פקיעת תוקף המוסד לבירור עתירות 24/6/23

Thank you for rating this article.

הודעה על פקיעת תוקף כהונתו של המוסד השיפוטי של מפלגת העבודה - המוסד לבירור עתירותביום 24-6-2023.

סימוכין סעיף 34 לחוקת המפלגה -תקופת כהונה של המוסד לבירור עתירות; סעיף 34 לחוקת המפלגה פרק ראשון: המוסדות המרכזיים של המפלגה סימן ט' סעיפים 31-45: "תקופת כהונתם של יו"ר המוסד לבירור עתירות ושל חברי המוסד תהא חופפת את תקופת כהונתו של המרכז הנבחר בוועידה ועוד שישה חודשים המרכז רשאי להאריך את תקופת כהונתם בשישה חודשים נוספים".

להורדה כקובץ pdf PDF

הנדון: הודעה על פקיעת תוקף כהונתו של המוסד השיפוטי של מפלגת העבודה - המוסד לבירור עתירות ביום 24-6-2023

הוכחה נוספת לכישלון התפקודי הניהולי ,הארגוני והתקציבי-כספי שלך ובכל מכלול התחומים בחייה של מפלגת העבודה.
סימוכין סעיף 34 לחוקת המפלגה -תקופת כהונה של המוסד לבירור עתירות.


מרב מיכאלי שלום.
1- אני שב ודורש ממך להגיש את התפטרותך לאלתר בטרם הנזק למפלגת העבודה יהפוך לבלתי הפיך. כאשר מאחורי דרישה זו ישנם לפחות מאות חברי מפלגה פעילים מרכזיים השותפים לדרישתי זו.

2- הגענו למסקנה המתבקשת שעלייך להעביר את ניהול המפלגה "לצוות מכלול לשיקום המפלגה", אשר ימנה כ–40-30 חברי מפלגה איכותיים ונאמנים למפלגה המורכב מכל גוני הקשת והתחומים שבהם עוסקת המפלגה
לא וועדה קרואה ולא מועמדי צמרת מטעם עצמם (כאלו היינו במרוץ שליחים להעברת לפידים, היי אנחנו מפלגה ולא שבט בצופים).

3- סעיף 34 לחוקת המפלגה פרק ראשון: המוסדות המרכזיים של המפלגה סימן ט' סעיפים 31-45 האומר כדלקמן:
"תקופת כהונתם של יו"ר המוסד לבירור עתירות ושל חברי המוסד תהא חופפת את תקופת כהונתו של המרכז הנבחר בוועידה ועוד שישה חודשים המרכז רשאי להאריך את תקופת כהונתם בשישה חודשים נוספים"
* מאחר שכשלת גם בסוגיה מרכזית זו בחייה המשפטיים של המפלגה והיא נותרה ללא טריבונל שיפוטי-משפטי
פנימי ה-כל עלייך, ועלייך להתפטר לאלתר.

4- אני מבקש לציין ולהדגיש, כי אני ממוסמך בפרוטוקולים של המפלגה ובהוראות שעה או בהעדרם, התומכים בטענתי זו (כותב זאת בכדי למנוע מבוכה למפלגה).

5- מאחר שכל הניסיונות שלי להגיע עמך להבנה על קיום בחירות חדשות לוועידת המפלגה – הועידה האחת-עשרה שנתקלו ברובם בהתעלמות מופגנת, מנוכרת מזלזלת רשלנית ולא מקצועית בעליל ובמפגיע שחייב אותי להגיש ת"א לבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו (ת"א 51559-01-23).

6- בתאריך 6-7-2023 נקבע דיון בתביעה אזרחית משפטית זו כנגדך ונגד המפלגה בפני כבוד השופטת סגנית הנשיא רחל ברקאי וגם את זאת אטען שכל בקשותיי וניסיונותיי העלו חרס בידי עקב סירוב מופגן ובלתי רציונאלי מצידך. לפעול על פי חוקת המפלגה טובתה ועתידה.

7- להזכירך, כבר בהחלטת כבוד השופטת מתאריך 17-4-2023 בו קבעה כבוד השופטת את המועד הראשון לדיון, המלצתה שהייתה ברורה ונחרצת "מן הראוי להגיע להבנות במחלוקת זו".

8- כאמור, את התחכמת וזלזלת-התעלמת מבקשתה-המלצתה של כבוד השופטת רחל ברקאי "מן הראוי להגיע להבנות במחלוקת זו" וחשבת שאת מתוחכמת ונמנעת מלכנס את ועידת המפלגה במשך חצי שנה, בכדי לקבוע הליכים מתבקשים לבחירות חדשות לוועידת המפלגה האחת-עשרה.

9- התוצאה של חוסר הבנתך וכישלון ניהולי שלך גרר את המפלגה למשבר חוקתי, שכן כעת אין בנמצא מוסד שיפוטי תקף מאחר שפקעה תקופת כהונתו של המוסד לבירור עתירות - על פי סעיף 34 לחוקת המפלגה.

10- מבקש להדגיש כי בתאריך 14-5-2023 בו הגשתי את כתב התשובה לכתב הטענות שלכם לבית המשפט המחוזי בתל-אביב נפגשתי במפלגה עם היועץ המשפטי למפלגה עו"ד עמרי שגב בחדרו, ונדהמתי מגילוי הלב של דבריו שלשם ההגינות אטען אותם בפני בית המשפט הנכבד ולא לפני כן. רק אומר שהם היו מפתיעים ומדהימים בו זמנית.
אציין רק שסוגיית המלצתה של כבוד השופטת סגנית הנשיא השופטת רחל ברקאי עלתה בדיון וביקשתי מעו"ד עמרי שגב לתאם פגישה עמך כדי להגיע להבנות מוסכמות לקיום ועידה חדשה למפלגה, התשובה שלו הייתה לא פחות ממדהימה, שכן הוא טען שגם הוא מתקשה/בקושי יכול להיפגש עמך.

11- יש להדגיש כי הודעה זו הינה המשכה של תלונתי למבקר המפלגה מתאריך 4-5-2023 לטפל בהפיכת הטריבונל השיפוטי לערכאה משפטית פוליטית-מפלגתית ומגמתית עם הרבה קורטוב של משוא פנים בניגוד לכל הכללים של חוק ומשפט וכללי השפיטה הבסיסיים ביותר.
ושלא נענתה עד כה (לא שציפתי אחרת).

12- עתה, שגם תוקף כהונתו של מוסד חיוני זה חלף עבר מן העולם, נותרת ללא ועידה בתוקף וגם ללא מוסד שיפוטי פנים -מפלגתי.
כך שהטענות שלכם על אי-מיצוי הליכים פנים מפלגתיים בטלים ומבוטלים וכן טענת דוקטרינת אי-ההתערבות מתנדפת מאליה לאור הכישלונות הפוליטיים והמפלגתיים שלך ההולכים ומצטברים לכדי הפרת אמונים וגוררים קריאה להדחתך לאלתר. את מזמן לא "הנני פה"

13- משכך הדרך לתביעות אזרחיות נגדך ונגד המפלגה פתוחות ישר לתביעות משפטיות בפני מערכת בית המשפט המחוזי, על ידי פעילי מפלגה נוספים ובנושאים אחרים, ועל כך בהמשך.

* רק לחשוב על כל "שומרי הסף " של המפלגה שבפעם האלף מתבררים כאסקופית נרמסת וזו עוד הוכחה לכך.
* אני מכתב הפעם גם את חברי הכנסת של הסיעה בכדי שלא יטענו שלא ידעו דבר.
עמם יבואו פעילי המפלגה הנאמנים, הערכיים והאיכותיים חשבון פוליטי מפלגתי באופן חוקי ולגיטימי בהמשך, עת יטענו "למנהיגות" ויבקשו להתמודד לתפקיד יו"ר המפלגה.

מרב מיכאלי, הרסת את המפלגה ומכאן אנחנו נתקן!

בברכה
עזי נגר
מזכיר סניף גילה ירושלים
פעיל חברתי ופוליטי ומועמד לכנסת (לשעבר).
טלפון 054-4601559 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

להורדה כקובץ pdf PDF

"טייקון עצמו צריך לשלם מחיר. אני מסייע קודם כל לחוסכים שבצורה לא אחראית מצאו את חסכונותיהם אצלו בתאגיד. אני מסייע לתאגידים שיחזיקו מעמד ולא יפטרו עובדים. אבל אני כמדינה מסייעת רוצה לקבל נציגות בזה העיקר צריך לעשות".
אהוד ברק, גלובס
על המשבר הכלכלי וחילוץ הטייקונים 26.12.2008

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2015

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי