטעמים אסטרטגיים ובכדי לשמר את יכולת הרתעה של מדינת ישראל אל מול אויביה, ובעיקר מול איראן.
רצוי שמהלך זה יבוצע בהקדם האפשרי ובשיתוף פעולה אזורי ובינלאומי.
פתרון "שתי מדינות לשני עמים" הוא העדיף לכל הצדדים אך במידה ולא יתקיים שיתוף פעולה קיימת אפשרות למהלך חד צדדי הלוקח בחשבון שיקולים דמוגרפיים בקביעת גבולות המדינה, מבלי לוותר על נקודות התיישבות ישראלית ותוך הגדרת גבולות ושמירה על אחריות ביטחונית של ישראל להבטחת רוב יהודי יציב לטווח ארוך.
באשר לאיום האיראני אנו רואים חשיבות עליונה למעבר מאסטרטגיה של מניעה וסיכול לאסטרטגיה של הרתעה מול איראן, כאשר לשם כך יש להקים מערך כוח שיפעל להשגת מטרה זו.
בסוגיות הבטחון האישי ומשילות בגבולות המדינה אנו קוראים מכאן למנהיגים לתת פתרונות שיספקו מענה לחששות הציבור לביטחונם האישי המוצדקים לאור מקרי האלימות הרבים המתרחשים במדינה מידי יום והנובעים בעיקרם מנשק בלתי חוקי ופורעי חוק בהעדר אכיפה ומניעה.

תחום החברתי/ כלכלי

הפערים בחברה הישראלית הם בלתי ניסבלים. חברה שעומדת מול אתגרים קיומיים לא קלים לא יכולה להיות מקוטבת כלכלית וחברתית באופן כה מוקצן. עלינו להשיב ולאזן את החברה הישראלית בהקשר הזה, וניתן לממש זאת להערכתנו על ידי גישת "בעלי העניין". כלומר, כל משקי הבית שהם בעלי חשבונות בנק בישראל ופעילים (כמשתמשים) בחברות מימון מסוגים שונים ייהנו מרווחי הבנקים, באחוזים נמוכים, כך שגם הם שהם בעלי העניין של "הבנק", ייהנו מפירותיו ולא רק בעלי הבנק או החברת המימון. המודל המדויק יוצג בהמשך הדרך. אין לנו ספק, שהעיוות שנוצר בגין תהליך כלכלי שבו רק אוסף מצומצם של ידיים מתעשר ומגדיל את עושרו ואילו צד אחר של החברה נאנק ממסע חייו, חייב להסתיים ועלינו לעשות ככל האפשר להשיב את האיזון בין העשירון העליון לחמשת התחתונים, שהפער ביניהן הוא גדול מאוד.
להערכתנו הפער הזה הוא אחד הגורמים העיקריים לעמדות פוליטיות של ציבורים גדולים בחברה הישראלית, שמביאים אותם בעל כורחם לחבור למפלגות פוליטיות שאין להם שום זיקה אליהם, אלא רק אינטרס אישי-קיומי. החברה הישראלית חייבת להכיל אזרחים חופשיים, שהם ריבוניים בעמדותיהם הפוליטיות או שיוכם או זהותם כולל דתם, ולא יתקיים שום אילוץ קיומי שמביא אותם להסתופף תחת כנפיים מנוכרות.
אנו קוראים להקמת פורום אסטרטגי רחב ומגוון שיכלול בתוכו מומחים ומומחיות (חצי-חצי) בתחומי חברה וכלכלה שינתחו את המצב לפרטים וינסחו המלצות והצעות חוק אשר ישקפו את מדיניות השמאל הכלכלית והחברתית, תוך הרחבת המשק ועידוד כלכלה שיתופית ורחבה ע"י השקעה של המדינה באזרחים ובאזרחיות וע"י חלוקת רווחי הון של בנקים וחברות עם משקי הבית יחד עם רפורמה במיסוי אשר, בין היתר, תאפשר לשכבות החלשות להנות מהטבות מס ולציבור להנות מרווחי בעלי ההון.
הפורום יעסוק בניתוח המצב וינסח המלצות בכל תחומי החיים דיור, תעסוקה, חינוך, רווחה, כלכלה, תחבורה, דת, בריאות, שוויון מגדרי, מערכת המשפט, שמירה על הסביבה, זכויות עצמאים וכו'.
אנו קוראים גם להמשיך ולעודד את ההתיישבות בנגב ובגליל תוך מתן פתרונות תעסוקתיים בכלל אזורי הפיתוח ודיור בר השגה וטיפוח הדור הצעיר במדינה בכלל ובמפלגה בפרט.
כמו כן, אנו רואים בהסתדרות העובדים בישראל כוח חברתי מוביל אשר יכול לשמש במה לחיזוק הכוח של העובדים והעובדות, ולחיזוק המחנה הסוציאל דמוקרטי השואף ליצירת חוסן חברתי בכל מדינת ישראל בכלל ובפריפריה החברתית והגיאוגרפית של המדינה בפרט.

אנו מבקשים שתעלו לדיון את כל הנושאים הללו, גם השנויים במחלוקת שבהם, למוסדות המפלגה, לקבוצות השונות ולרשתות.

ובאנו על החתום, חברי וחברות מפלגת העבודה, נציגי קבוצת "המעוררים"

ד"ר חיים אסא תל אביב, יואל מרשק קיבוץ גבעת השלושה, אסתר בר נתן ראשון לציון, בני צוויג הרצליה, ליאורה ניאזוב ראשון לציון, משה בן עטר ירושלים, חנה פרץ ראשון לציון, משה דיין מודיעין, מאיר גלפנשטיין אפקה, רוזי קדר ראשון לציון, עמירם סטרולוב רעננה, רונה שהם ראשון לציון, שלום דסקל רמת גן, דובי קפלן קיבוץ אפק, אלסה ברוך יאסו ראשון לציון, יעקב לידר גבעתיים, משה אשכנזי, רוני שנק באר שבע.

להורדה כקובץ pdf PDF

"ממשלה ... יכולה להדפיס כסף או ללוותו מהציבור ... החוב הענק שיוטל על הדורות הבאים הוא אגדה. הגדלת גרעון הממשלה במצב של מיתון היא לצורך צמיחה שמשרתת את הדורות הבאים במקום להותיר להם משק בלתי מפותח"
ד"ר אסתר אלכסנדר

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי