עתירה לפרסום רשימת צירי.ות הועידה ה10

Thank you for rating this article.

עתירה בפני המוסד לבירור עתירות המתבקש ולהורות באופן מידי ובהול על הסעדים הבאים-
א. פרסום באתר המפלגה של כלל חברי ועידת מפלגת העבודה המכהנים כיום ושלא נגרעו מספר הבוחרים על מספרי הטלפון וכתובות המייל שלהם ככל שישנם.
ב. אישור להצבת דוכן של העותר ובו חומר הסברה מחוץ לאולם סמולרש

העותר: שלום דסקל (להלן: "העותר")

באמצעות ב"כ עו"ד יורם אברהמי מרחוב הסיבים 49 פתח- תקוה 4959504 טל- 03-7382520 פקס- 03-5324744 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-נגד-
1. יו״ר מפלגת העבודה
2. מזכ״ל מפלגת העבודה
3. מפלגת העבודה

עתירה

המוסד לבירור עתירות הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו ולהורות באופן מידי ובהול על הסעדים הבאים-
א. פרסום באתר המפלגה של כלל חברי ועידת מפלגת העבודה המכהנים כיום ושלא נגרעו מספר הבוחרים על מספרי הטלפון וכתובות המייל שלהם ככל שישנם.
ב. אישור להצבת דוכן של העותר ובו חומר הסברה מחוץ לאולם סמולרש
המשיבות : 1. ח״כ מרב מיכאלי 2. עו״ד ערן חרמוני

הכל כפי הנימוקים הבאים-

פרסום רשימת צירי הועידה בעלי זכות הצבעה

1. ביום 16 במארס 2023 נשלחו הזמנות לצירי ועידת המפלגה להשתתף בכינוס מיוחד של ועידת המפלגה אשר יתכנס באולם סמולרש באוניברסיטת תל אביב.

2. סדר יומה של הועידה כלל ארבעה סעיפים- התנגדות ועידת המפלגה ביחס להפיכה המשטרית, הוראות בדבר סיום כהונתה של הועידה העשירית ואישור ועדה מכינה לקראת הועידה ה-11 בהתאם לרשימה שתובא לאישור הועידה ,אישור ועדה מוניציפלית וסעיף שונות.

3. העותר יטען כי פרסום רשימת צירי הועידה אשר הינם בעלי זכות הצבעה הינה צעד מחייב אשר אין לחמוק ממנו- דמוקרטיה מהותית ואפקטיבית מחייבת פרסום חברי הגוף הבוחר לעמן יוכל לכל חבר מפלגה לפעול אצל בעלי סכות ההצבעה לשם קדיום החלטות או העצות שיש ברצונו להציע.

4. סירובם של המשיבים לפרסם את רשימת צירי המפלגה בעלי זכות ההצבעה מרוקנת מתוקף כל הצבעה ו/או החלטה אשר יתקבלו במסגרת הועידה.

5. חמור מכך תקנון עבודת הועידה כולל הוראות כיצד ניתן להגיש הצעת החלטה שלא באמצעות הנהלת המפלגה, וזו מתייחסת לחובה לאסוף 30 חתימות לשם הגשת הסתייגות הצעה לסדר לועידת המפלגה ( סעיף 4 לתקנון הועידה) אולם שעה שרשימת צירי הועידה בעלי זכות הצבעה הינה בבחינת סוד צבאי מסוכלת זכות זו הלכה למעשה ובכך הופכת הדמוקרטיה במפלגה לקליפה ריקה אשר בה אין דבר.

6. גם אם יניח האחד כי איסוף של 30 חתימות הינו ענין של מה בכך ואינו מצריך פרסום רשימת בעלי זכות ההצבעה מבין חברי הועידה הרי שלשם קידום ופעולה בקרבה חברי הועידה לקידום הצעות החלטה ו/או הסתייגויות ו/או התנגדות להצעות החלטה מחייבת את פרסום חברי הועידה בעלי זכות ההצבעה שכן טרם קיום הצבעה יש לקיים דיון מלא ולהחליף דעות ורעיונות בין חברי הועידה ביחס להצעות החלטה והסתייגויות אלה ואחרות .משלא ידוע מי מבין חברי הועידה הינם בעלי זכות הצבעה (פרט למשיבים עצמם) הרי שבכך ניתן יתרון לא הוגן ומסוכלת הלכה למעשה כוונת המחוקק לקיים דיון דמוקרטי ואמיתי בקרב חברי הועידה.

7. חבל כי מושב ועידה אשר על סדר יומו מצוי דיון בהפיכה המשטרית המוצעת על ידי הממשלה יובל על ידי הנהלת המפלגה באופן שיש בו להפוך את הדיון בו לאירוני במיוחד שעשה שהמשיבים עצמם נוהגים במוסר כפול ומסכלים את הדיון החופשי ,נשמת אפה של הדמוקרטיה.

הצבת דוכן הסברה מחוץ לאולם סמולרש

8. בנוסף לאמור לעיל, הרי שהמשיבים מסרבים לבקשתו של העותר להציב דוכן בפתח אולם סמולרש ובו חומרי הסברה אשר יש בכוונתו לחלק לצירי הועידה גם כאן הניסיון לסתום פיות ולהלך אימים על חבר המבקש לקיים דיון בנושאים אשר המשיבים מבקשים למנוע בין היתר לצורך בקיום בחירות ליושב ראש המפלגה נוכח כישלונה בבחירות לכנסת הרי שהסירוב להצבת דוכן שעה שארגונים חוץ מפלגתיים נקראים לעשות כן על ידי הנהלת המפלגה ממחישה את גודל האבסורד והעוול שנגרם לעותר.

9. הצבת דוכן הסברה של העותר ומי מחברי הועידה שיחפוץ בכך בפתח האולם בו תתכנס הועידה הינה ביטוי מעשי לחובה לקיים דיונים פתוחים וחופשיים תוך מתן מלוא הכלים ביד מי שאינו נמנה על מנגנון המפלגה להביע את רעיונותיו הצעותיו וטרוניותיו.

10. תקנון עבודת הועידה נועד לסכל כמעט לחלוטין את האפשרות של מי מצירי הועידה להעלות הצעות לסדר או הסתייגויות לסדר יומה של הועידה שעה שגם היכולת להשפיע על צירי הועידה ולקיים בתוכם פעילות פוליטית חופשית מסוכלת הופכת הדמוקרטיה לקליפה ריקה מתוכן ולכך אל לו למוסד
הנכבד ליתן יד.

11. נוכח האמור לעיל יתבקש המוסד לבירור עתירות הנכבד להורות במפורט ברישא לעתירה זו.
________________

יורם אברהמי, עו"ד ב"כ העותר

להורדה כקובץ pdf PDF

"שלום יבוא כשהערבים יאהבו את הילדים שלהם יותר משהם שונאים אותנו"
גולדה מאיר

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,197
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2014 C

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי